WSŁUCHANI W SŁOWO Refleksje na niedziele i święta roku C Zobacz większe

WSŁUCHANI W SŁOWO Refleksje na niedziele i święta roku C

Nowy

Kajetan Rajski

: Książki

17,00 zł

Opis

Wsłuchani w słowo to ostatni już tom serii, zawierający rozważania na niedziele i święta roku C. Swoje przemyślenia autor kieruje do wszystkich, którzy chcą głębiej przeżyć niedzielną i świąteczną Eucharystię., szczególnie w Roku Wiary, który powinien służyć rozwojowi duchowemu. Autor, dzieląc się swoimi refleksjami, zachęca do odkrywania, zawsze aktualnego, piękna słowa.

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-092-2
rok wydania 2012
ilość stron 162
format A5

Spis treści

Wstęp


Okres Adwentu


I NIEDZIELA ADWENTU
Pan naszą sprawiedliwością (Jr 33,16)

II NIEDZIELA ADWENTU
Modlę się o to, aby miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej
(Flp 1,9)


III NIEDZIELA ADWENTU
Kto ma dwie suknie, niech jedną da temu, który nie ma (Łk 3,11)

IV NIEDZIELA ADWENTU
Błogosławiona jesteś między niewiastami (Łk 1,42)


Okres Narodzenia Pańskiego


UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO
Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką;
nad mieszkańcami kraju mroków zabłysło światło (Iz 9,1)


ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY
I bądźcie wdzięczni (Kol 3,15)

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI
Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni
oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską (Lb 6,24-25)


II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM
Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami (J 1,14)

UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO
Twoi synowie przychodzą z daleka (Iz 60,4)

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO
Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby
(Dz 10,34)Okres Wielkiego Postu


ŚRODA POPIELCOWA
Rozdzierajcie jednak wasze serca, a nie szaty! (Jl 2,13)

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Jezus przebywał na pustyni, gdzie był kuszony przez diabła
(Łk 4,1-2)


II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Jego słuchajcie (Łk 9,35)

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw, może wyda owoc (Łk 13,8-9)

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia (Łk 15,29)

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa (Flp 3,8)


Wielki Tydzień


NIEDZIELA PALMOWA
Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi,
dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam (Iz 50,7)


WIELKI CZWARTEK
Jezus widząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata
do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował
(J 13,1)


WIELKI PIĄTEK
Oto się powiedzie mojemu słudze, wybije się, wywyższy
i wyrośnie bardzo. Jak wielu osłupiało na jego widok, tak nieludzko
został oszpecony jego wygląd i postać jego była niepodobna do ludzi
(Iz 52,13-14)Okres Wielkanocy


WIGILIA PASCHALNA
Pan jest moją mocą i źródłem męstwa, Jemu zawdzięczam ocalenie (Wj 15,2)

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA
Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu (Dz 10,38)

II NIEDZIELA WIELKANOCNA
Jam jest Pierwszy i Ostatni (Ap 1,17)

III NIEDZIELA WIELKANOCNA
Czy kochasz mnie? (J 21,17)

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA
Oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć (Ap 7,9)

V NIEDZIELA WIELKANOCNA
Po wzajemnej miłości wszyscy poznają, żeście uczniami moimi
(J 13,35)


VI NIEDZIELA WIELKANOCNA
Pokój daję wam. Nie tak jak daje świat, ja wam daję (J 14,27)

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE
Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony (Mk 16,16)

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
Wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało,
tak też jest i z Chrystusem (1 Kor 12,12)Okres zwykły


II NIEDZIELA ZWYKŁA
Bóg twój tobą się rozraduje (Iz 62,5)

III NIEDZIELA ZWYKŁA
Liczne są członki, ale jedno ciało (1 Kor 12,20)

IV NIEDZIELA ZWYKŁA
Trwają wiara, nadzieja, miłość, te trzy: z nich zaś największa
jest miłość (1 Kor 13,13)


V NIEDZIELA ZWYKŁA
Oto ja, poślij mnie! (Iz 6,8)

VI NIEDZIELA ZWYKŁA
Biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą (Łk 6,24)

VII NIEDZIELA ZWYKŁA
Pan dał mi ciebie w ręce, lecz ja nie podniosłem ich przeciw pomazańcowi (1 Sm 26,23)

VIII NIEDZIELA ZWYKŁA
Trud wasz nie pozostaje daremny w Panu (1 Kor 15,58)

IX NIEDZIELA ZWYKŁA
Twoje imię zostało wezwane nad świątynią (1 Krl 8,43)

X NIEDZIELA ZWYKŁA
Teraz już wiem, że naprawdę jesteś Bożym mężem (1 Krl 17,24)

XI NIEDZIELA ZWYKŁA
Twoje grzechy są odpuszczone (Łk 7,48)

XII NIEDZIELA ZWYKŁA
Jeśli kto chce iść za Mną, niech co dnia weźmie krzyż swój
i niech Mnie naśladuje (Łk 9,23)


XIII NIEDZIELA ZWYKŁA
Ku wolności wyswobodził nas Chrystus (Ga 5,1)

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA
Pokój temu domowi (Łk 10,5)

XV NIEDZIELA ZWYKŁA
Wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża (Kol 1,20)

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA
O Panie, jeśli jestem tego godzien, racz nie omijać swego sługi!
(Rdz 18,3)


XVII NIEDZIELA ZWYKŁA
Ojcze nasz (Łk 11,2)

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie (Łk 12,20)

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA
Abraham przez wiarę powędrował do Ziemi Obiecanej (Hbr 11,9)

XX NIEDZIELA ZWYKŁA
Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? (Łk 12,51)

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA
Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i z południa,
i siądą za stołem w królestwie Bożym (Łk 13,29)


XXII NIEDZIELA ZWYKŁA
Przystąpiliście do niezliczonej liczby aniołów (Hbr 12,22)

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
Nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem (Łk 14,33)

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA
Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi (Łk 15,2)

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA
Zalecam, by prośby, modlitwy, odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władzę (1 Tm 2,1)

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA
Walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobądź życie wieczne
(1 Tm 6,12)


XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA
Nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości (2 Tm 1,7)

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
Jeżeliśmy bowiem z Nim współumarli, wespół z Nim też królować będziemy (2 Tm 2,11)

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA
Wszelkie Pismo od Boga jest natchnione (2 Tm 3,16)

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA
Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony (Łk 18,14)

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA
We wszystkim jest Twoje nieśmiertelne tchnienie (Mdr 12,1)

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA
Jesteśmy bowiem gotowi raczej zginąć, aniżeli przekroczyć ojczyste prawo (2 Mch 7,2)

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
Pracowaliśmy w trudzie i zmęczeniu, we dnie i w nocy,
aby dla nikogo z was nie być ciężarem (2 Tes 3,8)


XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA – UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA
Dziś ze Mną będziesz w raju (Łk 23,43)

OPINIE O KSIĄŻCE