KATECHEZA I LITURGIA W DIALOGU Zobacz większe

KATECHEZA I LITURGIA W DIALOGU

Nowy

ks. Jacek Siewiora

: Książki

9,90 zł

Opis

Publikacja ta jest owocem szczegółowej refleksji katechetycznej, duszpasterskiej i jurydycznej nad relacjami, jakie panują pomiędzy katechezą a liturgią, a także niesie ze sobą, co było podstawowym założeniem jej twórców, pewne odniesienia dla praktyki katechetycznej. Stanowi ona pomoc w pogłębionej refleksji nad dialogiem katechezy i liturgii, by uczestnictwo w życiu liturgicznym samych katechetów i katechizowanych było lepsze i pełniejsze.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733293-6-2
rok wydania 2011
ilość stron 134
format A5

Spis treści

WSTĘP

Ks. Bogusław Połeć
LITURGICZNY WYMIAR KATECHEZY

Ks. Jacek Siewiora
LITURGIA JAKO PRZESTRZEŃ SOCJALIZOWANIA RELIGIJNEGO

Ks. Bronisław Twardzicki
LITURGIA A KATECHEZA

Ks. Bolesław Klaus
PRZEŻYWANIE PIĘKNA DROGĄ DO LITURGII

Ks. Waldemar Janiga
WYBRANE ELEMENTY MISTAGOGII W DYDAKTYCE KATECHEZY

Ks. dr Tadeusz Michalik
WSPÓŁUDZIAŁ LITURGII W KATECHETYCZNEJ FORMACJI SUMIENIA

Ks. Jan Banach
MODLITWA W RODZINIE – RAPORT Z BADAŃ

Ks. Dariusz Kurzydło
PERSPEKTYWY ROZWOJU KATECHEZY PARAFIALNEJ

Ks. Robert Kantor
DYSCYPLINA LITURGICZNA I SAKRAMENTALNA W PERSPEKTYWIE EKUMENICZNEJ. COMMUNICATIO IN SACRIS