WYMIARY CZASU Zobacz większe

WYMIARY CZASU

Nowy

Dorota Bentke, Mikołaj Małecki, Zofia Sajdek

: Książki

15,00 zł

Opis

Artykuły zamieszczone w niniejszym tomie powstały na kanwie referatów wygłoszonych podczas dwudniowej konferencji „Wymiary czasu”, która odbyła się w Krakowie 11-12 grudnia 2009 roku. Głównym organizatorem konferencji należącej do cyklu „Wokół myśli Michała Hellera” był Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz działające na tej uczelni Koło Naukowe Studentów Filozofii. Oś przewodnią grudniowych spotkań stanowi klasyczny problem relacji nauk przyrodniczych i humanistycznych, wielokrotnie przytaczany na kartach książek Księdza Profesora.Tym razem przedmiotem referatów i dyskusji był czas w różnych swoich wymiarach: filozoficznym, fizycznym, artystycznym, religijnym i psychologicznym.

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-096-0
rok wydania 2012
ilość stron 274
format A5

Spis treści

FILOZOFIA

Adam Dyrda
Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Ontologiczny i etyczny wymiar koliska (wiecznego powrotu)
Fryderyka Nietzschego


Mikołaj Małecki
Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków

„Czas życia” (αἰὼν) w świetle zdania 52 Heraklita

Oskar Pogorzelski
Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Czas w prawie, prawo w czasie. Czas w filozofii prawa

Przemysław Tacik
Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Czas u źródeł mowy: Freud, Proust, Benjamin

Barbara Brzezicka
Uniwersytet Gdański

Emmanuela Lévinasa i Jacquesa Derridy krytyka Heideggerowskiej koncepcji czasu

Karolina Dominik
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

Czas w perspektywie narracyjnej. Ricoeurowska idea czasu opowiadanego


FIZYKA

Piotr Wasylczyk
Uniwersytet Warszawski

Pomiary czasu w fizyce

Mateusz L. Hohol
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Uniwersytet Jagielloński
Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, Kraków

Dlaczego Julian Barbour ogłosił koniec czasu?

Jarosław Janowski
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

Status ontologiczny czasu urojonego w modelu wszechświata bez brzegów Hawkinga-Hartle’ego


SZTUKA

Piotr Zdybał
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków

„Archeologia współczesnej cywilizacji”. Sztuka i czas w dyskursie ponowoczesności

Agata Wilczek
Uniwersytet Śląski, Katowice

Utracona jedność – związek czasu i osobowości w poezji Thomasa Stearnsa Eliota


RELIGIA

Karolina Prochownik
Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Bóg i człowiek wobec czasu i wieczności w mistyce żydowskiej

Katarzyna Gorgoń
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków

Ahistoryczne „tu i teraz”, czyli o koncepcji czasu w islamie


PSYCHOLOGIA

Mariola Paruzel-Czachura, Marek Drąg
Uniwersytet Śląski, Katowice

Czas z perspektywy psychologicznej

Krystian Barzykowski
Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Pamięć czasu zdarzenia. Czas w pamięci zdarzeń


PODSUMOWANIA

Malwina Bakalarska
Polska Akademia Nauk, Warszawa

Dlaczego wymiary czasu, a nie jeden czas?

Zofia Sajdek
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków

Ile nauk, tyle czasów? Głos po konferencji

O konferencji „Wymiary czasu”