Kto ma uszy, niechaj słucha. Rok C, część 1. Rozważania adwentowe Homilie na niedziele i święta Zobacz większe

Kto ma uszy, niechaj słucha. Rok C, część 1. Rozważania adwentowe Homilie na niedziele i święta

Nowy

ks. Jerzy Zoń

: Biblioteka duszpasterza
: Homiletyka
: Książki

7,00 zł

Opis

Ogłoszony przez Benedykta XVI Rok Wiary, który rozpoczął się 11 października 2012 r., ma być dla każdego z nas czasem szczególnej refleksji nad naszą wiarą. Pomocą w spojrzeniu na nią przez pryzmat słowa Bożego jest kolejny tom materiałów homiletycznych na rozpoczynający się niebawem nowy rok liturgiczny. Zawiera on rozważania na Adwent oraz homilie na niedziele i święta do V niedzieli zwykłej. Autorzy, zgodnie z zaleceniem papieża, korzystają z bogactwa dokumentów Soboru Watykańskiego II i powstałego w tym duchu Katechizmu Kościoła Katolickiego.

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-091-5
rok wydania 2012
ilość stron 112
format A5

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

Kto ma uszy, niechaj słucha. Rok C, część 1. Rozważania adwentowe Homilie na niedziele i święta

Kto ma uszy, niechaj słucha. Rok C, część 1. Rozważania adwentowe Homilie na niedziele i święta

Spis treści

Słowo wstępne



Rozważania adwentowe


Ks. Jacek Słowik



I tydzień Adwentu



Poniedziałek
Życie wedle królestwa Bożego to tworzenie wspólnoty woli z Bogiem

Wtorek
Wiara zapewnia nam niezgłębioną łaskę obcowania z tajemnicą Chrystusa i Jego królestwa

Środa
Adwent jest oczekiwaniem Kościoła-Oblubienicy na Boga-Oblubieńca, „który jest, który był i który przychodzi”

Czwartek
Adwent czasem budowania na skale

Piątek
Powołaniem każdego człowieka jest żyć nadzieją, że Bóg na niego czeka

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
Więź między Maryją a Kościołem. Tajemnica Kościoła



II tydzień Adwentu



Poniedziałek
Adwent – czas, który „daje” łaskę Boga i wzywa do otwarcia się na Niego z wiarą

Wtorek
„Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane i postępujcie drogą miłości”

Środa
Brać na siebie jarzmo Chrystusa w dobie negacji Boga

Czwartek
Chrystus wyjaśnia definitywny sens ludzkiej egzystencji

Piątek
Uznanie nadrzędności prawdy warunkiem owocności aktu nawrócenia

Sobota
Żyć świadomością, że Ten, który ma przyjść, już przyszedł i powtórnie przyjdzie



III tydzień Adwentu



Poniedziałek
Odzyskać wzrok serca, by iść za Jezusem ku życiu, które nie ma kresu

Wtorek
Rola Ducha Świętego we wcieleniu i dziejach Kościoła

Środa
Przywrócić Adwentowi jego właściwy wymiar

Czwartek
Ojciec Przedwieczny umiłował nas w swoim Przedwiecznym Synu

Piątek
„Maryja pierwszą głosicielką Ewangelii, która szerzy Dobrą Nowinę i daje początek misyjnym wędrówkom swego Syna”

Sobota
Pokora ukazuje sposób postępowania samego Boga. Jest drogą wybraną przez Chrystusa



IV tydzień Adwentu



Poniedziałek
Zaufanie Chrystusowi ujawnia podobieństwo do Boga Stwórcy zapisane w ludzkiej naturze



Homilie na niedziele i święta


Ks. Zbigniew Wielgosz


I niedziela Adwentu
Czas nadziei

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
Znak świecy

II niedziela Adwentu
Szata łaski

III niedziela Adwentu
Jutrzenka zbawienia

IV niedziela Adwentu
Fala życia

Uroczystość Narodzenia Pańskiego – Msza św. o północy
Cudowna noc

Uroczystość Narodzenia Pańskiego – Msza św. w dzień
Najpiękniejszy z synów ludzkich

Święto św. Szczepana
Niebo otwarte

Niedziela Świętej Rodziny
Przemoc wobec rodziny

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki – Nowy Rok
„Pójdźmy wszyscy do stajenki!”

Uroczystość Objawienia Pańskiego
Rozbłysk chwały

Niedziela Chrztu Pańskiego
Tajemnica chrztu

II niedziela zwykła
Dar i odpowiedź

III niedziela zwykła
Święte księgi

IV niedziela zwykła
Moje powołanie

V niedziela zwykła
Komu objawia się Bóg?