ZE SŁOWEM W DROGĘ Homilie na niedziele i święta Część 3 Rok B Zobacz większe

ZE SŁOWEM W DROGĘ Homilie na niedziele i święta Część 3 Rok B

Nowy

ks. Piotr Łabuda

: Biblioteka duszpasterza
: Kazania, Homiletyka
: Książki

16,90 zł

Opis

Rok św. Pawła zachęca wszystkich, by pochylać się nad słowem Bożym. Obok lektury indywidualnej, do której każdy wierzący jest niejako zobowiązany na mocy sakramentu chrztu świętego, niezwykle ważnym czasem czytania słowa Bożego jest Eucharystia. W objaśnianiu mszalnych tekstów biblijnych, począwszy od uroczystości Trójcy Świętej, a skończywszy na niedzieli Chrystusa Króla, pomocnym może okaże się kolejny zeszyt Ze słowem w drogę. Tym razem kaznodziejskimi owocami swojej mądrości i pobożności zechcieli się podzielić ks. Adam Bezak, ks. Jan Mikulski i ks. Jacek Słowik. Można mieć nadzieję, że ich przemyślenia przysłużą się do ożywienia przepowiadania Dobrej Nowiny w polskich parafiach.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733259-0-6
rok wydania 2009
ilość stron 144
format A5

Spis treści

Wstęp

Homilie na niedziele i święta
Ks. Adam Bezak

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej
Zjednoczyć się z Trójcą

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej
Chleb nadający życiu smak

XI Niedziela Zwykła
Gdzie jest niebo?

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa
Światu potrzeba serca

XII Niedziela Zwykła
Przetrwać życiowe burze

Uroczystość narodzenia świętego Jana Chrzciciela
Głos z pustyni

XIII Niedziela Zwykła
Żywym ku przestrodze

Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła
Dwie drogi, ten sam szczyt

XIV Niedziela Zwykła
Sądzili, że Go znają

XV Niedziela Zwykła
Odpowiedzialna misja – Kościół

Homilie na niedziele i święta
Ks. Jan Mikulski

XVI Niedziela Zwykła
Jezus Chrystus jest dobrym pasterzem

XVII Niedziela Zwykła
Obfitość Bożego pokarmu

XVIII Niedziela Zwykła
Jezus chlebem życia

Święto Przemienienia Pańskiego
Doświadczenie Bożej obecności

XIX Niedziela Zwykła
Moc Bożego pokarmu

Uroczystość Wniebowzięcia NMP
Bóg nawiedza swój lud

XX Niedziela Zwykła
Świadectwo życia według Bożej prawdy

XXI Niedziela Zwykła
Chrześcijanin poddany Chrystusowi

Uroczystość NMP Częstochowskiej
Zaproszeni na drogę Bożej mądrości

XXII Niedziela Zwykła
Wolność w zachowaniu Bożego prawa


Homilie na niedziele i święta
Ks. Jacek Słowik

XXIII Niedziela Zwykła
Chrystus uzdrawia wolę i rozum człowieka

XXIV Niedziela Zwykła
Zawierzenie Bogu fundamentem wiary

Święto Podwyższenia Krzyża
Krzyż prawdziwym wywyższeniem człowieka

XXV Niedziela Zwykła
Prawdziwa mądrość i pierwszeństwo

XXVI Niedziela Zwykła
Nieustanny cud wiary – cud miłości

XXVII Niedziela Zwykła
Małżeństwo powszechną drogą do celu ostatecznego

XXVIII Niedziela Zwykła
Zdolność do wyrzeczenia

XXIX Niedziela Zwykła
Chrześcijańska służba Bogu i bliźniemu

XXX Niedziela Zwykła
Łaska przejrzenia – modlitwa o wiarę

Uroczystość Wszystkich Świętych
Błogosławieństwa drogą realizacji powołania do świętości

XXXII Niedziela Zwykła
Ofiara miarą wiary i miłości

XXXIII Niedziela Zwykła
Porządek łaski – rok liturgiczny drogą zbawienia

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata
Miłość i służba jako styl królowania

 

Fragment

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej

Chleb nadający życiu smak

Wj 24,3-8; Ps 116B; Hbr 9,11-15; Mk 14,12-16.22-26

Nikt nie lubi pożegnań. Kiedy jednak człowiek musi się rozstać z ukochaną osobą – przynajmniej na jakiś czas – wtedy zastanawia się, co jej dać, aby choćby za pośrednictwem jakiejś pamiątki być blisko niej. Wybieramy więc pierścionki, naszyj-niki, zdjęcia w ramkach, różne osobiste drobiazgi... A Chry-stus? Zostawił nam siebie samego! Nie na zdjęciu, nie w na-szyjnikach, ale w chlebie, ale nie w zwykłym chlebie, lecz „któ-ry z nieba zstąpił” (J 3,13).
Wielu pragnęło ujrzeć to, na co my patrzymy, a nie ujrzało i usłyszeć to, co my słyszymy, a nie usłyszeli... Nawet Apostoło-wie patrzyli i słuchali, a nie rozumieli tego, co stało się tamtego dnia w Wieczerniku, kiedy to Jezus „wziął chleb, odmówił błogo-sławieństwo, połamał i podał im, mówiąc: «to jest ciało moje, które za was będzie wydane». Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: «Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wyla-na»” (Mk 14,22-24).
Nieoceniona jest wartość chleba. Jest on podstawowym ludzkim pożywieniem. Brak chleba kojarzy się z głodem, a w końcu – ze śmiercią. Brak Chrystusa pod postacią chleba – to śmierć na wieczność.
Bez pracy nie będzie chleba, bo w chlebie widać cały ludzki trud tych wszystkich, którzy uprawiają ziemię, sieją, żną, zwo-żą plon, mielą zboże, pieką chleb... „Chleb z nieba” – Ciało Je-zusa zostawione ludziom na pożywienie, również kosztowało wiele trudu i wysiłku. Ciało Chrystusa pod postacią euchary-stycznego chleba jest więc niezwykłą pamiątką. Ludzie zgro-madzeni przy ołtarzu, spożywając błogosławiony Chleb i Wino nie tylko wspominają ustanowienie Eucharystii, ale także uczestniczą w najważniejszych wydarzeniach z życia Jezusa Chrystusa: ustanowienie Eucharystii, męka i śmierć na Golgo-cie, zmartwychwstanie, wniebowstąpienie, zesłanie Ducha Świętego...
Nic nie smakuje lepiej niż chleb podany przez ukochaną osobę. Obrazuje to pewna sytuacja...