KRAKOWSKA FILOZOFIA PRZYRODY W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM Tom II Metalmann Zawirski Gawecki Zobacz większe

KRAKOWSKA FILOZOFIA PRZYRODY W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM Tom II Metalmann Zawirski Gawecki

Nowy

ks. Janusz Mączka, ks. Michał Heller

: OBI
: Filozofia
: Książki

11,90 zł

Opis

Specyficzna atmosfera Krakowa sprawia, że filozofowie, teologowie, matematycy, fizycy, biologowie i przedstawiciele innych nauk od wieków często współpracują ze sobą w tym mieście. Książka ta stanowi odpowiedź na pytanie o źródła tego raczej nieczęstego w innych ośrodkach naukowych zjawiska, a odpowiedź na nie podjęli uczestnicy seminarium Katedry Filozofii Przyrody Wydziału Filozoficznego PAT, korzystając z bogactw często nieodkrytych jeszcze skarbców krakowskich archiwów. Tom drugi został poświęcony życiu i poglądom filozoficznym Joachima Metallmanna (szczególnie jego dziełu Determinizm nauk przyrodniczych), Zygmunta Zawirskiego (m.in. idei wiecznego powrotu) oraz Bolesława Gaweckiego (i interesującej go problematyce przyczynowości w fizyce).

Więcej informacji

ISBN 978-83-733243-0-5
rok wydania 2007
format B5

Spis treści

Tom II: Metallmann — Zawirski — Gawęcki

Janusz Mączka
Życie i poglądy filozoficzne Joachima Metallmanna (1889-1942)
1. Wstęp
2. Charakterystyka postaci
3. Związek nauki z filozofią w ujęciu Metallmanna
4. Koncepcja filozofii przyrody
4.1. Rola filozofii poznania i metafizyki w koncepcji filozofii przyrody
4.2. Historia nauki i historia filozofii a filozofia przyrody
4.3. Znaczenie przypadku i prawa przyrody w rozumieniu zjawisk przyrodniczych
4.4. Zagadnienia psychologiczne
4.5. Filozofia przyrody zjawisk biologicznych
5. Zakończenie

Janusz Mączka
Strukturalizm Joachima Metallmanna
1. Wprowadzenie
2. Geneza pojęcia struktury
3. Rozumienie strukturalizmu
4. Nowa wizja jedności świata i nauki

Janusz Mączka
Determinizm w fizyce według Joachima Metallmanna
1. Wstęp
2. Założenia determinizmu naukowego
3. Skrajny empiryzm i transcendentalizm a zasada przyczynowości
3.1. Skrajny empiryzm
3.2. Transcendentalizm
4. Koncepcja zasady przyczynowości — podsumowanie
5. Zasada indukcji i zasada częściowej tożsamości a determinizm
5.1. Charakterystyka zasady indukcji
5.2. Ważność zasady częściowej tożsamości dla determinizmu
6. Indeterminizm współczesnej fizyki i determinizm naiwny
6.1. Indeterminizm współczesnej fizyki
6.2. Determinizm naiwny a determinizm naukowy
7. Podsumowanie i uwagi krytyczne

Anna Brożek, Maria Piesko Czas fizyki i czas ilozofii
w L'evolution de la notion du temps Zygmunta Zawirskiego
1. L'evolution de la notion du temps
1.1. Czy czas istnieje?
1.2. Czas intuicyjny i czas fizyczny
1.3. Czas w teorii względności
1.4. Zagadkowe własności czasu
2. Filozofia, nauka i czas — refleksje
2.1. Geneza sporów o czas
2.2. Czas w dialogu między nauką i filozofią
2.3. Granice filozofii i granice nauki

Michał Heller
Idea wiecznych powrotów: od Zawirskiego do dziś
1. Wprowadzenie
2. W perspektywie historycznej
3. Wieczne powroty a druga zasada termodynamiki
4. Dyskusje wokół Twierdzenia Poincarego
5. Zawirskiego pytania i konkluzje
6. Zamknięte krzywe czasopodobne
7. Druga zasada termodynamiki a odwracalność czasu
8. Twierdzenie o niepowracaniu
9. Próba wniosków

Paweł Polak
Zygmunta Zawirskiego refleksje filozoficzne nad teorią względności
1. Zawirski wobec teorii względności
2. Dyskusja wokół założeń epistemologicznych teorii względności .
3. Uwagi dotyczące nowej koncepcji czasu i polemika z kantyzmem
4. Rozważania wokół koncepcji przestrzeni i polemika z realizmem
5. Podsumowanie

Maria Piesko
Kilka uwag o metodologii nauk Zygmunta Zawirskiego
1. „...bądź na drodze dedukcyjnej..."
2. „...bądź na drodze indukcyjnej..."
3. „... czego przedmiot na pewno istnieje"

Maria Piesko
Koncepcja metafizyki Zygmunta Zawirskiego
1. Nauka ogólna o rzeczywistości a przyrodoznawstwo
2. Nauka ogólna o rzeczywistości a klasyczna metafizyka
3. Ogólne kierunki przyrodoznawstwa
4. Empiriologia i metaempiria
5. Aksjomatyzacja
6. Pozazjawiskowość w nauce
7. Pojęcie „istnienia"
8. Rzeczywistość absolutna
9. Poza przyrodą
10. Metafizyka szukająca potwierdzenia

Krzysztof Śleziński Implikacje ontologiczne matematycznego przyrodoznawstwa u Zygmunta Zawirskiego
1. Aksjomatyzacja teorii dedukcyjnych a aksjomatyzacja fizyki
2. Aksjomatyzacja przyrodoznawstwa a istnienie realności absolutnej
3. Między nauką a metafizyką
4. W poszukiwaniu koncepcji ontologicznej rzeczywistości
5. Geometryzacja fizyki w świetle jej aksjomatyzacji

Robert Janusz
Miejsce nauki w systemacie Bolesława Gawęckiego
1. Ogólna charakterystyka systematu
2. Poglądy Gawęckiego na naukę i filozofię
3. Filozofia a nauka
4. Kilka uwag o stanowisku Gawęckiego