WOLNOŚĆ I WYCHOWANIE Zobacz większe

WOLNOŚĆ I WYCHOWANIE

Nowy

Magdalena Urbańska

: Książki

18,00 zł

Opis

Publikacja przygotowana przez Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców jest zbiorem tekstów, których tematyka wpisana jest w hasło VI Forum Nauczycieli i Wychowawców „Wolność i Wychowanie”. Składa się ona z dwóch części: I to zagadnienia związane z wolnością w procesie wychowania, a II to referaty z V Forum Nauczycieli i Wychowawców „Wychowanie w Prawdzie”.
Ten zbiór, w którym poszczególni autorzy analizują różne aspekty wolności (m.in. czym jest wolność wyrażania się; szanse i zagrożenia wolności i odpowiedzialności w procesie wychowawczym; wolność w nauczaniu Jana Pawła II), z pewnością będzie pomocą w pracy nauczyciela, gdyż zawarte tam refleksje dotyczą roli wolności i jej znaczenia w procesie wychowawczym, a także rozumienia prawdy.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733293-9-3
rok wydania 2011
ilość stron 158
format A5

Spis treści

Słowo biskupa tarnowskiego Wiktora Skworca

Wstęp – prezydent Tarnowa Ryszard Ścigała

15 lat Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Tarnowie – Magdalena Urbańska


Cz. I.
Teksty wprowadzające do VI Forum Nauczycieli i Wychowawców Wolność i Wychowanie

O. Krzysztof Biel (SJ),
Dylematy młodzieży, czyli ponowoczesne kroczenie ku dorosłości

Ks. Tadeusz Guz,
Wolność jako warunek a dobro jako cel kształcenia i wychowania

Jakub Drwal,
Thomas Merton – w poszukiwaniu wolności

Ks. Bogusław Połeć,
Wolność i prawda w życiu człowieka w nauczaniu Jana Pawła II

Ks. Marek Dziewiecki,
Studium o wolności

Ks. Janusz Królikowski,
Wolność wyrażania się. Kilka uwag krytycznych

Barbara Lulek,
Wolność i odpowiedzialność w procesie wychowania. Szanse i zagrożenia

Maria Madejowa,
Maturzyści o wolności w kontekście wypowiedzi Ojca Świętego Jana Pawła II


Cz. II.
Materiały z V Forum Nauczycieli i Wychowawców Wychowanie w Prawdzie

Danuta Ciszek,
Kilka refleksji po V Forum Nauczycieli i Wychowawców

Bp Wiktor Skworc,
Wychowywać w prawdzie oznacza ukazywanie fascynującej i porywającej wielkości

Bp Wiesław Lechowicz,
Wychowanie w prawdzie

Danuta Piekarz,
Prawda o człowieku w nauczaniu św. Pawła

ks. Jerzy Krzanowski,
Błąd antropologiczny. Znaczenie adekwatnej antropologii w procesie wychowania

O autorach