SOCJALIZACJA WYZWANIE WSPÓŁCZESNOŚCI Zobacz większe

SOCJALIZACJA WYZWANIE WSPÓŁCZESNOŚCI

Nowy

ks. Józef Stala

: Formacja socjalna
: Książki

54,90 zł

Opis

Socjalizacja nie jest jeszcze dziedziną zamkniętą, ale wciąż stara się określić swoją tożsamość oraz znaleźć dla siebie właściwy zakres oddziaływania. Autorzy niniejszego zbioru próbują z perspektywy chrześcijańskiej wpłynąć na jej kształt oraz pokazać jej specyfikę i możliwości oddziaływania. Problematyka społeczna stanowi stały wyznacznik misji Kościoła oraz ważną dziedzinę refleksji teologicznej, która wniosła już wielki wkład w rozumienie społecznego wymiaru bytu i działania człowieka w świecie współczesnym – w świecie, który jest socjalny ze swej natury.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733294-0-9
rok wydania 2010
ilość stron 464
format B5

Spis treści

Słowo wstępne


I. Antropologia i teologia służby

Ks. Janusz Królikowski
Katolik a uczestniczenie w życiu społecznym

Ks. Wiesław Przygoda
Podstawy teologiczne pracy charytatywno-socjalnej

Ks. Henryk Szmulewicz
Motywacja pracy społecznej: odpowiedź na dar Jezusowego miłosierdzia

Elżbieta Okońska
Dialog społeczny w służbie człowiekowi. Kilka uwag

Branislav Kľuska
Idea chrześcijańskiego nawrócenia w procesie resocjalizacji

Ks. Czesław Noworolnik
Antropologiczne i teologiczne podstawy osobowości wolontariusza chrześcijańskiego według Jana Pawła II

Ks. Tadeusz Michalik
Katechetyczna formacja sumienia jedną z dróg pomocy człowiekowi

S. Gabriela Janikula
Implikacje pastoralno-katechetyczne „Listów” do chorych

Ks. Michał Drożdż
Starość i jej potrzeby opiekuńcze w perspektywie antropologiczno-etycznej


II. Kościół służebny

Ks. Robert Biel
Ku Kościołowi służby

Ks. Krzysztof Bułat
Działalność charytatywna Kościoła w świetle encykliki Benedykta XVI Deus Caritas Est

Ks. Robert Kantor
Miejsce działalności charytatywnej w prawie kanonicznym i wyznaniowym. Aspekt normatywny

Ks. Sylwester Jaśkiewicz
Pomoc człowiekowi a niebezpieczeństwo redukcyjnego pojmowania Kościoła i jego misji na przykładzie teologii wyzwolenia

Ks. Edmund Robek
Caritas – funkcja zbawcza Kościoła parafialnego

Ks. Krzysztof Czermak
Dzieła promocji ludzkiej jako integralny element działalności misyjnej Kościoła tarnowskiego

Ks. Jerzy Jurkiewicz
Działalność charytatywna kościoła w Mediolanie za czasów biskupa Ambrożego


III. Postawy służebne

Beata Szluz
Aktywizująca praca socjalna – współczesne wyzwania

Magdalena Butrymowicz
Prawne podstawy opieki społecznej w dwudziestoleciu międzywojennym – analiza aktów prawnych

Ks. Konrad Dyrda
Młodzież wobec wolontariatu

Marta Lausch-Chudy
Wychowawcza moc wolontariatu

Marta Komorowska-Pudło
Zaburzenia życia rodziny – wybrane obszary jej wspomagania

Dorota Kornas-Biela
Niepełnoletnie rodzicielstwo – wyzwanie dla pedagogiki społecznej

Barbara Rozen
Pedagogia funkcji służebnej człowiekowi cierpiącemu

Ks. Krzysztof Sosna
Młodzież w służbie innym – „wychowanie do postawy pro-społecznej”

Ks. Józef Stala
Rozpoznanie u początku prawidłowej pomocy – charakterystyka osób z niepełnosprawnością intelektualną

Zusammenfassung

Resume

Resumen