SŁOWO BOŻE OSTRZEJSZE NIŻ MIECZ OBOSIECZNY Wybór nauczania pasterskiego biskupów polowych Wojska Polskiego Abp Stanisław ... Zobacz większe

SŁOWO BOŻE OSTRZEJSZE NIŻ MIECZ OBOSIECZNY Wybór nauczania pasterskiego biskupów polowych Wojska Polskiego Abp Stanisław ...

Nowy

ks. Zbigniew Kępa

: Książki

19,00 zł

Opis

Zbliża się 90. rocznica tego historycznego dla dziejów polskiego duszpasterstwa wojskowego wydarzenia – ustanowienia biskupstwa polowego. Z myślą o niej powstała ta książka – zbiór homilii i kazań, głoszonych przez czterech kolejnych biskupów polowych. W tych świadectwach posługi słowa, organicznie związanej z misją kapłańską i biskupią, znalazły wyraz nie tylko przymioty umysłu i ducha pasterzy Kościoła w Wojsku Polskim, nie tylko ich apostolska żarliwość. Teksty te to również ważne źródło do poznania historii duszpasterstwa wojskowego i świadectwo wiary.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733252-2-7
rok wydania 2008
ilość stron 372
format B5

Spis treści

1. Słowo Nuncjusza Apostolskiego w Polsce

2. Wprowadzenie


I. Abp Stanisław Gall – „Nie nam, Panie, nie nam,
ale Imieniowi Twemu daj chwałę”

1. Biskup Wojsk Polskich do Wojska
(Warszawa, 22 lutego 1919 roku)

2. Biskup Wojsk Polskich do Kapelanów Wojska
(Warszawa, 22 lutego 1919 roku)

3. Dr Stanisław Gall Biskup Wojsk Polskich do Narodu Polskiego
(Warszawa, 19 października 1919 roku)

4. [Odezwa wigilijna] (W dzień wigilijny, 1919 roku)

5. [Zarządzenie z okazji uroczystych zaślubin Polski z morzem]
(10 lutego 1920 roku)

6. [List] Do Żołnierzy! (8 lipca 1920 roku)

7. [List] Do Wielebnego Duchowieństwa Polskiego
(8 lipca 1920 roku)

8. [Odezwa wigilijna] (Warszawa, 24 grudnia 1920 roku)

9. List pasterski J. E. Ks. Biskupa Polowego do Żołnierzy
(Wigilia – Boże Narodzenie 1921 roku)

10. Słowo biskupa Galla w związku ze Świętem Zmarłych
(1 listopada 1923 roku)

11. List Pasterski Biskupa Polowego
(Wigilia – Boże Narodzenie 1925 roku)

12. List pasterski J. E. ks. Biskupa Galla
(Wigilia – Boże Narodzenie 1926 roku)

13. [List pasterski na Wielki Post] (Warszawa, 2 marca 1927 roku)

14. [Odezwa wigilijna] (Warszawa, grudzień 1927 roku)

15. List Pasterski J. E. Biskupa Galla do Wojska Polskiego
[z okazji dziesiątej rocznicy odzyskania niepodległości]
(Warszawa, 10 października 1928 roku)

16. List pasterski J. E. Biskupa Galla do Katolickiego Duchowieństwa Wojskowego [z okazji dziesiątej rocznicy odzyskania niepodległości]
(Warszawa, 10 października 1928 roku)

17. List pasterski Biskupa Polowego w związku ze świętami
Bożego Narodzenia (Warszawa, 1 grudnia 1928 roku)

18. Odezwa wigilijna Biskupa Polowego
(Warszawa, Wigilia – Boże Narodzenie 1928 roku)

19. Odezwa wigilijna Biskupa Polowego
(Warszawa, grudzień 1930 roku)

20. [Odezwa wigilijna]
(Warszawa, Wigilia – Boże Narodzenie 1931 roku)

21. [Odezwa wigilijna] (Warszawa, grudzień 1932 roku)

22. Konsekracja Biskupa Polowego [Józefa Gawliny]
[– zarządzenie] (Warszawa, 1933 roku)

23. Odezwa Pasterska do X.X. Kapelanów W.P.
(Warszawa, 29 marca 1933 roku)


II. Abp Józef Gawlina – „Turris fortissima nomen domini”

1. Mowa żałobna nad trumną śp. Marszałka Piłsudskiego
(Warszawa – Katedra św. Jana, 17 maja 1935 roku)

2. Przemówienie wygłoszone podczas oficerskiej promocji
w Szkole Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu
(Grudziądz, 15 października 1936 roku)

3. Kazanie na poświęcenie sztandaru 3. Samodzielnego Batalionu
Piechoty (Rembertów, 26 czerwca 1937 roku)

4. Kazanie na poświęcenie sztandaru i oficerską promocję Szkoły
Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie podczas uroczystości
X-lecia Szkoły Podchorążych Lotnictwa
(Dęblin, październik 1937 roku)

5. Kazanie na Zaduszki żołnierskie (2 listopada 1937 roku)

6. Nie Requiem – lecz Te Deum. Przemówienie na żałobnym
nabożeństwie za poległych w bitwie pod Rokitną
(Starogard, 1937 roku)

7. Kazanie na poświęcenie sztandarów artylerii
(Toruń, 19 czerwca 1938 roku)

8. List pasterski do Wojska Polskiego
(Warszawa, 1 września 1939 roku)

9. Kazanie wygłoszone podczas uroczystości Chrystusa Króla
(Paryż – kościół polski, 29 października 1939 roku)

10. Kazanie pożegnalne do Polaków, którym nie zezwolono
na ewakuację i zmuszono do pozostania w Rosji sowieckiej
(Jangi-Jul [ZSSR], 30 sierpnia 1942 roku)

11. Przybieżeli do Betlejem Polacy! Przemówienie podczas pasterki
(Betlejem – Bazylika Narodzenia Pańskiego,
24 grudnia 1942 roku)

12. Mowa nad zwłokami śp. generała Władysława Sikorskiego,
Naczelnego Wodza WP i Prezesa Rady Ministrów RP
(Newark [Anglia], 15 lipca 1943 roku)

13. List pasterski na zdobycie Monte Cassino, ogłoszony
w uroczystość Zesłania Ducha Świętego (28 maja 1944 roku)

14. List pasterski po upadku Powstania Warszawskiego, ogłoszony
w uroczystość Chrystusa Króla w miejscu postoju w Italii,
(29 października 1944 roku)

15. Przemówienie podczas poświęcenia cmentarza polskich
żołnierzy pod Monte Cassino (1 września 1945 roku)

16. List pasterski do Wojsk Polskich i do polskich uchodźców
o ofiarowaniu Narodu Niepokonalnemu Sercu Maryi
(Rzym, 7 lipca 1946 roku) 127

17. Przemówienie wigilijne wygłoszone w Radio Watykańskim
(Watykan, 24 grudnia 1947 roku)


III. Abp Sławoj Leszek Głódź – „Milito pro Christo”


1. Walczę dla Chrystusa. Posłanie do oficerów, chorążych,
podoficerów, żołnierzy, kombatantów i weteranów
Polskich Sił Zbrojnych (Warszawa, 31 stycznia 1991 roku)

2. Pragnę być tam, gdzie żołnierze. Słowo Biskupa Polowego WP
Sławoja L. Głódzia podczas uroczystości nadania
sakry biskupiej (Jasna Góra, 23 stycznia 1991 roku)

3. Był taki czas, że te mury zwątpiły... Słowo podczas ingresu
do Katedry Polowej WP (Warszawa, 24 lutego 1991 roku)

4. Głęboki cień win niewyznanych. Kazanie podczas uroczystości
pogrzebowej ofiar Ostaszkowa, zamordowanych w 1940 roku
(Miednoje, 31 sierpnia 1991 roku)

5. Ich śmierć ma wymiar symbolu. Kazanie podczas uroczystości
pogrzebowej generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka”
i generała Stefana Roweckiego „Grota”
(Warszawa – Katedra Polowa WP, 27 września 1991 roku)

6. Biło z tej podziemnej Armii serce Narodu. Kazanie
podczas uroczystości 50. rocznicy utworzenia Armii Krajowej
(Warszawa – Katedra Polowa WP, 16 lutego 1992 roku)

7. Rzeczpospolita obiecała morzu miłość i wierność. Kazanie na
uroczystość 75-lecia ustanowienia Marynarki Wojennej
i 73. rocznicy zaślubin Polski z morzem
(Puck, 10 lutego 1993 roku)

8. Był symbolem nadziei. Kazanie z okazji 50. rocznicy śmierci
generała Władysława Sikorskiego,
(Warszawa, 4 lipca 1993 roku)

9. Żołnierze, których zdradził świat. Kazanie z okazji 50. rocznicy
bitwy pod Monte Cassino (Warszawa, 14 maja 1994 roku)

10. O nowy kształt dzisiejszego dnia. Kazanie z okazji 50. rocznicy
zakończenia II wojny światowej
(Warszawa – kościół św. Krzyża, 8 maja 1995 roku)

11. Wojsko Polskie chce bronić życia. Kazanie w dniu
Święta Niepodległości (Warszawa – kościół św. Krzyża,
11 listopada 1996 roku)

12. Chciano podważyć naszą przyjaźń z Chrystusem. Kazanie
podczas spotkania byłych alumnów-żołnierzy (Warszawa
– kościół Wszystkich Świętych, 18 października 1997 roku)

13. Jesteście złotymi kłosami tego Narodu. Kazanie z okazji święta
Wojska Polskiego (Warszawa – Katedra Polowa
WP, 15 sierpnia 1998 roku)

14. Tyle lat czekali nasi polegli Bracia na ten żołnierski cmentarz.
Kazanie podczas poświęcenia Cmentarza Wojennego
na polu bitwy pod Lenino (Lenino, 12 października 1998 roku)

15. Do Europy wnosimy nasze polskie wiano. Wartości naszego
wczoraj i naszego dziś. Kazanie podczas Mszy św.
z okazji przyjęcia Polski do NATO
(Warszawa – Katedra Polowa WP, 14 marca 1999 roku)

16. Dzieje Polski to nie zbiorowisko muzealnych rekwizytów.
To źródło „wody żywej”... Kazanie z okazji 60. rocznicy
powstania Polskiego Państwa Podziemnego
(Warszawa – Katedra Polowa WP, 26 września 1999 roku)

17. Związało się od wieków z Maryją, swoją Hetmanką, Wojsko
Polskie. Kazanie podczas uroczystości Nawiedzenia Obrazu
Matki Bożej Hetmanki Żołnierza Polskiego
(Warszawa – plac przed Katedrą Polową WP, 18 maja 2000 roku )

18. Pragniemy, aby to miejsce stało się miejscem spotkania – w duchu
prawdy i braterstwa – naszych dwóch narodów: polskiego i ukraińskiego.
Uroczystość poświęcenia Cmentarza Wojennego w Charkowie (Charków, 17 czerwca 2000 roku)

19. Regina Regni Poloniae
(Warszawa – Bazylika św. Krzyża, 3 maja 2004 roku)

20. Daliście świadectwo trwaniu w miłości. Kazanie wygłoszone
w 60. rocznicę Powstania Warszawskiego
(Warszawa, 31 lipca 2004 roku)

21. Milito pro Christo – Walczę dla Chrystusa. Kazanie wygłoszone
na zakończenie posługi Biskupa Polowego WP
w Ordynariacie Polowym WP
(Warszawa – Katedra Polowa WP, 26 września 2004 roku)


IV. Biskup Tadeusz Płoski – „Mane nobiscum Domine”

1. Zostań z nami, Panie. Słowo Biskupa Polowego wygłoszone
podczas uroczystości nadania sakry biskupiej i ingresu
do Katedry Polowej (Warszawa, 30 października 2004 roku)

2. Najdrożsi, ja jestem także synem żołnierza... Posłanie Biskupa
Polowego w związku ze śmiercią Ojca Świętego Jana Pawła II
(Warszawa, 5 kwietnia 2005 roku)

3. Sanktuarium Mądrości i Miłosierdzia. Kazanie wygłoszone
podczas Mszy św. z okazji otwarcia i poświęcenia
Cmentarza Orląt Lwowskich (Lwów 24 czerwca 2005 roku)

4. Czuwajcie… Kazanie wygłoszone podczas Święta Niepodległości (Warszawa – Bazylika św. Krzyża, 11 listopada 2005 roku)

5. Niech będą wypisane w sercach... Kazanie wygłoszone podczas
15. rocznicy powstania Straży Granicznej
(Warszawa – Katedra Polowa WP, 16 maja 2006 roku)

6. Za Boga i Ojczyznę! Kazanie podczas uroczystości
Wniebowzięcia NMP i Święta Wojska Polskiego
(Warszawa – Katedra Polowa WP, 15 sierpnia 2006 roku)

7. W drodze do Ojczyzny. Kazanie wygłoszone podczas uroczystości
otwarcia i poświęcenia Polskiego Cmentarza Wojennego w Guzar
(Guzar [Uzbekistan], 14 kwietnia 2007 roku)

8. Wierność aż po Krzyż. Kazanie wygłoszone podczas uroczystości
Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
(Warszawa – Bazylika św. Krzyża, 3 maja 2007 roku)

9. Z Ich trudu i znoju Polska powstała, by żyć. Kazanie podczas
Mszy św. w intencji Marszałka Józefa Piłsudskiego i jego
żołnierzy w rocznicę wymarszu 1. Kompanii Kadrowej
z Oleandrów do Królestwa Polskiego
(Kraków – Katedra Wawelska, 5 sierpnia 2007 roku)

10. Dzień prawdy wojennego pokolenia. Kazanie wygłoszone
podczas Święta Weterana (Warszawa – Katedra Polowa WP,
1 września 2007 roku)

11. Jeśli zapomnę o Nich... Kazanie wygłoszone na Cmentarzu
Wojennym w Katyniu podczas Mszy św. polowej w 67. rocznicę zbrodni katyńskiej (Katyń, 17 września 2007 roku)

12. Jestem i zawsze byłem tylko żołnierzem. Kazanie wygłoszone
z okazji Roku Generała Władysława Andersa
(Londyn – Katedra Westminsterska, 13 października 2007 roku)

13. Miłość żąda ofiary. Kazanie wygłoszone podczas Mszy św.
żałobnej i pogrzebowej 20 Lotników – ofiar katastrofy
lotniczej (Świdwin, 18 lutego 2008 roku)

14. Czuwający Sługa. Kazanie wygłoszone podczas Mszy św.
pogrzebowej o. gen. bryg. Adama Studzińskiego OP
(Kraków – Bazylika oo. Dominikanów, 9 kwietnia 2008 roku)

15. Od ks. Michała Sopoćki uczmy się czynu opartego na mocnym
fundamencie wiary. List przed uroczystościami beatyfikacyjnymi ks. Michała Sopoćki (Warszawa, 26 maja 2008 roku)

16. Na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego. Kazanie
wygłoszone podczas Mszy św. z okazji Święta Policji
(Warszawa – Bazylika św. Krzyża w Warszawie,
27 lipca 2008 roku)

17. Jak ziarno wrzucone w ziemię. Kazanie wygłoszone podczas
Mszy św. polowej na Cmentarzu Wojennym w Miednoje
(Miednoje, 4 września 2008 roku)

18. Z dobrego skarbca swego serca wydobywać dobro. Kazanie
wygłoszone podczas Mszy św. z okazji ekshumacji szczątków
żołnierzy, policjantów i osób cywilnych WP poległych
we wrześniu 1939 roku w walkach w okolicach Kobrynia
(Kobryń, 13 września 2008 roku)

19. Zakochany w Bogu – Pasterz Ludu Bożego. Kazanie wygłoszone
w 30. rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową
w Grotach Watykańskich u Grobu Sługi Bożego Jana Pawła II
(Watykan, 17 października 2008 roku)

Aneks I: Źródła tekstów

Aneks II: Nauczanie pasterskie Biskupa Polowego Sławoja Leszka Głódzia opublikowane w „Naszej Służbie” (1992-2004)

Aneks III: Nauczanie pasterskie Biskupa Polowego Tadeusza Płoskiego opublikowane w „Naszej Służbie” (1992-2007)

Wybrane skróty