Kto ma uszy, niechaj słucha. Rok A, cz. 3 Homilie na niedziele i święta Zobacz większe

Kto ma uszy, niechaj słucha. Rok A, cz. 3 Homilie na niedziele i święta

Nowy

ks. Jerzy Zoń

: Biblioteka duszpasterza
: Homiletyka
: Książki

9,00 zł

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-225-4
rok wydania 2014
ilość stron 168
format A5

Spis treści

Słowo wstępne


OD UROCZYSTOŚCI TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ DO XX NIEDZIELI ZWYKŁEJ
ks. Zbigniew Wielgosz


Uroczystość Trójcy Przenajświętszej
Bóg bogaty w miłosierdzie

Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej
Procesja za Jezusem

XII niedziela zwykła
Zanurzeni w miłości Boga

Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela
Człowiek – projekt Boga

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa
Serce Boga

XIII niedziela zwykła. Uroczystość św. św. Piotra i Pawła
Budować na Piotrze i z Piotrem

XIV niedziela zwykła
Król pokoju

XV niedziela zwykła
Siewca słowa

XVI niedziela zwykła
Czekając na zbawienie

XVII niedziela zwykła
Najważniejszy dar

XVIII niedziela zwykła
Pokarm od Pana

Święto Przemienienia Pańskiego
Prawdziwi uczniowie

XIX niedziela zwykła
Szmer łagodnego powiewu…

Uroczystość Wniebowzięcia NMP
Kościół i ciało

XX niedziela zwykła
Powszechność zbawienia


OD XXI NIEDZIELI ZWYKŁEJ DO UROCZYSTOŚCI CHRYSTUSA KRÓLA
ks. Jacek Słowik


XXI niedziela zwykła
„Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego” – człowiek drogą Kościoła

Uroczystość NMP Częstochowskiej
Obowiązek troski o integralny rozwój człowieka

XXII niedziela zwykła
Świadomość tożsamości dziecka Bożego pozwala myśleć o tym, co Boże

XXIII niedziela zwykła
Odpowiedzialność duszpasterzy za postawy moralne
chrześcijan. Miłość bez upominania nie jest miłością – nie ma w niej prawdy

Narodzenie NMP
Chwała narodzenia Maryi zakotwiczona
w wydarzeniu „pełni czasu”. Wiara darem Boga i aktem głęboko ludzkim

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego
Zrozumieć perspektywę zbawienia. Kto spełnia wymagania
prawdy, zbliża się do światła. Zbliża się do krzyża

XXV niedziela zwykła
Pan jest blisko wszystkich wzywających Go szczerze

XXVI niedziela zwykła
Bóg nie chce śmierci grzesznika. Nie jest za późno, by dostąpić zbawienia

XXVII niedziela zwykła
Nadrzędność troski o zbawienie. Bogu należy się Cultus Latriae. Istota chrześcijańskiego kultu

XXVIII niedziela zwykła
„Jezus «otworzył» nam niebo przez swoją śmierć i swoje zmartwychwstanie”. Wewnętrzna dyspozycja, bez której nie można uczestniczyć w niebiańskiej uczcie

XXIX niedziela zwykła
„Oddajcie Panu chwałę i uznajcie Jego potęgę”.
Nawrócenie siebie i troska o nawrócenie innych
u fundamentów chwały należnej Bogu

XXX niedziela zwykła
Miłość bliźniego jako forma i konsekwencja oddawania
chwały Bogu. Zbrodnia systemowego zgorszenia

Uroczystość Wszystkich Świętych
Prawda o obcowaniu świętych w rzeczywistości Kościoła pielgrzymującego, cierpiącego i uwielbionego

Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych
Wiara w zmartwychwstanie określa człowieczeństwo i sposób życia

XXXII niedziela zwykła
Zmartwychwstanie ostoją radości, nadziei i źródłem mądrości

XXXIII niedziela zwykła
Autentyczna mądrość źródłem i owocem błogosławieństwa.
Trwać umysłem i sercem w tym, co posiada wartość wieczną

XXXIV niedziela zwykła.
Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata
Kierować wzrok, świadomość i doświadczenie całej ludzkości w stronę tajemnicy Chrystusa