CHRYSTE UTWIERDŹ NAS W WIERZE I MIŁOŚCI Adoracje na nabożeństwa pierwszoczwartkowe o powołania kapłańskie i do życia kon ... Zobacz większe

CHRYSTE UTWIERDŹ NAS W WIERZE I MIŁOŚCI Adoracje na nabożeństwa pierwszoczwartkowe o powołania kapłańskie i do życia kon ...

Nowy

ks. Jan Bartoszek

: Biblioteka duszpasterza
: Kazania, Liturgia i śpiew liturgiczny
: Książki

8,00 zł

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-097-7
rok wydania 2012
ilość stron 114
format A5

Spis treści

Słowo wstępne


Adoracje

Z Mędrcami ze Wschodu – ludźmi poszukującymi światła wiary (styczeń)

Ze Świętym Piotrem – opoką wiary Kościoła świętego (luty)

Ze Świętym Józefem (patronem Kościoła św.) – wzorem naszej wiary (marzec)

Z Błogosławionym Janem Pawłem II – miłującym sługą wiary (kwiecień)

Ze sługą Bożym kardynałem Stefanem Wyszyńskim – człowiekiem nieugiętej wiary (maj)

Ze Świętym Janem Chrzcicielem – Męczennikiem wiary (czerwiec)

Z Matką Bożą Szkaplerzną – Matką wszystkich wierzących (lipiec)

Ze Świętą Teresą Benedyktą od Krzyża – nawróconą na wiarę ateistką (sierpień)

Ze Świętą Teresą od Dzieciątka Jezus – wzorem ufnej wiary dziecięcej (wrzesień)

Ze Świętą Teresą od Jezusa – mistrzynią zawierzenia (październik)

Ze Świętym ojcem Rafałem Kalinowskim – wzorem wiary i szafarzem miłosierdzia (listopad)

Ze Świętym Janem od Krzyża – przewodnikiem na drogach oczyszczenia wiary (grudzień)


Modlitwy o powołania

Modlitwy z modlitewnika Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie „Proście Pana żniwa…”

Modlitwy z modlitewnika dla osób wspierających powołania kapłańskie i zakonne „Żniwo wielkie, ale robotników mało”

Modlitwy z modlitewnika alumna „Duc in altum”


Litanie

Litania o Najświętszym Imieniu Jezus

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa

Litania do Chrystusa Kapłana i Żertwy

Litania eucharystyczna I

Litania eucharystyczna II

Litania do Najświętszego Sakramentu

Litania, aby stała się jedna owczarnia i jeden Pasterz

Litania loretańska do Najświętszej Maryi Panny

Koronka do Miłosierdzia Bożego

Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa