Ze Słowem w drogę. Rok C, cz. 3 Homilie na niedziele i święta  Zobacz większe

Ze Słowem w drogę. Rok C, cz. 3 Homilie na niedziele i święta

Nowy

ks. Jerzy Zoń

: Biblioteka duszpasterza
: Kazania, Homiletyka
: Książki

9,00 zł

Opis

Część trzecia Ze słowem w drogę zawiera homilie na okres od uroczystości Trójcy Przenajświętszej do uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata. Podobnie jak homilie zebrane w dwóch poprzednich częściach mogą okazać się one pomocne w odkrywaniu obecności Boga w naszym życiu; obecności, która stawia wymagania, ale która też daje siły do działalności apostolskiej i zapewnia jej owocność. Autorzy homilii, ks. Jacek Słowik i ks. Zbigniew Wielgosz, podzielili się z czytelnikami swoim pielgrzymim doświadczeniem, dbając przede wszystkim o to, aby głoszone przez nich słowo było słowem Bożym…

Więcej informacji

ISBN 978-83-733284-6-4
rok wydania 2010
ilość stron 124
format A5

Spis treści

Wstęp


Homilie na niedziele i święta od uroczystości Trójcy Przenajświętszej do XXI Niedzieli Zwykłej
Ks. Jacek Słowik

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej
Trójca Święta w wykładzie wiary

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej
„Eucharystia jest czymś najcenniejszym, co Kościół posiada”

X Niedziela Zwykła
Warunki nawrócenia

XI Niedziela Zwykła
„Chrystus jest prawdziwą odpowiedzią na wszystkie pytania dotyczące człowieka i jego przeznaczenia”

XII Niedziela Zwykła
Jezus jest sensem historii

Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela
„Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi”

XIII Niedziela Zwykła
Ku wolności


XIV Niedziela Zwykła
Krzyż fundamentem wielkości człowieka

XV Niedziela Zwykła
Miłosierdzie i sprawiedliwość

XVI Niedziela Zwykła
Wybierać najlepszą cząstkę

XVII Niedziela Zwykła
Modlitwa i miłosierdzie

XVIII Niedziela Zwykła
Chciwość to marność nad marnościami

XIX Niedziela Zwykła
Wierzyć oznacza czuwać

Uroczystość Wniebowzięcia NMP
„Matka naszego zawierzenia”

XXI Niedziela Zwykła
Powszechność zbawienia – powołanie będące zobowiązaniem

Homilie na niedziele i święta od XXII Niedzieli Zwykłej do uroczystości Chrystusa Króla
Ks. Zbigniew Wielgosz

XXII Niedziela Zwykła
Na drodze do szczęścia

XXIII Niedziela Zwykła
W kierunku wyciągniętych rąk

XXIV Niedziela Zwykła
Lustro Boże

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego
Przed krzyżem przydrożnym

XXV Niedziela Zwykła
Doczesna i nadprzyrodzona mądrość

XXVI Niedziela Zwykła
Bogaci Bogiem

XXVII Niedziela Zwykła
W służbie miłości

XXVIII Niedziela Zwykła
Próby wierności

XXIX Niedziela Zwykła
Wzniesione ręce

XXX Niedziela Zwykła
Bliskość Boga

XXXI Niedziela Zwykła
Tajemnica Bożej miłości

Uroczystość Wszystkich Świętych
Pośród świętych

XXXII Niedziela Zwykła
Sens życia

XXXIII Niedziela Zwykła
Znaki końca świata

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata
Królowanie Boże