KOMPENDIUM DOKUMENTÓW SOBORU WATYKAŃSKIEGO II Z okazji 50. rocznicy otwarcia Soboru Watykańskiego II 1962 2012 Zobacz większe

KOMPENDIUM DOKUMENTÓW SOBORU WATYKAŃSKIEGO II Z okazji 50. rocznicy otwarcia Soboru Watykańskiego II 1962 2012

Nowy

ks. Tomasz Bierzyński

: Książki

17,00 zł

Opis

Sobór Watykański II jest jednym z najważniejszych wydarzeń w historii Kościoła, a jego dokumenty wciąż kształtują świadomość nie tylko teologów oraz duchownych, ale także i wiernych świeckich. Bardzo wiele zawdzięczamy tym dokumentom w dziedzinie odnowy i przystosowania Kościoła do współczesności, formowania wiary i moralności, relacji Kościół – świat. Niniejsze opracowanie w sposób uporządkowany oraz syntetyczny ujmuje główne wątki poszczególnych konstytucji, dekretów i deklaracji i ma być zachętą, by czytelnik sięgnął po oryginalne i integralne dokumenty soborowe. Dla wielu książka ta będzie zapewne pierwszym zetknięciem ze spuścizną Vaticanum II i, być może, stanie się wspaniałą przygodą w odkrywaniu treści dokumentów. Dla innych będzie to tylko przypomnienie i odświeżenie wiedzy nabytej już w czasie studiów czy prywatnej lektury.

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-099-1
rok wydania 2012
ilość stron 136
format B5

Spis treści

Wstęp

Konstytucja o liturgii świętej
Sacrosanctum Concilium KL

Konstytucja dogmatyczna o Kościele
Lumen gentium KK

Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym
Dei verbum KO

Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym
Gaudium et spes KDK

Dekret o środkach społecznego przekazu
Inter mirifica DSP

Dekret o Katolickich Kościołach Wschodnich
Orientalium Ecclesiarum DKW

Dekret o ekumenizmie
Unitatis redintegratio DE

Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele
Christus Dominus DB

Dekret o przystosowanej do współczesności odnowie życia zakonnego
Perfectae caritatis DZ

Dekret o formacji kapłańskiej
Optatam totius DFK

Dekret o apostolstwie świeckich
Apostolicam actuositatem DA

Dekret o misyjnej działalności Kościoła
Ad gentes divinitus DM

Dekret o posłudze i życiu prezbiterów
Presbyterorum ordinis DP

Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim
Gravissimum educationis DWCH

Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich
Nostra aetate DRN

Deklaracja o wolności religijnej
Dignitatis humanae DWR