Ze Słowem w drogę. Rok A, cz. 3 Homilie na niedziele i święta Zobacz większe

Ze Słowem w drogę. Rok A, cz. 3 Homilie na niedziele i święta

Nowy

ks. Jerzy Zoń

: Biblioteka duszpasterza
: Homiletyka
: Książki

8,00 zł

Opis

W tegorocznym programie duszpasterskim „W komunii
z Bogiem” została zaakcentowana potrzeba formacji wiernych opartej na Piśmie Świętym, prowadzącej do rozbudzenia w nich duchowości biblijnej. Wychodząc naprzeciw temu wezwaniu, oddajemy do dyspozycji duszpasterzy kolejny tom homiletyczny Ze słowem w drogę, w którym cenieni Autorzy – ks. Jacek Słowik i ks. Zbigniew Wielgosz – po raz kolejny podejmują istotne problemy życiowe człowieka w świetle Słowa Bożego.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733296-9-0
rok wydania 2011
ilość stron 138
format A5

Spis treści

Wstęp


Homilie na niedziele i święta od uroczystości Trójcy Przenajświętszej do XXI Niedzieli Zwykłej - Ks. Jacek Słowik


Uroczystość Trójcy Przenajświętszej
Wprowadzać człowieka w najgłębszą tajemnicę jedności Boga

Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej
Odbudować świadomość ogólnoludzkiej i chrześcijańskiej duchowości w kontekście Eucharystii

Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela
Być zwiastunem Boga wśród ludzi

XIII Niedziela Zwykła
Prawda jako podstawa odpowiedzi na wezwanie Jezusa

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa
Rozbudzać w sobie i otoczeniu entuzjazm wiary

XIV Niedziela Zwykła
Jezus pokorny sercem i Jezus twardej mowy

XV Niedziela Zwykła
Świętość wymiarem odpowiedzialności za rozwój królestwa Bożego

XVI Niedziela Zwykła
Opatrzność Boża ma ostatnie słowo

XVII Niedziela Zwykła
Błogosławieństwa konstytucją królestwa Bożego

XVIII Niedziela Zwykła
Odpowiedzialność rodziców za otwarcie serc i umysłów na dar Chrystusa

Uroczystość Przemienienia Pańskiego
Jezus objawia nam Ojca

Uroczystość Apostołów Piotra i Pawła
Ustrzec i pomnożyć skarb wiary

XIX Niedziela Zwykła
Cuda Jezusa – apologia bóstwa

XX Niedziela Zwykła
Wiara jako egzystencjalna odpowiedź na Bożą miłość

Uroczystość Wniebowzięcia NMP
„Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny” – wierzyć na wzór Maryi

XXI Niedziela Zwykła
Tobie dam klucze. Natura prymatu Piotra


Homilie na niedziele i święta od XXII Niedzieli Zwykłej do uroczystości Chrystusa Króla - Ks. Zbigniew Wielgosz


XXII Niedziela Zwykła
Ciałem i duchem

XXIII Niedziela Zwykła
Kij i laska

Uroczystość Narodzenia NMP
Czcić i czytać

XXIV Niedziela Zwykła
Mieć odwagę upominania i przebaczenia

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego
Nie zdejmę krzyża

XXV Niedziela Zwykła
Módl się i pracuj

XXVI Niedziela Zwykła
Idź i pracuj w mojej winnicy!

XXVII Niedziela Zwykła
Winnica Pana

XXVIII Niedziela Zwykła
Zaproszenie na ucztę

XXIX Niedziela Zwykła
Co należy się Bogu?

XXX Niedziela Zwykła
Być dla drugich

XXXI Niedziela Zwykła
Nie moja, lecz Twoja wola…

Uroczystość Wszystkich Świętych
Świętość dla wszystkich

XXXII Niedziela Zwykła
Szukaj mądrości

XXXIII Niedziela Zwykła
Nikt nie jest beztalenciem

Uroczystość Chrystusa Króla
Lilia i miecz