Kto ma uszy, niechaj słucha. Rok C, część 1. Rozważania adwentowe Homilie na niedziele i święta Zobacz większe

Kto ma uszy, niechaj słucha. Rok C, część 1. Rozważania adwentowe Homilie na niedziele i święta

Nowy

ks. Jerzy Zoń

: Biblioteka duszpasterza
: Homiletyka
: Książki

7,00 zł

Opis

Ogłoszony przez Benedykta XVI Rok Wiary, który rozpoczął się 11 października 2012 r., ma być dla każdego z nas czasem szczególnej refleksji nad naszą wiarą. Pomocą w spojrzeniu na nią przez pryzmat słowa Bożego jest kolejny tom materiałów homiletycznych na rozpoczynający się niebawem nowy rok liturgiczny. Zawiera on rozważania na Adwent oraz homilie na niedziele i święta do V niedzieli zwykłej. Autorzy, zgodnie z zaleceniem papieża, korzystają z bogactwa dokumentów Soboru Watykańskiego II i powstałego w tym duchu Katechizmu Kościoła Katolickiego.

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-091-5
rok wydania 2012
ilość stron 112
format A5

Spis treści

Słowo wstępneRozważania adwentowe


Ks. Jacek SłowikI tydzień AdwentuPoniedziałek
Życie wedle królestwa Bożego to tworzenie wspólnoty woli z Bogiem

Wtorek
Wiara zapewnia nam niezgłębioną łaskę obcowania z tajemnicą Chrystusa i Jego królestwa

Środa
Adwent jest oczekiwaniem Kościoła-Oblubienicy na Boga-Oblubieńca, „który jest, który był i który przychodzi”

Czwartek
Adwent czasem budowania na skale

Piątek
Powołaniem każdego człowieka jest żyć nadzieją, że Bóg na niego czeka

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
Więź między Maryją a Kościołem. Tajemnica KościołaII tydzień AdwentuPoniedziałek
Adwent – czas, który „daje” łaskę Boga i wzywa do otwarcia się na Niego z wiarą

Wtorek
„Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane i postępujcie drogą miłości”

Środa
Brać na siebie jarzmo Chrystusa w dobie negacji Boga

Czwartek
Chrystus wyjaśnia definitywny sens ludzkiej egzystencji

Piątek
Uznanie nadrzędności prawdy warunkiem owocności aktu nawrócenia

Sobota
Żyć świadomością, że Ten, który ma przyjść, już przyszedł i powtórnie przyjdzieIII tydzień AdwentuPoniedziałek
Odzyskać wzrok serca, by iść za Jezusem ku życiu, które nie ma kresu

Wtorek
Rola Ducha Świętego we wcieleniu i dziejach Kościoła

Środa
Przywrócić Adwentowi jego właściwy wymiar

Czwartek
Ojciec Przedwieczny umiłował nas w swoim Przedwiecznym Synu

Piątek
„Maryja pierwszą głosicielką Ewangelii, która szerzy Dobrą Nowinę i daje początek misyjnym wędrówkom swego Syna”

Sobota
Pokora ukazuje sposób postępowania samego Boga. Jest drogą wybraną przez ChrystusaIV tydzień AdwentuPoniedziałek
Zaufanie Chrystusowi ujawnia podobieństwo do Boga Stwórcy zapisane w ludzkiej naturzeHomilie na niedziele i święta


Ks. Zbigniew Wielgosz


I niedziela Adwentu
Czas nadziei

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
Znak świecy

II niedziela Adwentu
Szata łaski

III niedziela Adwentu
Jutrzenka zbawienia

IV niedziela Adwentu
Fala życia

Uroczystość Narodzenia Pańskiego – Msza św. o północy
Cudowna noc

Uroczystość Narodzenia Pańskiego – Msza św. w dzień
Najpiękniejszy z synów ludzkich

Święto św. Szczepana
Niebo otwarte

Niedziela Świętej Rodziny
Przemoc wobec rodziny

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki – Nowy Rok
„Pójdźmy wszyscy do stajenki!”

Uroczystość Objawienia Pańskiego
Rozbłysk chwały

Niedziela Chrztu Pańskiego
Tajemnica chrztu

II niedziela zwykła
Dar i odpowiedź

III niedziela zwykła
Święte księgi

IV niedziela zwykła
Moje powołanie

V niedziela zwykła
Komu objawia się Bóg?