Dar nieba niezwykła postać Stefanii Łąckiej (1914-1946) Zobacz większe

Dar nieba niezwykła postać Stefanii Łąckiej (1914-1946)

Nowy

Maria Pawlikowska

: Książki

15,00 zł

Opis

Spośród wybitnych osób, jakie wydała ziemia tarnowska, na szczególną uwagę zasługuje postać Stefanii Łąckiej. Niniejsze opracowanie jest próbą zwięzłego przedstawienia wszystkich etapów jej krótkiego, ale przepełnionego miłością i służbą życia. Była to osoba głęboko religijna, o niezłomnym charakterze, która poprzez świadectwo swojego życia stanowi wzór godny naśladowania. (Ze Wstępu)

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-282-7
rok wydania 2015
typ wydania1 Wydanie trzecie
ilość stron 108
format 145 x 205 mm

Spis treści

Ks. Adam Kokoszka – Przybyliśmy oddać Mu pokłon
z Mędrcami i Stefanią Łącką

Wprowadzenie

Wspaniały kwiat ziemi gręboszowskiej
– dzieciństwo Stefanii Łąckiej

„Co zasiejemy w sercu w młodości, to otrzymamy
w dalszym życiu” – młodość Stefanii Łąckiej

Redaktorka i wychowawczyni dzieci, młodzieży i dorosłych
– okres pracy Stefanii Łąckiej w czasopiśmie „Nasza Sprawa”

„Serce w pasiaku” – okres wojny
i życie obozowe Stefanii Łąckiej

Dziękczynienie Bogu i służba bliźnim
­– lata powojenne Stefanii Łąckiej

„A ja bym wolała kochać Pana Boga dwoma sercami”
– życie uczuciowe Stefanii Łąckiej

„To tylko ciało umrze, a dusza żyć będzie”
– cierpienie i śmierć Stefanii Łąckiej

Pamięć o Stefanii Łąckiej

Przesłanie abp. Zygmunta Zimowskiego,
Przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia
i Duszpasterstwa Chorych

Serce w pasiaku

Cytaty i aforyzmy Stefanii Łąckiej

Śladami drogi życiowej Stefanii Łąckiej

Wybrane publikacje na temat życia i osobowości Stefanii Łąckiej