ELEMENTY METAFIZYKI Część pierwsza Zobacz większe

ELEMENTY METAFIZYKI Część pierwsza

Nowy

ks. Stanisław Wszołek

: OBI
: Filozofia, Studia interdyscyplinarne
: Książki

8,00 zł

Opis

Pierwsza część Elementów metafizyki składa się z trzech rozdziałów: w pierwszym prof. Stanisław Wszołek przedstawia dzieje oddziaływań metafizyki i nauki, w – drugim i trzecim omawia problematykę istnienia i istoty. Wykład prowadzony jest z punktu widzenia różnych podejść i metod, jakie pojawiły się w dziejach filozofii. Znać jednak w nim preferencje autora: za metafizyką realistyczną, przeciw – nominalistycznej. Jest on uzupełniony blokami pytań kontrolnych, tematów do dyskusji oraz zadań, a także wykazami najważniejszej literatury. Całość ma bardzo klarowny układ graficzny.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733266-5-1
rok wydania 2008
ilość stron 201
format B5

Spis treści

PRZEDMOWA

METAFIZYKA WOBEC NAUKI
1. Uwagi wprowadzające
2. Gdy nauka i metafizyka stanowiły jedność
3. Arystoteles: τα μετα τα φυσυκά
4. Średniowieczna synteza i jej odrzucenie
5. Oddzielenie nauki od metafizyki
6. Podsumowanie oddzielenia: I. Kant
7. Najśmielszy projekt wyrugowania metafizyki z kultury
8. Załamanie się neopozytywizmu
9. Powrót metafizyki po neopozytywizmie
10. Wnioski i literatura

ISTNIENIE
1. Uwagi wprowadzające
2. Ontologiczna obojętność
3. Być to „być wartością zmiennej związanej”
4. Bycie ( istnienie) u Arystotelesa
5. Istnienie jako aktualność wszystkich aktów
6. Metafizyczne perspektywy (spekulacje)
7. Problem: sądy egzystencjalne
8. Istnienie jako atrybut (predykat)
9. Istnienie u podstaw doświadczeń egzystencjalnych
10. Wnioski i literatura

CO ISTNIEJE?
1. Uwagi wprowadzające
2. Źródło problemu powszechników
3. Starożytne rozwiązania
4. Jak poznajemy uniwersalia?
5. Średniowieczna systematyzacja
6. Realizm w filozofii współczesnej
7. Atrakcyjność nominalizmu
8. Inne koncepcje powszechnika
9. Metafizyczny nominalizm teoriomnogościowy
10. Powszechniki z językowego punktu widzenia?
11. Matematyka a świat realny
12. Matematyka jako ontologia
13. Abstrakcyjne ogóły a przyczynowość
14. Wnioski i literatura

BIBLIOGRAFIA

INDEKS