KATECHEZA OTWARTA NA BOGA I CZŁOWIEKA PORADNIK DLA KATECHETÓW Zobacz większe

KATECHEZA OTWARTA NA BOGA I CZŁOWIEKA PORADNIK DLA KATECHETÓW

Nowy

ks. Bogusław Połeć

: Katechetyka
: Książki

12,00 zł

Opis

Zadaniem katechezy jest kształtowanie w katechizowanym tożsamości eklezjalnej, wychowywanie go do odpowiedzialności misyjnej i odpowiedzialności za dzieło ewangelizacji. Zadania te stały się inspiracją do powstania tej publikacji, której poszczególni autorzy podjęli się wskazać jak praktycznie należy realizować w procesie katechetycznym wymiary: biblijny, liturgiczny, eklezjalny, moralny i egzystencjalny. Książka zawiera następujące artykuły: bp A. Długosz, Język w katechezie; ks. J. Kochel, Obecność Biblii w procesie katechetycznym; ks. A.G. Dyl, Formacja liturgiczna w katechezie; ks. B. Klaus, Wychowanie do życia w Kościele na katechezie; s. K. Kozdrój, Katecheza dla misji; ks. A. Pękala, Formacja moralna w katechezie; ks. B. Połeć, Katecheza a a problemy egzystencjalne człowieka.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733236-2-9
rok wydania 2006
typ wydania1 I
ilość stron 177
format A5