Problematyczny konkordyzm. Wiara i wiedza w myśli Włodzimierza S. Sołowjowa i Siemiona L. Franka. Zobacz większe

Problematyczny konkordyzm. Wiara i wiedza w myśli Włodzimierza S. Sołowjowa i Siemiona L. Franka.

Nowy

Teresa Obolevitch

: Rozprawy OBI
: Filozofia
: Książki

12,90 zł

Opis

W książce zostaje podjęty problem relacji wiedzy i wiary. Zagadnienie to zostało rozważone w "nietypowej" perspektywie, jaką wyznacza filozofia rosyjska. Wiele idei Sołowjowa i Franka, dotyczących stosunków między wiedzą i wiarą, ma dla metodologii wartość czysto historyczną. Pomimo to, według autorki, ich koncepcje zasługują na wnikliwą analizę.

Więcej informacji

ISBN 83-7332-306-6
rok wydania 2006
typ wydania1 1
ilość stron 360
format A5

Spis treści

Spis treści
Podziękowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Wykaz skrotow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1. Geneza konkordyzmu w filozofii rosyjskiej . . . . 17
1.1. D ziedzictwo teologiczne . . . . . . . . . . . 17
1.2. Teologia prawosławna wobec filozofii . . . . 28
1.3. Recepcja filozofii w Rosji . . . . . . . . . . 31
1.4. Proby rozwiązania problemu w XIX w. . . . 42
1.5. Prezentacja bohaterow . . . . . . . . . . . . 51
2. Struktura wiedzy prawdziwej . . . . . . . . . . . 63
2.1. Proces poznania . . . . . . . . . . . . . . . 63
2.2. Charakterystyka wiedzy . . . . . . . . . . . 100
2.3. Przedmiot wiedzy . . . . . . . . . . . . . . 116
2.4. Wiara w perspektywie epistemologicznej . . 140
3. Możliwości rozumu w teologii . . . . . . . . . . . 151
3.1. Natura teologii . . . . . . . . . . . . . . . . 151
3.2. Poznanie Boga . . . . . . . . . . . . . . . . 178
3.3. Istota wiary religijnej . . . . . . . . . . . . . 208
4. Integracja nauki i religii . . . . . . . . . . . . . . 219
4.1. Charakterystyka poznania naukowego . . . . 219
4.2. Komplementarność dziedzin poznania . . . . 246
4.3. Proba oceny . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
5. Zakończenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
6. Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
7. Рeзюмe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340
Skorowidz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346