Zobacz większe

Poprowadzić Dzieci Misyjną Drogą

Nowy

: Książki

13,00 zł

Więcej informacji

ISBN 978-83-733270-9-2
rok wydania 2009
ilość stron 204
format A5

Spis treści

Wstęp

Wprowadzenie

Część I

Spotkanie we wrześniu
PDMD formą uczestniczenia dzieci w życiu Kościoła

Spotkanie w październiku
Modlitwa różańcowa narzędziem pomocy misjonarzom i dzieciom z krajów misyjnych

Spotkanie w listopadzie
Misjonarze męczennicy przykładem codziennego dawania świadectwa wiary w Pana Jezusa

Spotkanie w grudniu
Misyjne przeżycie Adwentu z dziećmi z krajów misyjnych w oczekiwaniu na Zbawiciela. Kolędnicy misyjni

Spotkanie w styczniu
Misyjny Dzień Dzieci – uroczystość Objawienia Pańskiego

Spotkanie w lutym
Podróż misyjna przez wszystkie kontynenty

Spotkanie w marcu
Misyjne przeżywanie Wielkiego Postu

Spotkanie w kwietniu
Zmartwychwstały Pan posyła swoich uczniów na krańce świata

Spotkanie w maju
Z Maryją chcemy przyprowadzić wszystkie dzieci do Pana Jezusa

Spotkanie w czerwcu
Wakacje z dziećmi z krajów misyjnych

Część II
Propozycje modlitw z dziećmi w intencjach misyjnych
I. Liturgia
1. Rozpoczęcie roku szkolnego
2. Światowy Dzień Misyjny
3. Misyjny Dzień Dzieci – 6 stycznia
4. Zakończenie roku szkolnego

II. Nabożeństwa i modlitwy
1. Modlitwa różańcowa
2. Misyjne przeżywanie Adwentu
3. Czuwania dzieci przy żłóbku
4. Nabożeństwo czterdziestogodzinne dla dzieci
5. Misyjne przeżycie Wielkiego Postu
6. Drogi krzyżowe
7. Adoracje dla dzieci w Wielkim Tygodniu
8. Apel maryjny

III. Inscenizacje
1. Inscenizacje na Tydzień Misyjny
2. Inscenizacje na Dzień Matki

IV. Kolędnicy misyjni – ABC przygotowania

V. Obrzęd przyjęcia dzieci do Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci