POZWÓLCIE DZIECIOM PRZYJŚĆ DO MNIE Poradnik dla nauczycieli i rodziców Zobacz większe

POZWÓLCIE DZIECIOM PRZYJŚĆ DO MNIE Poradnik dla nauczycieli i rodziców

Nowy

Bożena Janosz

: Katechetyka, Katecheza
: Książki

16,00 zł

Opis

Katechezy w szkole podstawowej i gimnazjum dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733263-9-2
rok wydania 2008
ilość stron 156
format A5

Spis treści

WSTĘP

CZĘŚĆ PIERWSZA

1. Upośledzenie umysłowe – etiologia
2. Zaburzenia dynamiki procesów nerwowych
3. Zaburzenia rozwoju ruchowego
4. Globalne zaburzenie percepcji towarzyszącej głębszemu
upośledzeniu umysłowemu a możliwości uczenia się

CZĘŚĆ DRUGA

1. Zagadnienia związane z realizacją programu – wskazówki metodyczne
2. Programy do nauczania religii dla klas I – VI w szkole podstawowej specjalnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi
3. Propozycje tematów katechez w szkole podstawowej
4. Programy do nauczania religii w gimnazjum specjalnym
5. Propozycje tematów katechez dla klas I, II i III w gimnazjum specjalnym
6. Konspekty wybranych katechez dla klas I – VI

BIBLIOGRAFIA

KOMENTARZ DO ILUSTRACJI

DODATEK MUZYCZNY

BIBLIOGRAFIA DO DODATKU MUZYCZNEGO