KLASZTOR W MIEŚCIE W ŚWIETLE KRONIK BENEDYKTYNEK POZNAŃSKICH 1607-1780 Zobacz większe

KLASZTOR W MIEŚCIE W ŚWIETLE KRONIK BENEDYKTYNEK POZNAŃSKICH 1607-1780

Nowy

Marzena Baum

: Bibliotheca Tarnoviensis
: Historia, Wiara i życie
: Książki

39,00 zł

Opis

W publikacji tej odnajdujemy obraz klasztoru Benedyktynek w Poznaniu, zapisany w kronikach z lat 1607-1780. Chodzi głównie o wymiar społeczno-religijny usytuowania poznańskiego konwentu w mieście. Jego losy są przytoczone zgodnie z zapisami kronikarek, a historii i faktografii nie poddano weryfikacji. Klasztor w mieście można więc zaklasyfikować do prac badawczych zajmujących się nie tylko dziejopisarstwem zakonnym klasztorów żeńskich, ale także społeczno-religijnym obrazem życia w mieście.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733277-2-6
rok wydania 2009
ilość stron 320
format B5

Spis treści

Wstęp

Rozdział I Kroniki benedyktynek poznańskich
1. Księga dziejów potocznych klasztoru (...) świętego Benedykta w Poznaniu z lat 1607-1780
2. Pamięć rzeczy potrzebnych za panny ksieni (...) Anny Czarnkowskiej

Rozdział II Początki fundacji
1. Poznań w początkach XVII w.
2. Okoliczności fundacji klasztoru.

Rozdział III Konwent poznański
1. Warunki przyjęcia
2. Pochodzenie terytorialne i stanowe
3. Liczebność zgromadzenia
4. Charakterystyka wspólnoty

Rozdział IV Organizacja konwentu
1. Podstawy prawne – Reguła
2. Etapy formacji
3. Struktura zarządzania
4. Duchowość benedyktyńska
5. Życie wspólnotowe

Rozdział V Sprawy gospodarcze
1. Posagi
2. Dobra ziemskie
3. Nieruchomości
4. Sumy procentowe
5. Darowizny i jałmużny
6. Procesy i spory

Rozdział VI Klasztor w życiu społeczno-religijnym
1. Dzieje miasta w zapisach kronik
2. Benedyktynki w życiu Kościoła poznańskiego

Zakończenie

Aneks: Katalog benedyktynek poznańskich 1607-1780

Bibliografia

Wykaz skrótów

Spis ilustracji