WE WSPÓLNOCIE Z BOGIEM Katecheza dorosłych Zobacz większe

WE WSPÓLNOCIE Z BOGIEM Katecheza dorosłych

Nowy

ks. Wiesław Piotrowski

: Katecheza dorosłych
: Katecheza, Homiletyka
: Książki

9,90 zł

Opis

Zbiór, zawierający dwanaście jednostek o charakterze katechetycznym, został podzielony na cztery części. Pierwsza część ujawnia trynitarno-eklezjalny wymiar komunii, który jest niezastąpionym źródłem osobowych relacji między Bogiem a człowiekiem w Jezusie Chrystusie. Druga część podkreśla, iż wiara, nadzieja i miłość są elementami konstytutywnymi każdej formy dążenia do wspólnoty z Bogiem. Trzecia część ukazuje, iż komunia człowieka z Bogiem jest osiągalna już na obecnym etapie historii zbawienia w celebracji sakramentów świętych, które stają się przestrzenią budowania komunii z Bogiem, gdzie człowiek w sposób uprzywilejowany może przyjąć życie Trójcy Świętej. Ostatnia część otwiera nas na pełnię komunii z Bogiem na wzór Maryi oraz wzywa do doskonałej komunii zbawionych z Bogiem w rzeczywistości eschatologicznej, która będzie całkowitym spełnieniem się człowieka w trynitarnym życiu Boga.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733289-5-2
rok wydania 2010
ilość stron 226
format A5

Spis treści

Słowo wstępne


Podstawa komunii z Bogiem

Ks. Czesław Noworolnik
I. Bóg jako komunia Osób

Ks. Leszek Rojowski
II. Kościół jako komunia


Dążenie do wspólnoty z Bogiem

Ks. Janusz Królikowski
III. Wiara – Bóg wędruje z człowiekiem

Ks. Janusz Królikowski
IV. Nadzieja – Bóg będzie wszystkim we wszystkich

Ks. Janusz Królikowski
V. Miłość – umiłowani, aby miłować


Uobecnianie komunii z Bogiem poprzez sakramenty święte

Ks. Ireneusz Stolarczyk
VI. Chrzest i bierzmowanie – sakramentami inicjacji chrześcijańskiej

Ks. Michał Bednarz
VII. Eucharystia – dar, który zobowiązuje

Ks. Grzegorz Lechowicz
VIII. Pokuta i namaszczenie chorych – sakramentami uzdrowienia chrześcijańskiego

Ks. Andrzej Michalik
IX. Kapłaństwo i małżeństwo – sakramentami komunii z Bogiem i ludźmi


W drodze do pełni komunii z Bogiem

Ks. Krzysztof Bułat
X. Maryja wzorem doskonałej komunii z Bogiem

Ks. Wojciech Gałda
XI. Troska o komunię z innymi Kościołami

Ks. Henryk Szmulewicz
XII. Niebo jako doskonała komunia z Bogiem i zbawionymi