MOŚCICE. KOŚCIÓŁ I LUDZIE. Dzieje parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski Zobacz większe

MOŚCICE. KOŚCIÓŁ I LUDZIE. Dzieje parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

Nowy

Marek Smoła

: Książki

59,00 zł

Opis

Lektura tej książki sprawia, że świat miniony, położony w rozwidleniu Dunajca i Białej, staje się przywołany i obecny dla żyjących świadków tych zdarzeń oraz dla następnych pokoleń mościczan. Wyczerpująca kwerenda historyczna, obejmująca wszystkie dostępne materiały źródłowe, obiektywność badawcza, przejrzysta metoda, płynna narracja oraz głęboki uczuciowy związek Autora z Mościcami sprawiają, że ta rozprawa naukowa staje się fascynującą lekturą dla tych, którzy z różnych racji pokochali to miejsce.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733294-6-1
rok wydania 2011
ilość stron 592 + 60 stron zdjęć
format B5

Spis treści

ZAMIAST WSTĘPU

Bp Andrzej Jeż
Mościcki krwiobieg

Ks. Artur Ważny
Tożsamość Mościc

WYKAZ SKRÓTÓW

WPROWADZENIE

ROZDZIAŁ I
MOŚCICE I POWSTANIE PARAFII – RYS HISTORYCZNY

1.1. Właściciele pierwotnych wsi. Przynależność administracyjna obszaru dzisiejszych Mościc
1.2. Wpływ przemysłu na rozwój Mościc w XIX i XX wieku
1.3. Przynależność parafialna przed 1938 rokiem
1.4. Erygowanie parafii i przeprowadzone wizytacje kanoniczne
1.5. Uposażenie parafii i msze święte fundacyjne, tzw. erekcyjne


ROZDZIAŁ II
MIEJSCA KULTU I INNE BUDYNKI PARAFIALNE

2.1. Pierwotna kaplica
2.2. Budowa kościoła parafialnego
2.2.1. Projekt kościoła
2.2.2. Parcela pod budowę kościoła
2.2.3. Fundusz budowy kościoła
2.2.4. Budowa kościoła
2.3. Troska o utrzymanie kościoła parafialnego
2.4. Wystrój wnętrza i wyposażenie świątyni
2.5. Otoczenie świątyni
2.6. Kaplice, kapliczki, figury i krzyże przydrożne na terenie parafii
2.7. Cmentarz parafialny
2.8. Zabudowania parafialne
2.8.1. Plebania
2.8.2. Organistówka – dom sióstr służebniczek
2.8.3. Dom katechetyczny – dom parafialny


ROZDZIAŁ III
LITURGIA I DUSZPASTERSTWO SAKRAMENTALNE

3.1. Msze św. i nabożeństwa
3.1.1. Godziny odprawiania mszy św.
3.1.2. Nabożeństwa stałe
3.2. Kult Matki Bożej
3.2.1. Nawiedzenia parafii przez Matkę Bożą w obrazach i figurach
3.2.2. Inne przejawy kultu Matki Bożej
3.2.3. Matka Boża w liturgii
3.3. Kult świętych
3.4. Rok liturgiczny
3.4.1. Cykl obchodów Bożego Narodzenia
3.4.2. Cykl obchodów Wielkanocy
3.4.3. Okres zwykły w ciągu roku
3.5. Nabożeństwa okazjonalne i okolicznościowe
3.6. Życie sakramentalne
3.6.1. Sakrament chrztu św.
3.6.2. Sakrament pokuty i pojednania
3.6.3. Sakrament Eucharystii
3.6.4. Sakrament bierzmowania
3.6.5. Sakrament małżeństwa
3.6.6. Sakrament święceń
3.6.7. Sakrament namaszczenia chorychROZDZIAŁ IV
DUSZPASTERSTWO GRUPOWE I ŻYCIE RELIGIJNE W PARAFII

4.1. Duszpasterstwo grupowe
4.1.1. Stowarzyszenia katolickie
4.1.1.1. Akcja Katolicka
4.1.1.2. Arcybractwo Najświętszego Sakramentu
4.1.1.3. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
4.1.1.4. Klub Inteligencji Katolickiej (KIK)
4.1.1.5. Szkoła Nowej Ewangelizacji św. Józefa
4.1.1.6. Towarzystwo Przyjaciół KUL i WSD w Tarnowie
4.1.1.7. Ognisko Apostolstwa Modlitwy
4.1.1.8. Sodalicja Mariańska
4.1.1.9. Stowarzyszenia o charakterze diecezjalnym działające w parafii
4.1.2. Ruchy katolickie
4.1.2.1. Ruch Światło-Życie
4.1.2.2. Ruch Odnowy w Duchu Świętym
4.1.2.3. Ruch Krzewienia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego
4.1.3. Bractwa kościelne
4.1.4. Grupy parafialne
4.1.4.1. Apostolskie Dzieło Pomocy dla Czyśćca
4.1.4.2. Chór parafialny „Florentyna”
4.1.4.3. Duszpasterstwo Ludzi Pracy
4.1.4.4. Muzyczny zespół młodzieżowy „Pojednanie”
4.1.4.5. Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci
4.1.4.6. Parafialna Rada Duszpasterska i Parafialna Rada Ekonomiczna
4.1.4.7. Parafialny oddział Caritas
4.1.4.8. Róże Żywego Różańca
4.1.4.9. Służba liturgiczna
4.1.4.10. Parafialny zespół folklorystyczny „Kumotry”
4.1.4.11. Inne grupy parafialne
4.2. Życie religijne
4.2.1. Rekolekcje i misje św.
4.2.2. Odpusty parafialne
4.2.3. Jubileusze parafii i kościoła
4.2.4. Jubileusze księży pracujących i pochodzących z parafii
4.2.5. Pielgrzymki
4.2.6. Udział mościckiej parafii w życiu diecezji tarnowskiej
4.2.7. Wydarzenia związane z życiem Kościoła powszechnego i diecezji tarnowskiej mające miejsce w parafii w Mościcach


ROZDZIAŁ V
DZIAŁALNOŚĆ KATECHETYCZNA I CHARYTATYWNO-OPIEKUŃCZA

5.1. Katechizacja dzieci i młodzieży w latach 1927-2008
5.2. Działalność charytatywno-opiekuńcza
5.2.1. Działalność ochronki w latach 1931-1949
5.2.2. Caritas
5.2.3. Inne formy pomocy
5.2.4. Pomoc finansowa dla Kościoła


ROZDZIAŁ VI
DZIAŁALNOŚĆ PATRIOTYCZNA I WYCHOWAWCZA

6.1. Zbrojne i cywilne zaangażowanie parafian w latach 1939-1945
6.2. Obchody świąt państwowych i nabożeństwa patriotyczne
6.3. Wykłady, spotkania, prelekcje i propagowanie wiedzy religijnej
6.4. Spotkania z misjonarzami
6.5. Tydzień Kultury Chrześcijańskiej
6.6. Filmy religijne, spektakle i festiwale filmowe
6.7. Wystawy i koncerty
6.8. Prasa katolicka i biuletyn parafialny


ROZDZIAŁ VII
DUSZPASTERZE, SIOSTRY ZAKONNE, POWOŁANIA DUCHOWNE I SŁUŻBA PARAFIALNA

7.1. Proboszczowie parafii w Mościcach
7.2. Księża wikariusze pracujący w parafii w Mościcach
7.3. Pomoc duszpasterska
7.4. Siostry zakonne pracujące w parafii
7.5. Powołania kapłańskie i zakonne
7.5.1. Kapłani, zakonnicy, diakoni
7.5.2. Siostry zakonne
7.6. Służba parafialna

ZAKOŃCZENIE

ANEKSY

ANEKS 1. Dekret erekcyjny parafii
ANEKS 2. Dokument poświęcenia kościoła
ANEKS 3. Dokument przekazania w depozyt obrazu Matki Bożej Częstochowskiej do kościoła w Mościcach
ANEKS 4. Dekret o zmianie tytułu parafii
ANEKS 5. Kalendarium parafii

SPIS TABEL

BIBLIOGRAFIA

Źródła archiwalne
Źródła drukowane
Opracowania