FILOZOFICZNY SENS PRZEBACZENIA Zobacz większe

FILOZOFICZNY SENS PRZEBACZENIA

Nowy

Kazimierz Mrówka, Tadeusz Sierotowicz, ks. Stanisław Wszołek

: Biblioteka Religioni et Litteris
: Filozofia, Studia interdyscyplinarne
: Książki

18,90 zł

Opis

Rozprawa powstała w oparciu o założenie, że z religijnego źródła da się wyodrębnić świecki charakter przebaczenia, może ono zatem stać się przedmiotem dociekań filozoficznych. Nadprzyrodzony sens przebaczenia, który zawiera się w tajemnicy łączności Boga z człowiekiem, pozostaje domeną religii i teologii, natomiast przebaczenie, którego sens rodzi się w relacjach międzyludzkich, staje się zrozumiałe dla filozofii. Kazimierz Mrówka kontynuuje dzięki takiemu podejściu rozważania filozofów francuskich: Lévinasa i Derridy, a przede wszystkim Jankélévitcha. Interesuje go definicja pojęcia przebaczenia, którą formułuje w oparciu o etymologię, a także demaskację fałszywych jej ujęć. W przebaczeniu widzi formę sprawiedliwości właściwą związkom międzyludzkim opartym na miłości. Śledzi historię idei przebaczenia w tradycji judeochrześcijańskiej. Przedstawia relacje między filozoficznym jej rozumieniem a psychologicznym i prawnym. Interesuje go też społeczny wymiar przebaczenia – moment przejścia od aktu indywidualnego do zbiorowego. Podejmuje zagadnienie granic przebaczenia, ilustrując swoje rozważania przykładami historycznymi (holokaust i zbrodnia katyńska), Na koniec porusza kontrowersyjny problem przebaczenia Bogu.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733266-6-8
ilość stron 212
format B5

Spis treści

Wprowadzenie


Rozdział 1: Pojęcie „przebaczenia”
1. Pojęcie przebaczenia w języku polskim
2. Analiza etymologiczna słowa „przebaczenie”
3. Przebaczenie – próba definicji

Rozdział 2: Czym przebaczenie nie jest?
1. Formy pseudoprzebaczenia
2. Przebaczenie a zapomnienie
3. Przebaczenie a zrozumienie

Rozdział 3: Związek przebaczenia z miłością
1. Syn marnotrawny i ojciec przebaczający
2. Przebaczenie ugruntowane w miłości

Rozdział 4: Przebaczenie w tradycji religijnej judaizmu i chrześcijaństwa
1. Przebaczenie w tradycji żydowskiej – Jom Kippur
2. Przebaczenie w religii chrześcijańskiej
2.1. Przebaczenie w Nowym Testamencie
2.2. Sakrament pokuty i pojednania
2.3. Obowiązek przebaczenia

Rozdział 5: Filozoficzny i psychologiczny wymiar przebaczenia

Rozdział 6: Filozoficzny i prawny wymiar przebaczenia
1. Prawo łaski.
2. Amnestia i abolicja
3. Zatarcie skazania
4. Przedawnienie

Rozdział 7: Społeczny wymiar przebaczenia
1. Przebaczenie i pojednanie
2. Przebaczenie w imieniu ofiary

Rozdział 8: Przebaczyć banalne, przebaczyć nieprzebaczalne

Rozdział 9: Przebaczyć nieprzebaczalne. Zbrodnie ludobójstwa
1. Niewybaczalny holokaust. Szymon Wiesenthal
2. Niewybaczalny holokaust. Vladimir Jankélévitch
3. Przebaczenie bez pojednania. Zbrodnia ludobójstwa w Katyniu

Rozdział 10: Przebaczyć Bogu

Zakończenie

Streszczenie w języku francuskim
Skorowidz nazwisk
Skorowidz rzeczowy
Bibliografia