Wychowanie dzieci w wieku przedszkolnym Zobacz większe

Wychowanie dzieci w wieku przedszkolnym

Nowy

ks. Józef Stala

: Academica
: Katechetyka
: Książki

18,00 zł

Opis

Praca zbiorowa pod redakcją ks. Józefa Stali i Elżbiety Osewskiej. W siódmej pozycji z serii Academica, dotyczącej zagadnień katechetycznych omówione zostały trzy działy: 1. Wychowanie ogólne (wychowanie dziecka w przedszkolu w perspektywie historycznej; rozwój fizyczny, intelektualny i emocjonalny; literatura dla dzieci; wychowanie muzyczne; wychowanie plastyczne; wychowanie ekologiczne; wychowanie społeczne; praca terapeutyczna; praca z dzieckiem upośledzonym umysłowo); 2. Wychowanie religijne (kształtowanie się religijności dziecka przedszkolnego; wychowanie biblijne; wychowanie liturgiczne; wychowanie modlitewne; formacja społeczno-moralna); 3. Katecheza (natura, treść, cele i zadania katechezy dzieci w wieku przedszkolnym; metodyka katechezy przedszkolnej; znaczenie zabawy w rozwoju, wychowaniu i katechezie dzieci w wieku przedszkolnym; programy i podręczniki do nauczania religii w przedszkolach; przygotowanie rodziców do pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym; współpraca środowisk wychowawczych; wychowanie religijne małego dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym).
Należy się spodziewać, iż książka ta będzie pomocna w przygotowywaniu do zajęć zarówno dla wykładowców, jak i dla studentów, katechetów, nauczycieli, rodziców i duszpasterzy, czyli tych wszystkich, którzy pracują z dziećmi z wieku przedszkolnym.