ZOBOWIĄZANI DO WIARY PO DWUDZIESTU LATACH NA DRODZE WYZNACZONEJ PRZEZ JANA PAWŁA II (Tarnów 9-10 VI 1987) Zobacz większe

ZOBOWIĄZANI DO WIARY PO DWUDZIESTU LATACH NA DRODZE WYZNACZONEJ PRZEZ JANA PAWŁA II (Tarnów 9-10 VI 1987)

Nowy

ks. Józef Stala, ks. Janusz Królikowski

: Bibliotheca Tarnoviensis
: Historia, Wiara i życie
: Książki

19,00 zł

Opis

Dwudziesta rocznica pielgrzymki Jana Pawła II do Tarnowa skłania do refleksji nad papieskim przesłaniem, skierowanym do Kościoła tarnowskiego, jak również do badania recepcji tegoż przesłania w życiu mieszkańców diecezji tarnowskiej – Ziemi Świętych i Błogosławionych. Owoce tej refleksji zaprezentowane zostały właśnie w tej publikacji składającej się z czterech części: wizyta, wezwanie do świętości, wyzwania i praktyka.
Autorami artykułów są – w zdecydowanej większości – bezpośredni świadkowie tamtych wydarzeń. Ich wypowiedzi mają walor świadectwa nie tylko samego pobytu papieża w Tarnowie, ale też rezonansu, jaki to wydarzenie wywołało w nich samych oraz w ich otoczeniu.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733270-4-7
rok wydania 2008
ilość stron 376
format B5

Spis treści

Słowo wstępne

Przedmowa


I. Wizyta

Ks. Ryszard Banach,
Historyczny kontekst pielgrzymki Jana Pawła II do Tarnowa

Ks. Adam Kokoszka,
Przez lata byłem tu sąsiadem

Ks. Andrzej Zając,
Muzyczny kształt liturgii Mszy św. sprawowanej przez Ojca Świętego Jana Pawła II podczas wizyty w Tarnowie w dniu 10 czerwca 1987 roku

Ks. Stanisław Garnczarski,
Ksiądz Kazimierz Pasionek i jego muzyczny przyczynek dla Ojca Świętego

Ks. Michał Bednarz,
Biblijny charakter rekolekcji watykańskich księdza biskupa Jerzego Ablewicza


II. Wezwanie do świętości

Ks. Bogusław Połeć,
Święci jako wzory osobowe w procesie katechizacji według wskazań Jana Pawła II

Ks. Wiesław Piotrowski,
Dwadzieścia lat kultu błogosławionej Karoliny Kózkówny
w diecezji tarnowskiej

Ks. Leszek Rojowski,
Błogosławiona Karolina Kózkówna – patronka Szkolnych Kół Caritas Diecezji Tarnowskiej

Ks. Janusz Królikowski,
Powszechne powołanie do świętości. Teologiczna struktura świętości

Ks. Zbigniew Krzyszowski,
Argumentacja za wiarygodnością Kościoła w homilii Jana Pawła II wygłoszonej podczas Mszy św. beatyfikacyjnej Karoliny Kózkówny w Tarnowie (10 VI 1987 r.)

Ks. Henryk Szmulewicz,
Święci biskupi – wzorem posłuszeństwa Bogu i Kościołowi

Ks. Ireneusz Stolarczyk,
Społeczny wymiar świętości


III. Wyzwania

Ks. Stanisław Sojka,
Adoracja Najświętszego Sakramentu źródłem duchowego rozwoju

Ks. Marek Kluz,
Wezwania moralne płynące z Eucharystii. Refleksja
na kanwie homilii Jana Pawła II wygłoszonej w Tarnowie
w 1987 roku podczas nieszporów eucharystycznych

Ks. Alojzy Drożdż,
Uczciwość i prawość – wokół przemówień
Jana Pawła II w Tarnowie

Ks. Robert Kantor,
Clerici vitae simplicitatem colant.
Analiza kan. 282 § 1 Kodeksu Jana Pawła II

Ks. Antoni Żurek,
„Dramat obcości”

Ks. Andrzej Sułek,
Papieska lekcja patriotyzmu na tarnowskiej ziemi


IV. Praktyka

Ks. Michał Drożdż,
Fenomenologia spotkania

Ks. Józef Stala,
Biografia i dorobek naukowy Księdza Biskupa Piotra Bednarczyka

Ks. Marian Zając,
Aktualność przesłania IV Synodu Diecezji Tarnowskiej

Ks. Jan Banach,
Wpływ pontyfikatu Jana Pawła II na realizację powołań kapłańskich i zakonnych w diecezji tarnowskiej

Ks. Piotr Łabuda,
Dzieło Biblijne jako hermeneutyczne stowarzyszenie im. Jana Pawła II

Ks. Józef Stala, Elżbieta Osewska,
Tarnowska seria podręczników do nauki religii w szkole podstawowej

Summary

Zusammenfassung

Resumé

Resumen