PRZEŁAM BLOKADY RATUJ RODZINĘ Konferencja poświęcona przemocy w rodzinie 24-26 maja 2010 roku Zobacz większe

PRZEŁAM BLOKADY RATUJ RODZINĘ Konferencja poświęcona przemocy w rodzinie 24-26 maja 2010 roku

Nowy

: Książki

28,00 zł

Opis

Dostrzegając zagrożenia, jakie niesie ze sobą stosowanie przemocy wobec najbliższych sobie osób, Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu zorganizowała konferencję „Przełam blokady… ratuj rodzinę”, na którą zaproszono przedstawicieli wielu instytucji, m.in. policji, sądów, zakładów karnych, wyższych uczelni, domów pomocy społecznej, ośrodków terapii uzależnień, jednostek pomocowych i urzędów pracy. Niniejsze opracowanie zawiera ich wypowiedzi na temat mechanizmów i skutków przemocy domowej, a także propozycje sposobów współpracy międzyinstytucjonalnej i poprawy systemów pomocowych. Wszystko po to, by wspólnie łamać blokady towarzyszące przemocy i ratować rodzinę…

Więcej informacji

ISBN 978-83-733285-6-3
rok wydania 2010
ilość stron 269
format B5

Spis treści

WPROWADZENIE
– insp. Witold Bodziony

ROZDZIAŁ I
ANALIZY I BADANIA ANKIETOWE

sierż. Elżbieta Gargas-Michalik
Konfrontacja prowadzonych badań a przemoc widziana oczami ofiary

ROZDZIAŁ II
WYWIADY

Stenogram z dnia 18.09.2009 roku

Stenogram z dnia 19.04.2010 roku

Stenogram z dnia 22.03.2010 roku

ROZDZIAŁ III
PRAWO WOBEC PRZEMOCY

insp. Witold Bodziony
Międzynarodowe prawo w obliczu przemocy

nadkom. Monika Pokrzywa, insp. Roman Wojtuszek
Wybrane aspekty zabójstwa na tle nieporozumień rodzinnych w Polsce na podstawie danych Policyjnego Systemu Statystyki Przestępczości „TEMIDA”

mgr Dorota Janek
Sądy wobec problemu przemocy w rodzinie

mgr Artur Szmyd
Prokuratura wobec problemu przemocy w rodzinie

ROZDZIAŁ IV
PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY PRZEMOCY

insp. Michał Czeszejko-Sochacki
Działania Policji na rzecz zapobiegania przemocy w rodzinie, z uwzględnieniem procedury Niebieskie Karty

dr Andrzej Bulzak – rektor WSB-NLU Nowy Sącz
Wpływ rodziny patologicznej i podkultury na zachowania w grupie i kształtowanie się osobowości młodego człowieka

dr Anna Klinik, dr Zbigniew Marten
Przemoc wobec osób niepełnosprawnych – prolegomen

dr Marta Brachowicz, mgr Agnieszka Chemperek
Psychologiczne skutki przystosowania się do destrukcyjnego związku

dr Marta Brachowicz, mgr Agnieszka Chemperek
Dziecko świadkiem przemocy w rodzinie

dr Zbigniew Marten
Psychologiczna i pedagogiczna diagnoza przemocy wobec dziecka – zarys problematyki

ks. dr hab. Michał Drożdż
Autorytet w przezwyciężaniu kryzysów i patologii

dr Aleksander Mańka
Problemy definicyjne nadużyć seksualnych jako czynnik utrudniający praktyczną analizę zjawiska

mgr Kazimierz Ptak
Sytuacja rodzinna nieletnich kierowanych do instytucji resocjalizacyjnych

ks. Antoni Koterla
Przemoc wobec osób starszych jako problem społeczny 185

dr Anna Talikowska
Przyczyny rodzinnej przemocy wobec kobiet

ROZDZIAŁ V
PROPOZYCJE I PROGRAMY

prof. dr. hab. Krystyna Ostrowska
O jakie bezpieczeństwo rodziny potrzeba zadbać?

ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski
Wybrane determinanty postaw agresywnych w rodzinie

Iwona Bodziony
Pomóc sprawcy przemocy, czyli prewencja trzeciego stopnia w zapobieganiu przemocy domowej

Tadeusz Chruślicki
Oddziaływania resocjalizacyjne wobec sprawców skazanych z art. 207 kk

Piotr Kapustka
Propozycje zmian regulacji prawnych

ks. Ryszard Podstołowicz
Wyzwanie: pomóc przetrwać kryzys

Halina Hajtek
Programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie

Stanisława Skwarło
Bezrobocie wobec przemocy w rodzinie

dr Monika Nosowska, dr Marta Brachowicz
Trwałość związku opartego na przemocy. Przegląd koncepcji wyjaśniających pozostawanie ofiar w relacji z prześladowcą