OJCZE NASZ PRZYJDŹ KRÓLESTWO TWOJE. Kazania na niedziele i święta. Rok B Zobacz większe

OJCZE NASZ PRZYJDŹ KRÓLESTWO TWOJE. Kazania na niedziele i święta. Rok B

Nowy

Ks. Józef Żmuda

: Biblioteka duszpasterza
: Kazania, Rok liturgiczny B
: Książki

10,00 zł

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-366-4
rok wydania 2017
ilość stron 198
format A5

Spis treści

I niedziela Adwentu
„Czuwam” to znaczy: wypracowuję w sobie dobro, a ze zła staram się poprawić


II niedziela Adwentu
„Przygotujcie drogę Panu”


III niedziela Adwentu
„Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie”


IV niedziela Adwentu
Bądź pozdrowiona, pełna łaski


Uroczystość Bożego Narodzenia – Msza w nocy
Tej nocy przemówiła miłość


Uroczystość Bożego Narodzenia – Msza w dzień
Słowo stało się ciałem”


Niedziela Świętej Rodziny
Święta Rodzina wzorem dla naszych rodzin


Święto Objawienia Pańskiego
Światłość ze światłości


I niedziela Wielkiego Postu
„Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie”


II niedziela Wielkiego Postu
„To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”


III niedziela Wielkiego Postu
„Czy nie wiecie, że jesteście świątynią?”


IV niedziela Wielkiego Postu
Krzyż mocą i mądrością Boga


V niedziela Wielkiego Postu
„Nadeszła godzina, aby Syn Człowieczy został uwielbiony”


Niedziela Palmowa
„Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie”


Niedziela Zmartwychwstania Pana Jezusa
„Nie ma Go tu, zmartwychwstał”


Niedziela Bożego Miłosierdzia
Każda dusza ufająca miłosierdziu Bożemu dostąpi go


III niedziela Wielkanocy
„O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia”


IV niedziela Wielkanocy
„Przyszedłem po to, aby owce miały życie”


V niedziela Wielkanocy
„Kto trwa we Mnie…”


VI niedziela Wielkanocy
„Będziesz miłował”


VII niedziela Wielkanocy
„Aby byli jedno”


Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Naszą ojczyzną jest niebo


Niedziela Zesłania Ducha Świętego
„Duch wieje, kędy chce”


Uroczystość Trójcy Świętej
Wzór miłości i jedności


Uroczystość Bożego Ciała
„Pośród nas idzie Błogosławiony”


II niedziela zwykła
„Nauczycielu, gdzie mieszkasz?”


III niedziela zwykła
„Kochaj i czyń, co chcesz”


IV niedziela zwykła
„Zamilcz i wyjdź z niego!”


V niedziela zwykła
„Podniósł ją, ująwszy za rękę”


VI niedziela zwykła
„Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”


VII niedziela zwykła
„Odpuszczają ci się twoje grzechy”


VIII niedziela zwykła
„Czy goście weselni mogą pościć, dopóki pan młody jest z nimi?”


IX niedziela zwykła
„Wtedy Bóg pobłogosławił dzień siódmy i uczynił go świętym”


X niedziela zwykła
„Twoja Matka i bracia na dworze pytają się o Ciebie”


XI niedziela zwykła
„Ja siałem, Apollos podlewał, ale Bóg dawał wzrost”


XII niedziela zwykła
Tyle burz uderza o barkę Kościoła


XIII niedziela zwykła
„Dziewczynko, mówię ci, wstań”


XIV niedziela zwykła
„Tylko w swojej ojczyźnie może być prorok tak lekceważony”


XV niedziela zwykła
„Wy jesteście listem Chrystusowym”


XVI niedziela zwykła
„I zaczął ich nauczać”


XVII niedziela zwykła
„Wy dajcie im jeść”


XVIII niedziela zwykła
„Ja jestem chlebem życia”


XIX niedziela zwykła
„Jedz, bo przed tobą długa droga”


Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Wybrana spośród wszystkich niewiast


XX niedziela zwykła
„Nie samym chlebem żyje człowiek”


XXI niedziela zwykła
Eucharystia darem Bożego Serca dla człowieka


XXII niedziela zwykła
„Ten lud czci Mnie tylko wargami”


XXIII niedziela zwykła
„Mają uszy, ale nie słyszą”


XXIV niedziela zwykła
„A wy za kogo Mnie uważacie?”


XXV niedziela zwykła
Wielkość przez służbę


XXVI niedziela zwykła
Czynić dobrze nie jest wyłącznym przywilejem chrześcijan


XVII niedziela zwykła
„Co Bóg złączył…”


XVIII niedziela zwykła
„I odszedł smutny”


XIX niedziela zwykła
„Nie wiecie, o co prosicie”


XXX niedziela zwykła
„Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!”


Uroczystość Wszystkich Świętych
Wezwanie do świętości


XXXI niedziela zwykła
„To jest moje przykazanie”


XXXII niedziela zwykła
Złożyła do skarbony całą swoją nędzę


XXXIII niedziela zwykła
„Przyjdź, Panie Jezu!”


Uroczystość Chrystusa Króla
Królestwo prawdy i miłości