Dziewięć spotkań ze św. Pawłem Zobacz większe

Dziewięć spotkań ze św. Pawłem

Nowy

ks. Piotr Łabuda

: Książki

20,00 zł

Opis

Tom przygotowany z okazji jubileuszowego roku św. Pawła, jaki Kościół obchodzi od 29 VI 2008 do 29 VI 2009 r. z inicjatywy Benedykta XVI. Składają się na nie propozycje dziewięciu nabożeństw poświęconych Apostołowi Narodów. Każde nabożeństwo słowa Bożego składa się z kilku stałych elementów, Aspośród których wstępne – wprowadzenie i modlitwa początkowa, prośby o dary i moc Ducha Świętego lub inne modlitwy wstawiennicze czy litanijne – służą do przygotowania się do słuchania słowa. Ono bowiem wraz z objaśnieniami jest sercem każdego nabożeństwa. Modlitwa Pańska i oracja dopełniają całości spotkania. Propozycje dziewięciu nabożeństw zostały przygotowane z myślą o kolejnych dziewięciu miesiącach roku jubileuszowego. Wydaje się, że poruszone w nich zagadnienia stanowią sedno religii chrześcijańskiej.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733263-4-7
rok wydania 2008
typ wydania1 1
ilość stron 229
format A5

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

Dziewięć spotkań ze św. Pawłem

Dziewięć spotkań ze św. Pawłem

Spis treści

Szansa na spotkanie się ze św. Pawłem

Modlitwa jubileuszowa

Aby wierzyć
Aby miłować
Aby głosić słowo
Aby miłować ojczyznę
Troszczyć się o Eucharystię
Aby być Jego kapłanem
Aby się modlić
Tajemnica pojednania
Służyć prawdzie

ANEKS
Nowenna do św. Pawła Apostoła

Bibliografia
 

Fragment

Jubileuszowy rok św. Pawła – ogłoszony przez Benedykta XVI – daje liczne okazje do refleksji zarówno nad życiem i dziełem Apostoła Narodów, jak i nad osobami uczniów, którzy w dziele głoszenia słowa mu towarzyszyli. Znamienne, że sam Paweł, choć – jak się wydaje – nigdy nie spotkał się z nauczającym Jezusem Chrystusem, to wiedział o nauce i życiu Mistrza z Nazaretu niemal wszystko. Takie wrażenie można odnieść na podstawie jego listów. Ojciec Święty, ogłaszając jubileuszowy rok ku czci św. Pawła, stwierdził, że „również dzisiaj Chrystus potrzebuje apostołów gotowych poświęcić samych siebie. Potrzebuje świadków i męczenników takich, jak św. Paweł”. Wspominając wydarzenie, które miało miejsce u bram Damaszku, następca św. Piotra zachęcał wiernych, by wpatrywali się w przykład życia pochodzącego z Tarsu gorliwego ucznia naszego Pana. Dzięki temu będziemy mogli liczyć na „odnowienie zapału”, obejmujące wszelkie aspekty życia chrześcijanina. Winniśmy zatem stawać się pilnymi uczniami Chrystusa, gorliwymi misjonarzami, nieustraszonymi apostołami głoszącymi wiarę, nadzieję i miłość w świecie ich pozbawionym; a także ludźmi świadomymi konieczności przekraczania starych i nowych linii podziału, wrażliwymi na wszelkie przejawy wrogich człowiekowi ideologii, rasizmu, antysemityzmu – w myśl nauczania z Listu do Kolosan: „A tu już nie ma Greka ani Żyda (...), lecz wszystkim we wszystkich jest Chrystus” (3,11).
Wsłuchując się w słowa apelu Ojca Świętego, pozwalam sobie przedstawić propozycje dziewięciu spotkań z osobą i myślą tego niezwykłego ucznia Chrystusa. Składające się na nie refleksje towarzyszyły mi na różnych pielgrzymich szlakach, m.in. w czasie Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej, która w tym roku, zdążając do tronu Jasnogórskiej Pani, czytała listy Pawła Apostoła . Mam nadzieję, że z niniejszej publikacji będą mogli korzystać szczególnie ci duszpasterze, którzy w ramach rozpoczynającego się rok jubileuszowego zechcą gromadzić swoich wiernych wokół ołtarza Chrystusowego na nabożeństwach słowa Bożego. Kościół bowiem ma dwa ołtarze: ołtarz ciała i krwi Pańskiej oraz ołtarz Bożego słowa. Z obu tych ołtarzy pragnie On karmić swoich wiernych, prowadząc ich ku Chrystusowi.
Każde nabożeństwo słowa Bożego składa się z kilku stałych elementów, spośród których wstępne – wprowadzenie i modlitwa początkowa, prośby o dary i moc Ducha Świętego lub inne modlitwy wstawiennicze czy litanijne – służą do przygotowania się do słuchania słowa. Ono bowiem wraz z objaśnieniami jest sercem każdego nabożeństwa. Modlitwa Pańska i oracja końcowa dopełniają całości spotkania.
Na niniejszą książkę składają się propozycje dziewięciu nabożeństw, przygotowane z myślą o kolejnych dziewięciu miesiącach roku jubileuszowego. Poruszone w nich zagadnienia – wydaje się – stanowią sedno chrześcijańskiej wiary.
Warto więc kolejne miesiące poświęcić w naszych wspólnotach parafialnych tym właśnie tematom. Być może stosownym dla nich czasem okażą się niedzielne nabożeństwa popołudniowe (np. w każdą pierwszą niedzielę miesiąca), być może – inne okazje liturgiczne. Zawsze jednak należy pamiętać, aby w ich przygotowanie włączyć liturgiczną służbę ołtarza, zespoły młodzieżowe, a także inne wspólnoty głodne Bożego słowa.
W czasie nabożeństw można – oczywiście, z zachowaniem odpowiednich przepisów prawnych – przeprowadzić obrzęd komunii świętej poza Mszą św. Wydaje się jednak, iż dla wyraźniejszego odróżnienia nabożeństwa słowa Bożego od Mszy św. trzeba skoncentrować się na samym orędziu Dobrej Nowiny i na oprawie towarzyszącej mu liturgii (uroczyste wprowadzenie księgi Biblii, okadzenie, śpiewy wcześniej przygotowane).
Ufam, że niniejsza książka, propozycje spotkań wraz z towarzyszącym im aneksem, opracowanym przez kustosza sanktuarium św. Pawła Apostoła w Bochni, okaże się pomocna w poznawaniu słowa Bożego i owocniejszym uczyni karmienie się nim. Wszak Paweł Apostoł nie miał wątpliwości, że „wszelkie Pismo od Boga natchnione jest i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości – aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu” (2 Tm 3,16-17).