PRZESTRZENIE PRACY SOCJALNEJ Zobacz większe

PRZESTRZENIE PRACY SOCJALNEJ

Nowy

ks. Józef Stala

: Formacja socjalna
: Książki

54,90 zł

Opis

To już kolejny tom (po zbiorze Socjalizacja – wyzwanie współczesności) ukazujący się w serii „Formacja Socjalna”, redagowanej przez ks. prof. Józefa Stalę. Lektura opracowania pozwala przekonać się, że wierność nauce Chrystusowej ma istotny związek z życiem społecznym – w tym wypadku z zaangażowaniem w sferze socjalnej. Wiara nie zamyka się jedynie we wnętrzu ludzkim, lecz emanuje na otoczenie. Autorzy niniejszej publikacji ukazują różnorodność i wielość przestrzeni, w których ujawnia się praca socjalna.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733291-1-9
rok wydania 2010
ilość stron 474
format B5

Spis treści

Słowo wstępne


I. Rozumieć

Paweł Boryszewski
Spółdzielnia socjalna dla niepełnosprawnych – niewykorzystana szansa

Ks. Bogusław Drożdż
Kulturowy wymiar pracy socjalnej. Refleksja w świetle teologiczno-filozoficznej teorii kultury

Ks. Michał Drożdż
Ingerencyjne uwarunkowania pracy socjalnej

Mirosława Gawęcka
Działania pomocowe w ujęciu pracy socjalnej a ich implikacje dla beneficjenta, jako jej odbiorcy

Grzegorz Grzybek
Praca socjalna w założeniach „etyki rozwoju”

Tadeusz Kamiński
Etyczne wyzwania pracy socjalnej w Polsce

Ks. Marek Kluz
Starość i jej problemy we współczesnej cywilizacji

Ks. Dariusz Lipiec
Kościół wobec zasady normalizacji niepełnosprawnych

Elżbieta Osewska, ks. Józef Stala
Wskazania dotyczące pracy z osobą z niepełnosprawnością wynikające
z „Programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach” z 2010 roku

Ks. Władysław Szewczyk
Kompetentne pomaganie wymaga wiedzy, umiejętności i cnoty


Teresa Zbyrad
Między zawodem a służbą – o trudnościach pomocy pracownika socjalnego

Ks. Marian Stepulak
Tajemnica zawodowa pracownika socjalnego


II. Działać

Piotr Chrabąszcz
Praca socjalna wobec uzależnionych

Anna Fidelus
Wsparcie społeczne warunkiem skutecznej readaptacji byłych skazanych

Ks. Artur Filipiak
Służebny charakter katechezy osób przeżywających przełomy i kryzysy życiowe

Ks. Stanisław Garnczarski
Elementy muzykoterapii jako pomoc w pracy socjalnej

Ks. Andrzej Kiciński
Cele pracy charytatywno-socjalnej w Kołach Caritas na wsi i w mieście

Anna Kołakowska
Szpital jako miejsce kształtowania relacji międzyludzkich. Komunikat z badań

Marta Kowalczyk
Priorytety w działalności charytatywnej na rzecz osób niepełnosprawnych ruchowo w stopniu znacznym

Anna M. Kruk
Zatrudnienie socjalne jako stworzenie szansy podjęcia działalności zawodowej
poza tzw. otwartym rynkiem pracy

Ks. Józef Młyński
Potrzeba funkcjonowania i diagnoza działalności pracowników socjalnych
w wybranych Domach Pomocy Społecznej w powiecie tarnowskim

Ks. Wojciech Osial
Człowiek stary w rodzinie – analiza wyzwania dla formacji religijnej młodego człowieka

Danuta M. Piekut-Brodzka,
Korzystanie z pomocy w okresie bezdomności – wyniki badania

Małgorzata Duda
Bezdomność – wyzwaniem moralnym społeczeństwa

Ks. Leszek Rojowski
Caritas Kościoła w Tygodniu Miłosierdzia. Historia pierwszych przedwojennych Tygo-dni Miłosierdzia w diecezji tarnowskiej

Ks. Ryszard Podstołowicz, ks. Piotr Grzanka
„Wyzwanie: pomóc przetrwać kryzys”. Caritas diecezji tarnowskiej dla potrzebujących

Bożena Sidor – Piekarska
Organizacje pozarządowe w sytuacji pomocy rodzicom dziecka z niepełnoprawnością intelektualną

Ks. Stanisław Sojka
Etos pracownika socjalnego i jego postawa wobec przemocy

Ks. Andrzej Sułek
Wsparcie w żałobie wyzwaniem dla pracy socjalnej Anna Zellma, Udział nauczyciela religii w organizacji szkolnego wolontariatu – możliwości i wyzwania pedagogiczno-katechetyczne

Zusammenfassung

Resume

Resumen