KONGREGACJA DS. DUCHOWIEŃSTWA KAPŁAN SZAFARZ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO Pomoce dla spowiedników i kierowników duchowych Tłumacz ... Zobacz większe

KONGREGACJA DS. DUCHOWIEŃSTWA KAPŁAN SZAFARZ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO Pomoce dla spowiedników i kierowników duchowych Tłumacz ...

Nowy

: Książki

7,00 zł

Opis

„Trzeba powrócić do konfesjonału jako miejsca sprawowania sakramentu pojednania, ale także jako miejsca, w którym należy «przebywać» częściej, aby wierny mógł znaleźć miłosierdzie, radę i umocnienie, mógł poczuć się kochany i zrozumiany przez Boga oraz doświadczać obecności miłosierdzia Bożego obok rzeczywistej Obecności w Eucharystii”. (...)
Przyjmując wezwanie Ojca Świętego i dążąc do wyrażenia jego głębokiej intencji, w niniejszych pomocach zamierza się przekazać kolejny owoc Roku Kapłańskiego – użyteczne narzędzie dla formacji stałej duchowieństwa oraz wsparcie dla nowego odkrycia niekwestionowanej wartości celebracji sakramentu pojednania i kierownictwa duchowego. (Z Prezentacji)

Więcej informacji

ISBN 978-83-733296-7-6
rok wydania 2011
ilość stron 70
format A5

Spis treści

PREZENTACJA

Wprowadzenie
W KIERUNKU ŚWIĘTOŚCI

I
POSŁUGA POKUTY I POJEDNANIA W PERSPEKTYWIE ŚWIĘTOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

1. Aktualne znaczenie – chwila łaski
Pilna zachęta
Posłanie Chrystusa działającego w Kościele
Otworzyć się na miłość i pojednanie
Świadectwo i poświęcenie pasterzy
Przykład Świętego Proboszcza z Ars
Posługa miłosierdzia
2. Kwestie podstawowe
Natura sakramentu pokuty
Celebracja paschalna, wędrówka nawrócenia
Wędrówka do świętości
Tajemnica łaski
3. Niektóre wskazania praktyczne
Posługa budzenia dyspozycji u penitenta
Celebracja liturgiczna
Normy praktyczne ustanowione przez Kościół jako wyrażenie miłości pasterskiej
Ukierunkowywać wędrówkę świętości zgodnie z działaniem Ducha Świętego
Dyspozycyjność ministerialna i ojcowskie przyjęcie
Odnowiona i przystosowana formacja kapłanów do prowadzenia wiernych w różnych sytuacjach
Nowe sytuacje, nowe łaski, nowa gorliwość szafarzy


II
POSŁUGA KIEROWNICTWA DUCHOWEGO

1. Obecne znaczenie – chwila łaski
Wędrówka historyczna i obecna
Towarzyszenie duchowe w formacji kapłańskiej
Kierownictwo duchowe i posługa kapłańska
Kierownictwo duchowe wobec wyświęconych szafarzy
2. Kwestie podstawowe
Natura i podstawa teologiczna
Szczególny cel
Dynamizm i proces
We wszystkich powołaniach kościelnych
3. Wskazania praktyczne
Konkretna wędrówka życia duchowego
Rozeznanie Ducha Świętego w kierownictwie duchowym
Przymioty „kierownika”
Przymioty korzystającego z kierownictwa duchowego
Kierownictwo duchowe kapłana
Kierownictwo duchowe w życiu konsekrowanym
Kierownictwo świeckich
Harmonia między różnymi poziomami formacyjnymi w wędrówce kierownictwa duchowego

Zakończenie
„AŻ CHRYSTUS W WAS SIĘ UKSZTAŁTUJE” (GA 4,19)

Dodatek I
RACHUNEK SUMIENIA DLA KAPŁANÓW

Dodatek II
MODLITWA KAPŁANA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO SPOWIADANIA

MODLITWA KAPŁANA PO SPOWIADANIU