REFLEKSJA KULTUROWA W MYŚLI I TWÓRCZOŚCI LITERACKIEJ JANA PAWŁA II Zobacz większe

REFLEKSJA KULTUROWA W MYŚLI I TWÓRCZOŚCI LITERACKIEJ JANA PAWŁA II

Nowy

Danuta Kalita

: Książki

9,90 zł

Opis

Jednym z modeli kulturowych, jaki otrzymał XXI w. jest wizja papieża Jana Pawła II, którą w tej książce autorka starała się ukazać. Składająca się z trzech części praca obejmuje przede wszystkim okres pontyfikatu. W różnych ujęciach przewijają się w niej przemyślenia Jana Pawła II na temat kultury. W części pierwszej zaprezentowane zostały źródła i zakres jego myśli teologicznej i filozoficznej. W części drugiej dokonana została analiza koncepcji kultury na podstawie wydanych przez niego dokumentów i przemówień skierowanych głównie do ludzi nauki i sztuki. Część trzecia koncentruje się na Tryptyku rzymskim, czyli poetyckim testamencie Jana Pawła II.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733251-2-8
rok wydania 2008
format A5

Spis treści

WSTĘP
Część pierwsza: „Papież z polskim rodowodem”
„Żal odjeżdżać”
„Myśląc Ojczyzna ...”
W duchu teologii posoborowej Wśród filozofów
„Poezja to wielka pani, której trzeba się całkowicie poświęcić (...)”
„Brat naszego Boga” dramatem wyboru
W poszukiwaniu dobra obiektywnego. „Elementarz etyczny” K. Wojtyły
Dojrzewanie myśli Jana Pawła II o człowieku-integralność osoby
„Na obraz i podobieństwo Boga”
W stronę chrześcijańskiego humanizmu
Encyklika „Veritatis splendor” w poszukiwaniu tożsamości człowieka

Część druga: „Kultura duchowa”
Tożsamość narodowa a dialog kultur
Zagrożenia i szanse dla współczesnej kultury
Encyklika „Veritatis splendor” w kontekscie kultury:
Potwierdzenie tożsamości osoby
Prawo wyboru i drogi poznania
Moralny znak sprzeciwu
Klasyczna triada w granicach tekstów Jana Pawła II
Papież Jan Paweł II w środowisku naukowym o przyszłości kultury
Granice artystycznej wolności wyznaczone przez przestrzeń Kaplicy Sykstyńskiej
List otwarty. Nadawca: Jan Paweł II, Papież
Dwa listy o sztuce: starożytny Horacego „do Pizonów” i współczesny „do artystów”
„Dziecko w rajskim ogrodzie”. Korespondencja tekstów:
baśni H. Ch. Andersena i listu Papieża
Duchowa Ojczyzna Jana Pawła II

Część trzecia: „Świat poetów”
Inspiracje biblijne w poezji polskiej
Opis stworzenia świata i człowieka według Księgi Rodzaju
Utracenie raju w sztuce poetyckiej J. Miltona
Magia współczesnego słowa poetyckiego w odkrywaniu tajemnic ludzkiego życia
K. Wojtyły poetycki wyraz dojrzałości osoby 70-73
„Tryptyk rzymski” duchowym testamentem Jana Pawła II
! Wokół formy
! Uwagi przed lekturą
„Pierwsze czytanie”
Czytanie drugie
Kolejne oświetlenie tekstu:
^ „Tryptyk” w interpretacji księdza
^ Czytanie przedostatnie
„Tryptyk rzymski” w „etycznym księgozbiorze XXI w.”

ZAKOŃCZENIE
Bibliografia
ANEKS.
„Bogactwo treści w prostej formie”.
Rozmowa z J. E. Ks. Kard. S. Dziwiszem