WSŁUCHANI W SŁOWO Refleksje na niedziele i święta roku A Zobacz większe

WSŁUCHANI W SŁOWO Refleksje na niedziele i święta roku A

Nowy

Kajetan Rajski

: Książki

7,00 zł

Opis

Jest to pierwszy tom refleksji Kajetana Rajskiego – licealisty, w którym autor pochyla się nad fragmentami czytań mszalnych na niedziele i święta roku A. Te krótkie rozważania składają się z pięciu części: fragmentu z Pisma Świętego, stanowiącego tytuł; sigli biblijnych czytań przeznaczonych na dany dzień; refleksji właściwej; podsumowania pt. Przemyślę w tym tygodniu oraz cytatu z ojców Kościoła bądź osób świętych. Jego przemyślenia i stosowany język zaciekawiają, zastanawiają i prowokują do własnej medytacji Bożego słowa.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733289-2-1
rok wydania 2010
ilość stron 168
format A5

Spis treści

Wstęp


Okres Adwentu

I Niedziela Adwentu
Przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa (Rz 13,14)

II Niedziela Adwentu
Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona (Mt 3,10)

III Niedziela Adwentu
Przyjście Pana jest już bliskie (Jk 5,8)

IV Niedziela Adwentu
Józef był człowiekiem prawym (Mt 1,19)


Okres Narodzenia Pańskiego

Uroczystość Narodzenia Pańskiego
Nad mieszkańcami kraju mroków zabłysło światło (Iz 9,1b)

Święto Świętej Rodziny
I bądźcie wdzięczni (Kol 3,15)

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki
Niech cię Pan błogosławi i strzeże (Lb 6,24)

II Niedziela po Narodzeniu Pańskim
Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami (J 1,14)

Uroczystość Objawienia Pańskiego
Twoi synowie przychodzą z daleka (Iz 60,4)

Niedziela Chrztu Pańskiego
Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby (Dz 10,34)


Okres Wielkiego Postu

Środa Popielcowa
Rozdzierajcie jednak wasze serca, a nie szaty! (Jl 2,13)

I Niedziela Wielkiego Postu
Tchnął w jego nozdrza tchnienie życia (Rdz 2,7)

II Niedziela Wielkiego Postu
Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej (Rdz 12,1)

III Niedziela Wielkiego Postu
Kto będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki (J 4,14)

IV Niedziela Wielkiego Postu
Pan natomiast patrzy na serce (1 Sm 16,7)

V Niedziela Wielkiego Postu
Jezus wzruszył się w duchu (J 11,33)


Wielki Tydzień

Niedziela Palmowa
Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi (Iz 50,7)

Wielki Czwartek
Umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował (J 13,1b)

Wielki Piątek
Tak nieludzko został oszpecony jego wygląd i postać jego była niepodobna do ludzi (Iz 52,13-14)


Okres Wielkanocy

Wigilia Paschalna
Pan jest moją mocą i źródłem męstwa, Jemu zawdzięczam ocalenie (Wj 15,2a)

Niedziela Zmartwychwstania
Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu (Dz 10,38a)

II Niedziela Wielkanocna
Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli (J 20,29)

III Niedziela Wielkanocna
Czy serce nie pałało w nas, gdy pisma nam wyjaśniał? (Łk 24,32)

IV Niedziela Wielkanocna
Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości (J 10,10)

V Niedziela Wielkanocna
Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję (J 14,12)

VI Niedziela Wielkanocna
Bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia nadziei, która w was jest (1 P 3,15)

Wniebowstąpienie Pańskie
Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony (Mk 16,16)

Niedziela Zesłania Ducha Świętego
Wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem (1 Kor 12,12)


Okres zwykły

II Niedziela Zwykła
Aby moje zbawienie dotarło do krańców ziemi (Iz 49,6)

III Niedziela Zwykła
Zdarzają się między wami spory (1 Kor 1,11)

IV Niedziela Zwykła
Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców (1 Kor 1,27)

V Niedziela Zwykła
Nie może się ukryć miasto położone na górze (Mt 5,14)

VI Niedziela Zwykła
Przed ludźmi życie i śmierć, co ci się podoba, to będzie ci dane (Syr 15,17)

VII Niedziela Zwykła
Jeśli ktoś spośród was mniema, że jest mądry, niech się stanie głupim, by posiadł mądrość (1 Kor 3,18)

VIII Niedziela Zwykła
Nie możecie służyć Bogu i Mamonie (Mt 6,24)

IX Niedziela Zwykła
Ja kładę dziś przed wami błogosławieństwo albo przekleństwo (Pwt 11,26)

X Niedziela Zwykła
Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary (Mt 9,13)

XI Niedziela Zwykła
Niosłem was na skrzydłach orlich (Wj 19,4)

XII Niedziela Zwykła
Pan jest przy mnie jako potężny mocarz (Jr 20,11)

XIII Niedziela Zwykła
Kto poda kubek świeżej wody (…), nie utraci swojej nagrody (Mt 10,42)

XIV Niedziela Zwykła
Wołaj radośnie, Córo Jeruzalem! (Za 9,9)

XV Niedziela Zwykła
Słowo, które wychodzi z ust moich: nie wraca do Mnie bezowocnie (Iz 55,11)

XVI Niedziela Zwykła
Gdy bowiem nie umiemy się modlić, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach (Rz 8,26)

XVII Niedziela Zwykła
Racz więc dać Twemu słudze serce pełne rozsądku (1 Krl 3,9)

XVIII Niedziela Zwykła
Ani jakiekolwiek inne stworzenienie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie (Rz 8,39)

XIX Niedziela Zwykła
Do Izraelitów należy przybrane synostwo i chwała (Rz 9,4)

XX Niedziela Zwykła
Dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów (Iz 56,7)

XXI Niedziela Zwykła
Na opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą (Mt 16,18)

XXII Niedziela Zwykła
Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? (Mt 16,26)

XXIII Niedziela Zwykła
Odpowiedzialnością za jego śmierć obarczę ciebie (Ez 33,8)

XXIV Niedziela Zwykła
Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy (Mt 18,22)

XXV Niedziela Zwykła
Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć (Iz 55,6)

XXVI Niedziela Zwykła
Nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie (Flp 2,6-7)

XXVII Niedziela Zwykła
Wasze prośby przedstawiajcie z dziękczynieniem (Flp 4,6)

XXVIII Niedziela Zwykła
Raz na zawsze zniszczy śmierć (Iz 25,8)

XXIX Niedziela Zwykła
Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga (Mt 22,21)

XXX Niedziela Zwykła
By służyć Bogu żywemu i prawdziwemu (1 Tes 1,9)

XXXI Niedziela Zwykła
Kto się poniża, będzie wywyższony (Mt 23,12)

XXXII Niedziela Zwykła
Mądrość jest wspaniała i niewiędnąca (Mdr 6,12)

XXXIII Niedziela Zwykła
Bądźmy trzeźwi (1 Tes 5,6)

XXXIV Niedziela Zwykła – uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy (1 Kor 15,20)

OPINIE O KSIĄŻCE