ZE SŁOWEM W DROGĘ. Rozważania wielkopostne. Homilie na niedziele i święta. Kazania pasyjne. CZ. 2 ROK B Zobacz większe

ZE SŁOWEM W DROGĘ. Rozważania wielkopostne. Homilie na niedziele i święta. Kazania pasyjne. CZ. 2 ROK B

Nowy

ks. Piotr Łabuda

: Biblioteka duszpasterza
: Homiletyka
: Książki

16,50 zł

Opis

Każdy okres roku liturgicznego jest czasem sposobnym, aby raz jeszcze sięgnąć po Biblię i pogłębić swoją wiarę. Dlatego też i kolejna część Ze słowem w drogę zachęca nas wszystkich, abyśmy w tej wędrówce życia, w sposób szczególniejszy sięgali po tę natchnioną księgę,

Więcej informacji

ISBN 978-83-733267-6-7
rok wydania 2009
ilość stron 140
format A5

Spis treści

HOMILIE NA NIEDZIELE I ŚWIĘTA od II do VII Niedzieli Zwykłej
Ks. Teodor Szarwark

II Niedziela Zwykła Życie człowieka – realizacją powołania
III Niedziela Zwykła Wiara jest zobowiązaniem
IV Niedziela Zwykła Powołanie do doskonałości w świetle rad ewangelicznych
Uroczystość Ofiarowania Pańskiego Ofiarowanie w świątyni
V Niedziela Zwykła Co nam przyniósł Chrystus?
VI Niedziela Zwykła Jaka jest twoja wiara?
VII Niedziela Zwykła Co ważniejsze – dusza czy ciało?

ROZWAŻANIA NA WIELKI POST
Ks. Tadeusz Bańkowski

Środa Popielcowa Post wzmacnia i rozwija życie
Czwartek po Popielcu Grzech zabija życie
Piątek po Popielcu Miłość czyni post miłym Bogu
Sobota po Popielcu Styl świętowania

Tydzień po I Niedzieli Wielkiego Postu
Poniedziałek Służba formą miłości
Wtorek Jakość modlitwy
Środa Ufność warunkiem pokuty
Czwartek Wytrwałość w modlitwie
Piątek Żyjemy w Nowym Testamencie
Sobota Obietnice chrztu świętego

Tydzień po II Niedzieli Wielkiego Postu
Poniedziałek Solidarność w pokucie
Wtorek Nie przysłaniać sobą Boga
Środa Zdrowa hierarchia wartości
Czwartek Zapuścić korzenie w Bogu
Piątek Zrewidować swój stosunek do grzechu
Sobota Cieszyć się z cudzego nawrócenia

Tydzień po III Niedzieli Wielkiego Postu
Poniedziałek Dobroć Boża nie zna granic
Wtorek Potrzebujemy miłosierdzia
Środa Prawo i miłość
Czwartek Skarga Boga
Piątek Świętość jest możliwa w każdym środowisku
Sobota Pokora sprawdzianem wartości modlitwy

Tydzień po IV Niedzieli Wielkiego Postu
Poniedziałek Radość życia
Wtorek Woda życia
Środa Miłość większa niż macierzyńska
Czwartek Kościół – nowym Mojżeszem
Piątek Boży plan zbawienia
Sobota Spór o Jezusa Chrystusa ciągle trwa

Tydzień po V Niedzieli Wielkiego Postu
Poniedziałek Kamienować czy przebaczać?
Wtorek Nie tracić cierpliwości
Środa Miłować Ojca w Chrystusie
Czwartek Zachować przymierze z Bogiem
Piątek Uwierzyć Słowu
Sobota Żyć w bliskości Paschy

Wielki Tydzień
Wielki Poniedziałek Boże i ludzkie świadectwo o Chrystusie
Wielki Wtorek Zdrada i przyjaźń
Wielka Środa Wielka tajemnica wiary

HOMILIE NA NIEDZIELE I ŚWIĘTA NA WIELKI POST I OKRES WIELKANOCNY
Ks. Teodor Szarwark

I Niedziela Wielkiego Postu Kuszenie na pustyni
II Niedziela Wielkiego Postu Przemienienie Pańskie
III Niedziela Wielkiego Postu Żyć w prawdzie
IV Niedziela Wielkiego Postu Myśleć dobrze o bliźnich
V Niedziela Wielkiego Postu Pokuta i dziś ma sens
Wielki Czwartek Dar Eucharystii
Wielki Piątek Historia krzyża
Niedziela Wielkanocna Czy warto żyć?
II Niedziela Wielkanocna Sakrament kapłaństwa
III Niedziela Wielkanocna Dobroć i odwaga
IV Niedziela Wielkanocna Tajemnica kapłaństwa
Uroczystość NMP Królowej Polski Maryja na straży wartości ewangelicznych w Polsce
V Niedziela Wielkanocna „Ja jestem krzewem winnym”
VI Niedziela Wielkanocna „Wy jesteście przyjaciółmi moimi”
Wniebowstąpienie Pańskie Niebo – kres naszej pielgrzymki
Zesłanie Ducha Świętego Duch Pocieszyciel

KAZANIA PASYJNE
Ks. Franciszek Olczak

Wstęp
1. „Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam?”
Co uzyskam za zdradę Boga?
2 . „Jednej godziny nie mogłeś czuwać?”
Tak trudno ci wytrwać przy Chrystusie?
3. „Przyjacielu, po coś przyszedł?
A ty po coś przyszedł?
4. „Kogo szukacie”
Kogo szukasz w osobie Jezusa Chrystusa?
5. „Czego uczyłeś?”
Czego my uczymy?
6. „Czy Ty jesteś Mesjaszem?”
Kim jesteś ty?

 

Fragment

Środa Popielcowa
Post wzmacnia i rozwija życie
Jl 2,12-18; Ps 51; 2 Kor 5,20 – 6,2; Mt 6,1-6.16-18
„Czy dla ludzi z dzisiejszej, chorej z przesytu cywilizacji, słowo o poście nie powinno stać się konkretnym wezwaniem? (Joseph kard. Ratzinger, Służyć prawdzie, Poznań 1983, s. 89).
Rozpoczynamy Wielki Post w roku liturgicznym, którego hasłem są słowa: „Otoczmy troską życie”. Czy post nie jest zamachem na życie, szkodzeniem sobie na zdrowiu, a więc zaprzeczeniem troski o życie? Czy popiół nie jest symbolem przemijania, śmierci, a nie życia? Odpowiedzi na te pytania kryją się w przytoczonych przed chwilą słowach kardynała Josepha Ratzingera o „chorej z przesytu cywilizacji”. Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek potrzebny jest post, aby położyć tamę przesytowi i konsumpcji, chorobom dużej części ludzkości. Potrzebna jest też jałmużna, aby zaradzić skrajnej nędzy, a może tylko dotkliwej biedzie jeszcze większej części ludzkości. Jednak post i jałmużna nie są możliwe bez modlitwy, która otwiera nas na Boga: „Nawróćcie się do mnie całym swym sercem (Jl 2,12).
Modlitwa otwiera nas również na drugiego człowieka, oczyszczając naszą motywację uczynków miłosiernych: „Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie” (Mt 1,2). Jednym z najważniejszych, najbardziej potrzebnych darów Bożych jest wzrok. Tego daru często jednak nadużywamy. Spojrzenie to nieraz pierwszy krok do obudzenia pożądliwości, drzemiącej w nas jako pozostałość grzechu pierworodnego. W Wielkim Poście starajmy się rzadziej odwiedzać super i hipermarkety oraz galerie handlowe i mniej uwagi poświęcać reklamom w środkach przekazu. Częste swoje spojrzenie kierujmy na krzyż, na Eucharystię, Biblię, na to wszystko, co zapewni nam pokój i harmonię.