Kto ma uszy, niechaj słucha. Rok A, cz. 2 Rozważania wielkopostne, homilie na niedziele i święta Zobacz większe

Kto ma uszy, niechaj słucha. Rok A, cz. 2 Rozważania wielkopostne, homilie na niedziele i święta

Nowy

ks. Jerzy Zoń

: Biblioteka duszpasterza
: Homiletyka
: Książki

6,00 zł

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-201-8
rok wydania 2014
ilość stron 224
format A5

Spis treści

Słowo wstępne


ROZWAŻANIA WIELKOPOSTNE
Ks. Zbigniew Wielgosz


Środa Popielcowa
Ukryte dobro

Czwartek po Popielcu
Dwie drogi

Piątek po Popielcu
Dwa tory naszego życia

Sobota po Popielcu
Bądźmy miłosierni dla innych


Tydzień po I niedzieli Wielkiego Postu

Poniedziałek
Nie będziesz czynił zła!

Wtorek
Cierpliwość wiary

Środa
Być jak Jonasz

Czwartek
Wysłuchana modlitwa

Piątek
Miłość i sprawiedliwość

Sobota
Kto jest moim bliźnim?


Tydzień po II niedzieli Wielkiego Postu

Poniedziałek
Pierwsza tablica Dekalogu

Wtorek
Śnieg łaski Bożej

Środa
Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP
„Tak” Świętego Józefa

Czwartek
Przeklęty i błogosławiony

Piątek
Między Józefem a Jezusem

Sobota
Ojciec, który nas wypatruje


Tydzień po III niedzieli Wielkiego Postu

Poniedziałek
Prawdziwa duma

Wtorek
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
Najcichsza z godzin świata

Środa
Być wielkim

Czwartek
Nie pokazujmy Bogu pleców

Piątek
Najważniejsze słowa

Sobota
Celnik naszym nauczycielem


Tydzień po IV niedzieli Wielkiego Postu

Poniedziałek
Zamieni ciemność w światło

Wtorek
Nad płynącą żywą wodą

Środa
Coraz bliżej odkupienia

Czwartek
Wspinajmy się!

Piątek
Bądź święty!

Sobota
„Chrześcijanie dla lwów”


Tydzień po V niedzieli Wielkiego Postu

Poniedziałek
Pisane na piasku

Wtorek
Znak miłosierdzia Boga

Środa
Piec i krzyż

Czwartek
Wieczne przymierze

Piątek
Dlaczego nienawiść?

Sobota
Wielki powrót


Wielki Tydzień

Wielki Poniedziałek
Dostrzec w Słudze Boga

Wielki Wtorek
Czy warto mówić „nie”?

Wielka Środa
Przygotować salę serca


HOMILIE NA NIEDZIELE I ŚWIĘTA
Ks. Jacek Słowik


Środa Popielcowa
„Bóg jest pierwszą i podstawową rzeczywistością ludzkiej
egzystencji. Jesteśmy powołani do zbawienia”

I niedziela Wielkiego Postu
Prymat chleba – słowa Bożego

II niedziela Wielkiego Postu
Chronić wartości, na których zbudowaliśmy
cywilizację życia

Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP
Kościół wiąże swój początek z wiarą Józefa z Nazaretu

III niedziela Wielkiego Postu
Oddawać cześć Bogu w duchu i prawdzie

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
Chrześcijańskie dowartościowanie kobiety

IV niedziela Wielkiego Postu
Wiara to poznanie prawdy i przylgnięcie do niej,
a miłość to „poruszanie się” w prawdzie

V niedziela Wielkiego Postu
Perspektywa zmartwychwstania i wieczności

Niedziela Palmowa
„Król sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny jedzie”

Wielki Czwartek
Eucharystia fundamentem Kościoła

Wielki Piątek
„Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata.
Pójdźmy z pokłonem”

Wigilia Paschalna
Odnowić świadomość i dumę bycia dzieckiem Bożym
i Kościołem

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
Czy znamy sprawę Jezusa z Nazaretu?

Poniedziałek Wielkanocny
„Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek,
bo serce napomina mnie nawet nocą”

II Niedziela Wielkanocna
„Bóg przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa
na nowo zrodził nas do żywej nadziei”

Uroczystość św. Wojciecha
„Abyśmy stali zdolni do przyjęcia Boga
i poprzez to mogli wejść w prawdziwe życie wieczne”

Uroczystość NMP Królowej Polski
„Matka Chrystusa jest pierwszą wśród pełniących
wolę Ojca – właśnie jako Matka Syna Bożego”

III Niedziela Wielkanocna
Prawda, iż Bóg wskrzesił Jezusa,
podstawą prawdziwej bojaźni Bożej

Uroczystość św. Stanisława Biskupa i Męczennika
Chrystus jako znak sprzeciwu jest
dla Kościoła potwierdzeniem bycia sobą

IV Niedziela Wielkanocna
Kontynuacja dzieła zbawienia w Kościele –
depositum custodi!

V Niedziela Wielkanocna
„Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbali słowo Boże,
a obsługiwali stoły”

VI Niedziela Wielkanocna
„Duch Święty darami swymi wiarę stale udoskonala”

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
Człowiek to uczestnik szczęśliwego życia
Boga in aeternum

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
Tajemnica zesłania Ducha Świętego
jest chrztem Kościoła