POLONIKA HAGIOGRAFICZNE W ARCHIWUM KONGREGACJI DS. KANONIZACJI Część 2: Czesław, Sadok i towarzysze, Wincenty Kadłubek Zobacz większe

POLONIKA HAGIOGRAFICZNE W ARCHIWUM KONGREGACJI DS. KANONIZACJI Część 2: Czesław, Sadok i towarzysze, Wincenty Kadłubek

Nowy

ks. Janusz Królikowski

: Bibliotheca Tarnoviensis
: Historia, Wiara i życie
: Książki

18,00 zł

Opis

W kolejnym tomie „Poloników hagiograficznych” zostały opublikowane materiały dotyczące błogosławionego Czesława, błogosławionego Sadoka i towarzyszy oraz błogosławionego Wincentego Kadłubka. Kwerenda przeprowadzona w Archiwum Kongregacji ds. Kanonizacji przyniosła ważne rezultaty: dzięki zgromadzonym materiałom możemy pogłębić znajomość dziejów kultu niektórych błogosławionych oraz przebiegu procesów beatyfikacyjnych prowadzonych w XVII i XVIII wieku przez Świętą Kongregację Obrzędów.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733293-1-7
rok wydania 2011
ilość stron 166
format B5

Spis treści

Wykaz skrótów

Słowo wstępne


Czesław

64. Wrocław, 26/29 maja 1608 r. Michael Neüdorf i Bartholomaeus Praetorius notariusze referują rezultaty przeprowadzonego we Wrocławiu procesu diecezjalnego dotyczącego kultu Czesława, które zatwierdzone przez kapitułę wrocławską, mają być przesłane do Świętej Kongregacji Obrzędów

65. Wrocław, 14 czerwca 1706 r. Franciszek Harczek notariusz apostolski potwierdza zakończenie nowego procesu diecezjalnego dotyczącego kultu Czesława od niepamiętnych czasów

66. Rzym, [1712 r.]. Sumariusz procesu beatyfikacyjnego Czesława przeznaczony dla papieża Klemensa XI


Sadok i towarzysze

67. Kopiarz dokumentów dotyczących męczenników sandomierskich
przeznaczony dla postulatora procesu beatyfikacyjnego Pia Antonina Molineriego

67.1. Protokoły zeznań świadków potwierdzających kult męczenników sandomierskich składanych w latach 1675–1677

67.2. Bonifacy VIII udziela opustów kolegiacie sandomierskiej na dzień 2 czerwca. Rzym, 3 listopada 1295 r.

67.3. Giovanni Tommaso de Rocaberti mistrz generalny dominikanów poleca zebranie świadectw dotyczących kultu męczenników sandomierskich i przesłanie dokumenatcji do Rzymu. Rzym, 30 listopada 1675 r.

67.4. Klemens XII udziela odpustu dla kościoła pw. Świętego Jakuba Apostoła w Sandomierzu na dzień 13 października. Rzym, 5 kwietnia 1736 r.

67.5. Wersja włoska zeznań dotyczących kultu męczenników sandomierskich składanych w latach 1675–1677

67.6. Giovanni Tommaso de Rocaberti mistrz generalny dominikanów i Leonard Hansen prowincjał Anglii polecają zebranie świadectw dotyczących kultu męczenników sandomierskich i przesłanie dokumenatcji do Rzymu. Rzym, 14 maja 1672 r., 16 listopada 1675 r.

67.7. Świadectwa literackie i ikonograficzne potwierdzające kult męczenników sandomierskich

67.8. Świadectwa kultu męczenników sandomierskich złożone przez przedstawicieli stanów ziemi sandomierskiej w 1743 r.

67.9. Kraków, 19 czerwca 1806 r. Wincenty F. K. Ptaszyński notariusz publiczny uzupełnia dokumenty dotyczące kultu Sadoka i towarzyszy oraz udziela odpowiedzi na pytania postawione przez postulatora generalnego o. Pia A. Molineriego

67.10. Ryciny z przedstawieniami Sadoka i towarzyszy, XVIII wiek

68. Rzym, [1806 r.]. Luigi Gardellini subpromotor wiary wydaje opinię dotyczącą beatyfikacji męczenników dominikańskich z Sandomierza w oparciu o przedłożoną dokumentację

69. Rzym, 20 stycznia 1807 r. Pio Giuseppe Gaddi mistrz generalny
dominikanów prosi papieża Piusa VI o zatwierdzenie mszy i oficjum o Sadoku i towarzyszach


Wincenty Kadłubek

70. Kraków, 15 września 1680 r. Mikołaj Oborski biskup sufragan krakowski prosi papieża Innocentego XI o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Wincentego Kadłubka

71. Jędrzejów, 26 października 1680 r. Magistrat jędrzejowski prosi papieża Innocentego XI o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Wincentego Kadłubka

72. Kraków, 10 listopada 1680 r. Mikołaj Oborski biskup sufragan krakowski ponownie prosi papieża Innocentego XI o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Wincentego Kadłubka

73. Kraków, 30 grudnia 1680 r. Mikołaj Oborski biskup sufragan krakowski po raz kolejny prosi papieża Innocentego XI o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Wincentego Kadłubka

74. Żółkiew, 24 grudnia 1680 r. Jan III Sobieski król polski prosi papieża Innocentego XX o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Wincentego Kadłubka

75. Warszawa, 29 stycznia 1681 r. Jan III Sobieski król polski ponownie prosi papieża Innocentego XI o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Wincentego Kadłubka

76. Warszawa, 1 lutego 1681 r. Biskupi polscy proszą papieża Innocentego XI o ogłoszenie Wincentego Kadłubka błogosławionym

77. Warszawa, 1 lutego 1681 r. Wojewodowie polscy proszą papieża Innocentego XI o ogłoszenie Wincentego Kadłubka błogosławionym

78. Warszawa, 12 lutego 1681 r. Jan III Sobieski król polski po raz kolejny prosi papieża Innocentego XI o ogłoszenie Wincentego Kadłubka błogosławionym

79. Warszawa, 12 lutego 1681 r. Biskupi polscy ponownie proszą papieża Innocentego XI o wyniesienie Wincentego Kadłubka do chwały ołtarzy

80. Warszawa, 19 lutego 1681 r. Jan III Sobieski król polski prosi papieża Innocentego XI o kontynuowanie procesu beatyfikacyjnego Wincentego Kadłubka

81. Warszawa, 4 marca 1681 r. Burmistrz i rajcy warszawscy proszą papieża Innocentego XI o wyniesienie Wincentego Kadłubka do chwały ołtarzy

82. Paryż, 7 marca 1681 r. Jan opat generalny cystersów prosi papieża Innocentego XI o ogłoszenie Wincentego Kadłubka błogosławionym

83. Warszawa, 15 marca 1681 r. Hieronim Lubomirski marszałek sejmu prosi papieża Innocentego XI o wyniesienie Wincentego Kadłubka do chwały ołtarzy

84. Kraków, 16 marca 1681 r. Rektor i Uniwersytet Krakowski proszą papieża Innocentego XI o ogłoszenie Wincentego Kadłubka błogosławionym

85. Kraków, 22 marca 1681 r. Burmistrz i senat krakowski proszą papieża Innocentego XI o ogłoszenie Wincentego Kadłubka błogosławionym i zaliczenie do patronów Polski

86. Ląd, 11 kwietnia 1681 r. Jan Zapolski opat lądzki prosi papieża Innocentego XI o wpisanie Wincentego Kadłubka do katalogu świętych

85. Kraków, 22 marca 1681 r. Burmistrz i senat krakowski ponownie proszą papieża Innocentego XI o ogłoszenie Wincentego Kadłubka błogosławionym i zaliczenie do patronów Polski

88. Kraków, 14 czerwca 1681 r. Rektor i Uniwersytet Krakowski proszą kardynałów Świętej Kongregacji Obrzędów o wsparcie sprawy beatyfikacji Wincentego Kadłubka

89. Jędrzejów, 4 sierpnia 1681 r. Magistrat jędrzejowski ponownie prosi papieża Innocentego XI o wyniesienie Wincentego Kadłubka do chwały ołtarzy

90. Jędrzejów, 14 listopada 1681 r. Magistrat jędrzejowski po raz kolejny prosi papieża Innocentego XI o wyniesienie Wincentego Kadłubka do chwały ołtarzy

91. Rzym, 19 grudnia 1681 r. Święta Kongregacja Obrzędów prosi papieża Innocentego XI o pozwolenie na kontynuowanie procesu Wincentego Kadłubka

92. Warszawa, 19 października 1694 r. Jan III Sobieski król polski prosi papieża Innocentego XII o zatwierdzenie kultu Wincentego Kadłubka od niepamiętnych czasów oraz o pozwolenie na odprawianie mszy i oficjum ku jego czci

93. Ląd, 4 maja 1761 r. Konstanty Iłowiecki opat lądzki potwierdza, że Franciszek Rogaliński opat wistycki został wydelegowany do zajęcia się sprawą beatyfikacji Wincentego Kadłubka

94. Antoni Wesołowski notariusz, w obecności Wojciecha Ziemnickiego opata jędrzejowskiego, potwierdza, że Franciszek Rogaliński opat wistycki został wydelegowany do zajęcia się sprawą beatyfikacji Wincentego Kadłubka

95. Święta Kongregacja Obrzędów przedkłada papieżowi Klemensowi XIII prośbę Franciszka Rogalińskiego, postulatora w procesie beatyfikacyjnym Wincentego Kadłubka, o wyznaczenie na relatora tego procesu kard. Giovanniego Albaniego

96. Rzym, [1764 r.]. Sumariusz procesu beatyfikacyjnego Wincentego Kadłubka przeznaczony dla papieża Klemensa XIII

97. Wiedeń, 18 września 1961 r. Franz König arcybiskup Wiednia prosi papieża Jana XXIII o powolenie na wszczęcie procesu kanonizacyjnego błogosławionego Wincentego Kadłubka

Indeks nazwisk