Kto ma uszy, niechaj słucha. Rok C, część 2. Homilie na niedziele i święta na Wielki Post i okres wielkanocny Zobacz większe

Kto ma uszy, niechaj słucha. Rok C, część 2. Homilie na niedziele i święta na Wielki Post i okres wielkanocny

Nowy

ks. Jerzy Zoń

: Biblioteka duszpasterza
: Homiletyka
: Książki

9,00 zł

Opis

Rok Wiary, który obecnie obchodzimy w całym Kościele, jest dla każdego wierzącego zaproszeniem do nawrócenia i dawania świadectwa swojej relacji z Bogiem. Aktualnie realizowany program duszpasterski Kościoła w Polsce pod hasłem „Być solą ziemi” doskonale wpisuje się w ten czas pogłębionej refleksji nad swoją wiarą, czas umacniania jej, czas potwierdzania słowem i czynem, że rzeczywiście zawierzyliśmy Jezusowi Chrystusowi całe swoje życie.
Najnowszy zbiór materiałów Kto ma uszy, niechaj słucha, zawierający rozważania wielkopostne ks. Jacka Słowika, kazania pasyjne ks. Teodora Szarwarka oraz homilie na niedziele i święta na Wielki Post i okres wielkanocny ks. Zbigniewa Wielgosza, pomoże wszystkim duszpasterzom korzystającym z niego w przygotowaniu homilii przybliżających wiernych do Boga i otwierających ich na rzeczywistość nadprzyrodzoną.

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-117-2
rok wydania 2013
ilość stron 244
format A5

Spis treści

Słowo wstępne


ROZWAŻANIA WIELKOPOSTNE
Ks. Jacek Słowik

Środa Popielcowa
Chrystus jest prawdą, która prowadzi do wolności szukających Go szczerze i wytrwale

Czwartek po Popielcu
Wychowanie do przyjęcia powołania

Piątek po Popielcu
Nasze oczekiwanie na przyjście Oblubieńca

Sobota po Popielcu
Przywrócić świadomość własnej grzeszności


Tydzień po I niedzieli Wielkiego Postu

Poniedziałek
„Co nas czeka za progiem śmierci”

Wtorek
„Wysławiajcie razem ze mną Pana”

Środa
Nawrócenie w Kościele i poprzez Kościół – kwestia indywidualnej spowiedzi

Czwartek
Poszukiwanie i przyjęcie prawdziwego Chrystusa

Piątek
Sprawiedliwość wobec Boga i człowieka podstawą nawrócenia

Sobota
Miłość nieprzyjaciół – kluczowy element naśladowania doskonałości Ojca


Tydzień po II niedzieli Wielkiego Postu

Poniedziałek
„Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. (…) Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie”

Wtorek
„Jeśli się zatniecie w oporze, miecz was wytępi”

Środa
„Czy złem za dobro się płaci?”

Czwartek
„Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”

Piątek
Cierpienie może być źródłem dobra

Sobota
Chrześcijaństwo religią miłosierdzia i zmartwychwstania


Tydzień po III niedzieli Wielkiego Postu

Poniedziałek
Prawdziwą wielkość człowieka mierzy się skalą jego pokory

Wtorek
Przebaczenie podstawowym warunkiem pojednania

Środa
„Prawo moralne znajduje w Chrystusie swoją pełnię i jedność”

Czwartek
„Tylko się strzeż bardzo i pilnuj swej duszy”

Piątek
„Przebacz nam całą naszą winę”

Sobota
Odpowiedź człowieka na Boże miłosierdzie


Tydzień po IV niedzieli Wielkiego Postu

Poniedziałek
Wiarygodność Bożego objawienia

Wtorek
„Czy chcesz stać się zdrowym?”

Środa
„Kto słucha mego słowa (…) ze śmierci przeszedł do życia”

Czwartek
Człowiek pragnie prawdziwego Boga i Zbawiciela

Piątek
W Chrystusie człowiek odnajduje swoją właściwą wielkość, godność i wartość swego człowieczeństwa

Sobota
Chrześcijanin, który poznał wcieloną Prawdę – Jezusa Chrystusa, będzie zawsze ją głosił i stawał w jej obronie


Tydzień po V niedzieli Wielkiego Postu

Poniedziałek
Czy znamy Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa?

Wtorek
Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP Poszanowania ludzkiego życia domaga się sam rozum

Środa
„Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”

Czwartek
Obojętność wobec walki z Bogiem zdradą Chrystusa

Piątek
„Wierzcie moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we Mnie, a Ja w Ojcu”

Sobota
Tylko w przyjaźni z Chrystusem możemy doświadczyć tego, co jest piękne, i tego, co wyzwala z niewoli zła


Wielki Tydzień

Wielki Poniedziałek
„Ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi”

Wielki Wtorek
„Dlaczego teraz nie mogę pójść za Tobą?”. Posłuszeństwo Chrystusowi drogą do zbawienia

Wielka Środa
Ucieczka przed zobowiązaniami chrześcijańskiej miłości – współczesny sposób kopiowania postawy Judasza


HOMILIE NA NIEDZIELE I ŚWIĘTA NA WIELKI POST I OKRES WIELKANOCNY
Ks. Zbigniew Wielgosz

Środa Popielcowa

I niedziela Wielkiego Postu

II niedziela Wielkiego Postu

III niedziela Wielkiego Postu

IV niedziela Wielkiego Postu

V niedziela Wielkiego Postu

Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny

Niedziela Palmowa

Wielki Czwartek

Wielki Piątek

Wielka Sobota

Niedziela Wielkanocna – Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego

Poniedziałek Wielkanocny

II Niedziela Wielkanocna – Niedziela Miłosierdzia Bożego

III Niedziela Wielkanocna

IV Niedziela Wielkanocna

Uroczystość św. Wojciecha

V Niedziela Wielkanocna

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

VI Niedziela Wielkanocna

Uroczystość św. Stanisława Biskupa i Męczennika

VII Niedziela Wielkanocna – Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego


NAUCZYCIEL CIERPIENIA KAZANIA PASYJNE
Ks. Teodor Szarwark

1. Dramat Chrystusa w Ogrodzie Oliwnym

2. Dramat Chrystusa, który cierpi z powodu ludzkiej podłości

3. Dramat Chrystusa, który bierze na siebie ludzkie grzechy

4. Dramat człowieka cierpiącego

5. Dramat człowieka, który cierpi z powodu najbliższych

6. Dramat człowieka, który cierpi z powodu nielojalności współpracowników

7. Dramat człowieka, który cierpi z powodu bezduszności urzędników