ODPOWIEDZIALNOŚĆ W MEDIACH OD PRZYPADKU DO CELU Zobacz większe

ODPOWIEDZIALNOŚĆ W MEDIACH OD PRZYPADKU DO CELU

Nowy

ks. Andrzej Baczyński (red.), ks. Michał Drożdż (red.)

: Etyka mediów
: Książki

35,00 zł

Opis

Kolejna pozycja w serii Etyka Mediów nosi tytuł: Odpowiedzialność w mediach – od przypadku do celu. Jest to zbiór artykułów na temat roli mediów we współczesnym świecie i ich odpowiedzialności za przekazywane treści. Autorzy, na przykładzie m.in. katastrofy smoleńskiej, w interesujący sposób poruszają problemy etyczne. Omawiają także zjawiska występujące w kulturze masowej. Książka kształtuje świadomość wielkiej odpowiedzialności mediów i ich wpływu na społeczeństwo, jest zatem skierowana do szerokiego grona czytelników.

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-046-5
rok wydania 2012
ilość stron 416
format B5

Spis treści

Andrzej Baczyński, Michał Drożdż
Odpowiedzialność od przypadku do celu


1. BYĆ ODPOWIEDZIALNYM W MEDIACH

Michał Drożdż
Odpowiedzialność w mediach – odpowiedzialność mediów

Wojciech Misztal
Odpowiedzialność: niezbędna pomoc czy uciążliwa przeszkoda? Przyczynek do relacji między chrześcijaństwem i mediami

Jan Wadowski
Informacja i odpowiedzialność. Kryzys odpowiedzialności w technologicznym społeczeństwie sieci

Henryk Pietrzak
Podmiotowość w przestrzeni medialnej – nowe aspekty


2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ETYCZNA– MODELE I NORMY

Izabella Andrzejuk
Mieczysława Gogacza etyka chronienia osób jako podstawa dla etyki zawodu dziennikarza

Mirosław Lakomy
Media whistleblowingowe a odpowiedzialność

Jozef Darmo
Etika médií v „galaxiách” svetovej globalizácie

Zbigniew Waleszczuk
Wem dienen die Medien? Verantwortung im Internetzeitalter


3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ DZIENNIKARSKA

Dorota Bis
Journalism – liability for publicizing or manipulating media coverage?

Michalina Szczepańska
Punktowa analiza czynników wewnętrznych jako próba zmierzenia odpowiedzialności treści audycji radiowych

Maria Kołtunowska
Wrażliwość czy odrodzenie moralne mediów? Dziennikarze w sytuacji żałoby narodowej – po śmierci Jana Pawła II i po katastrofie smoleńskiej

Michał Albert
Sposoby i przyczyny prezentowania wydarzeń politycznych w czasopiśmie „Zrno” z perspektywy odpowiedzialności mediów


4. OBLICZA ODPOWIEDZIALNOŚCI W PRAKTYCE MEDIÓW

Andrzej Baczyński
Źródła kryzysu współczesnej telewizji

Jolanta Zaręba
Between journalism and advertising

Viera Lehoczká
Trends in Post-modern Civilization and Media Communication Competencies

Agnieszka Całek
Magia odpowiedzialności rozproszonej. Etyczny aspekt funkcjonowania marek konwergentnych na przykładzie „Harry’ego Pottera”


5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC WYZWAŃ RYNKU I TECHNOLOGII

Mariusz Makowski
O imitowaniu. Reklama i media: każdy w cudzych butach

Wacław Branicki
Odpowiedzialność w relacjach zapośredniczonych przez technologię

Joanna Mysona Byrska
Reklama i społeczeństwo konsumpcyjne. Nowy wyzysk w ujęciu Jeana Baudrillarda

Krzysztof Serafin
„Dekonstrukcja” podmiotu odpowiedzialności w wirtualności mediów elektronicznych


6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ A MISJA PUBLICZNA

Paweł Kostecki
Media narzędziem budowania pokoju w refleksji Jana Pawła II

Ladislav Volko
Media słowackie – oczekiwanie na odpowiedzialność

Dorota Mazur
Odpowiedzialność ewangelizacyjna mediów katolickich

Agnieszka Noga-Dąbrowska
Teoria odpowiedzialności społecznej wobec działań public relations w mediach