ZAGADNIENIA FILOZOFICZNE W NAUCE XLVI 2010 Zobacz większe

ZAGADNIENIA FILOZOFICZNE W NAUCE XLVI 2010

Nowy

: OBI
: Filozofia, Studia interdyscyplinarne
: Książki

20,00 zł

Opis

W kolejnym numerze „Zagadnień Filozoficznych w Nauce” warto zwrócić szczególną uwagę na szkic Anny Brożek poświęcony zapatrywaniom Kazimierza Twardowskiego na sposób uprawiania filozofii w jak najściślejszej łączności z metodologią nauk szczegółowych i przy uwzględnieniu ich wyników; na egzegezę Tadeusz Sierotowicza bajki o dźwięku pochodzącej z Wagi probierczej Galileusza ; oraz na refleksję ks. Michała Hellera nad rozwojem kosmologii i podejścia do niej w ostatnich dziesięcioleciach.

Więcej informacji

rok wydania 2010
ilość stron 179
format 145 x 205

Spis treści

Anna Brożek
NE SUTOR ULTRA CREPIDAM. KAZIMIERZ TWARDOWSKI O FILOZOFII I NAUCE

Tadeusz Sierotowicz
BAJKA O DŹWIĘKU Z WAGI PROBIERCZEJ JAKO ARGUMENT AB EXEMPLA.
GALILEUSZOWE ĆWICZENIA Z RETORYKI I NARRATOLOGII

Jacek Rodzeń
NIEZNANA GENEZA SPEKTROSKOPU. W 150-TĄ ROCZNICĘ UGRUNTOWANIA
ANALIZY SPEKTROCHEMICZNEJ PRZEZ G. KIRCHHOFFA I R. BUNSENA

Michał Heller
KOSMOLOGIA WCZORAJ I DZIŚ — PRZEŻYWANIE KAWAŁKA HISTORII

Adam Olszewski
O NIEUSUWALNOŚCI PODMIOTU MATEMATYCZNEGO

Piotr Błaszczyk
O DEFINICJI 7 Z KSIĘGI V „ELEMENTÓW” EUKLIDESA


MATERIAŁY I REFLEKSJE

Michał Heller, Janusz Mączka
JOACHIMA METALLMANNA ZARYS KONCEPCJI FILOZOFII PRZYRODY


RECENZJE

Janusz Szulist
NA DROGACH PRAWDY. NAUKOWY A TEOLOGICZNY CHARAKTER POZNANIA

Małgorzata Głódź
GDY CZAS NARASTA

Janusz Mączka
GALILEUSZ Z NOWEJ PERSPEKTYWY

Paweł Polak
OBRAZ PIĘKNEGO ŚWIATA, CZYLI JAK NARYSOWAĆ KONCEPCJE FILOZOFICZNE