AKSJOLOGICZNE WYMIARY WYCHOWANIA Ujęcie interdyscyplinarne Zobacz większe

AKSJOLOGICZNE WYMIARY WYCHOWANIA Ujęcie interdyscyplinarne

Nowy

ks. Paweł Mąkos, ks. Marian Zając

: Książki

19,00 zł

Opis

Proponowany zbiór artykułów to interdyscyplinarne spojrzenie na proces wychowania realizowany w oparciu o wartości głęboko chrześcijańskie. Nie ma wątpliwości, iż jednym z najważniejszych zadań państwa i Kościoła jest wspieranie rodziny w realizacji jej wychowawczej roli, dlatego autorzy w różnych ujęciach procesu wychowania – pedagogicznym, jurydycznym, katechetycznym i teologicznym – wskazują nie tylko zagrożenia, z jakimi się on boryka, ale przede wszystkim proponują konkretne rozwiązania. Wszystkim nam powinna być bliska troska o młode pokolenie, której poświęcona jest w całości publikacja.

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-060-1
rok wydania 2012
ilość stron 260
format A5

Spis treści

WSTĘP

Ks. Bogusław Połeć
WYCHOWANIE OSOBY DO ŻYCIA W SPOŁECZEŃSTWIE – ZARYS PROBLEMATYKI

Ks. Sylwester Jaśkiewicz
ZŁOŻONOŚĆ AUTORYTETU KONSTRUOWANEGO NA WARTOŚCIACH

Ks. Robert Kantor
PRAWO KANONICZNE I CYWILNE O OBOWIĄZKU WYCHOWANIA DZIECKA

Ks. Adam Solak
DZIELENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI W PROCESIE WYCHOWYWANIA

Ks. Tadeusz Michalik
RODZINA W KORELACJI DO AKTUALNYCH WYZWAŃ WYCHOWAWCZYCH

Ks. Janusz Mastalski
AGRESJA JAKO ŹRÓDŁO DEKONSTRUKCJI LUDZKIEJ OSOBOWOŚCI

Ks. Grzegorz Godawa
WARTOŚĆ PRAWDY W PROCESIE WYCHOWANIA

Ks. Ireneusz Stolarczyk
UCZCIWOŚĆ JAKO NORMA W PROCESIE WYCHOWANIA – UJĘCIE TEOLOGICZNE

Ks. Bolesław Klaus
WYCHOWANIE DO PIĘKNA I PRZEZ PIĘKNO W RODZINIE

Ks. Jacek Siewiora
CNOTA PRACOWITOŚCI A ROZWÓJ OSOBOWOŚCI WYCHOWANKA

Ks. Tomasz Lelito
EKLEZJALNY WYMIAR KATECHEZY RODZINNEJ

Ks. Piotr Łabuda
PAWEŁ JAKO „STAROTESTAMENTALNY OJCIEC”

S. Gabriela Janikula
WYBRANE IMPLIKACJE WYCHOWAWCZE W KATECHIZMIE KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

Ks. Andrzej Pryba
KONCEPCJA WYCHOWAWCZA KS. JANA BERTHIERA ZAŁOŻYCIELA ZGROMADZENIA MISJONARZY ŚWIĘTEJ RODZINY

NOTY O AUTORACH