Dydaktyka katechezy. Część I Zobacz większe

Dydaktyka katechezy. Część I

Nowy

ks. Józef Stala

: Academica
: Katechetyka
: Książki

25,00 zł

Opis

Dotychczas w serii Academica ukazały się cztery tomy omawiające wybrane zagadnienia z katechetyki. Dzięki pracy polskich katechetyków z wielu ośrodków naukowych, powstał w dwóch częściach piąty już tom, przedstawiający ostatnią grupę z wymienionych już zagadnień. Są to: interdyscyplinarny charakter dydaktyki katechezy, treść i źródła katechezy, zasady dydaktyczne w procesie katechetycznym, organizacyjne formy kształcenia religijnego, kształtowanie osobowości katechety, permanentna edukacja i formacja katechetów, współpraca rodziny, szkoły i parafii w dziele wychowania oraz w części drugiej: pluralizm metod katechetycznych, planowanie dydaktyczne w szkolnym nauczaniu religii, sprawdzanie i ocenianie w katechezie, środki dydaktyczne w katechezie.

Więcej informacji

ISBN 83-7332-179-9
rok wydania 2004
tłumaczenie 67
ilość stron 376
format 145 x 205