PONAD DEMARKACJĄ Zobacz większe

PONAD DEMARKACJĄ

Nowy

Wojciech Kowalski, ks. Stanisław Wszołek

: Filozofia
: Książki

9,90 zł

Opis

W grudniu 2007 roku, pod auspicjami Katedry Metafizyki Wydziału Filozoficznego PAT w Krakowie, odbyła się konferencja pt.: Czy nauce potrzebna jest metafizyka? Książka Ponad demarkacją jest jej owocem: zawiera zarówno wystąpienia na niej wygłoszone, jak i prace przygotowane później, zainspirowane dyskusjami i rozmowami. Podejmują one dwa zasadnicze tematy: 1. zagadnienia ogólne, głównie metodologiczne, skupione wokół takich pojęć jak metoda, racjonalność, prawda i uzasadnienie oraz 2. tezę o matematyczności świata wraz z jej pochodnymi. Książka wpisuje się w rosnący nurt publikacji, nawiązujących do myśli ks. prof. Michała Hellera, laureata nagrody Templetona, który na pytanie tytułowe konferencji odpowiedział twierdząco.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733263-3-0
rok wydania 2008
typ wydania1 1
ilość stron 186
format A5

Spis treści

Wstęp

Ryszard Kleszcz
O RACJONALNOŚCI W FILOZOFII

Leszek M. Sokołowski
BEZ REALIZMU POZNAWCZEGO
NIE MA NAUKI

Wiesław Wójcik
OBECNOŚĆ POJĘĆ „OPTYMALNYCH”
W MATEMATYCE JAKO ARGUMENT
ZA MATEMATYCZNOŚCIĄ PRZYRODY

Krzysztof Maślanka
ODKRYCIE CZY KONSTRUKCJA?
PYTANIE O STATUS ONTOLOGICZNY
OBIEKTÓW MATEMATYCZNYCH

Joanna Gęgotek
TEZA O POZNAWALNOŚCI PRZYRODY.
ANALIZA PRZYPADKU Z DZIEJÓW GEOLOGII

Michał Heller
FIZYKA I META-FIZYKA

Bartosz Brożek, Adam Olszewski
ISTNIENIE ŚWIATA A NAUKA.
KOMENTARZ LOGICZNY

Tadeusz Pabjan
W JAKI SPOSÓB ISTNIEJĄ RZECZY?

Adam Kłóś
METAFIZYCZNE ZAANGAŻOWANIE
TEROII NAUKOWYCH
I NAUKOWE ASPIRACJE METAFIZYKI.
STANOWISKO MŚCISŁAWA WARTENBERGA

Waldemar Zaręba
CO TO ZNACZY,
ŻE NAUCE POTRZEBNA JEST FILOZOFIA?