SPOTKANIA Z MARYJĄ W TAJEMNICACH RÓŻAŃCOWYCH. Materiały do pracy w grupach dziecięcych i młodzieżowych. Zobacz większe

SPOTKANIA Z MARYJĄ W TAJEMNICACH RÓŻAŃCOWYCH. Materiały do pracy w grupach dziecięcych i młodzieżowych.

Nowy

ks. Piotr Łabuda, ks. Grzegorz Rzeźwicki

: Książki

9,00 zł

Opis

Książka Spotkania z Maryją w tajemnicach różańcowych jest odpowiedzią na wezwanie Jana Pawła II z listu apostolskiego O Różańcu Świętym, w którym zwraca on uwagę na to, aby dzieciom i młodzieży polecać tę modlitwę, bo jest ona czymś pięknym i owocnym na drodze ich wzrastania (por. RVM 42).
Książka zawiera konspekty spotkań dla opiekunów i animatorów prowadzących spotkania poświęcone Maryi w różnych grupach parafialnych. Każde jednostka ułożona jest według następującego schematu:
– tezy i cel spotkania;
– wprowadzenie
w tajemnicę różańcową;
– rozważanie fragmentu
z Pisma Świętego, odnoszącego się do określonej tajemnicy;
– przywołanie różnych przykładów z życia w połączeniu z dyskusją;
– odniesienie tajemnicy różańcowej
do własnego życia, wyimki z pism świętych;
– wskazania do naśladowania Jezusa i Maryi, które wiążą się z omawianą tajemnicą różańcową;
– modlitwa końcowa.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733251-4-2
rok wydania 2008
typ wydania1 1
ilość stron 167
format A5

Spis treści

WPROWADZENIE
TAJEMNICE RADOSNE
I. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
II. Nawiedzenie świętej Elżbiety
III. Narodzenie Pana Jezusa
IV. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
V. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni
TAJEMNICE ŚWIATŁA
I. Chrzest Jezusa w Jordanie
II. Objawienie Jezusa w Kanie na weselu
III. Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
IV. Przemienienie na górze Tabor
V. Ustanowienie Eucharystii
TAJEMNICE BOLESNE
I. Modlitwa w Ogrójcu
II. Biczowanie Pana Jezusa
III. Cierniem ukoronowanie
IV. Dźwiganie krzyża
V. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu
TAJEMNICE CHWALEBNE
II. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
III. Zesłanie Ducha Świętego
IV. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
V. Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
NOTA REDAKCYJNA
LITERATURA
WYKAZ SKRÓTÓW