NOWOŚĆ Godność osoby w mediach – media godne osoby Zobacz większe

Godność osoby w mediach – media godne osoby

Nowy

Katarzyna Drąg (red.), ks. Michał Drożdż (red.)

: Etyka mediów
: Książki

Godność osoby w mediach – media godne osoby

Więcej szczegółów

65,00 zł

Opis

Niniejsza monografia z serii „Etyka Mediów” jest próbą pokazania godności osoby jako podstawowej wartości człowieka w kontekście współczesnych mediów w podwójnym aspekcie: podmiotowym (godność osoby w mediach) oraz przedmiotowym (media godne osoby). Przyjęcie szacunku dla godności osoby jako podstawowej zasady etycznej oraz poszanowanie godności każdego człowieka jako podstawowej zasady życia społecznego stanowią podstawowy i czytelny wyznacznik jakości dziennikarstwa oraz jakości życia społecznego.

Dlatego troszcząc się o poprawę jakości współczesnej mediosfery, należy przywrócić należny szacunek dla godności człowieka we wszelkich działaniach medialnych oraz wyzwolić konieczny i skuteczny mechanizm etycznego sprzeciwu wobec zjawisk instrumentalizacji człowieka i tendencji upodmiotawiania maszyn. Prezentowane w monografii artykuły są zarówno rezultatem badań mediów z perspektywy troski o godność człowieka w przestrzeni medialnej, jak również stanowią forum dyskusji nad różnymi wymiarami braku szacunku dla człowieka i jego wartości w mediosferze.

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-735-8
rok wydania 2020
ilość stron 480
format B5

Spis treści

Michał Drożdż, Katarzyna Drąg
Tworzyć media godne osoby


I. Zrozumieć godność człowieka w komunikowaniu i mediach


Katarzyna Drąg, Michał Drożdż
Godność osoby w komunikowaniu międzykulturowym


Katarzyna Pokorna-Ignatowicz
Nowe media jako miejsce „autentycznej kultury spotkania” oraz „dziennikarstwo pokoju” według papieża Franciszka


Maria Magoska
O kryzysie demokracji, mediach i prawach człowieka


II. Etyczna ochrona godności osoby w mediach .


Sławomir Soczyński
Kształtowanie postaw etycznych w przedsiębiorstwie medialnym


Tomasz Goban-Klas
Etyka samouczących się algorytmów – przypadek Tay bota Microsoftu


Mirosław Lakomy
Próba określenia uwarunkowań specyficznego kodu etycznego Edwarda Bernaysa


Lidia Pokrzycka
Obraz imigrantów w mediach islandzkich. Etyka dziennikarska w praktyce


III. Prawno-instytucjonalna ochrona godności osoby


Lucyna Szot
Upolitycznienie mediów a ochrona godności jednostki


Jacek A. Żurawski
Naruszenie godności człowieka w świetle decyzji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji


Agnieszka M. Domańska
Czy społeczeństwo ma swój głos? Interpretacja korespondencji nadesłanej przez słuchaczy Radia Maryja do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji


Agnieszka Wąsowska
Zakaz naruszania godności kobiet na podstawie przepisów ustawy o radiofonii i telewizji. Praktyczne aspekty


IV. Wartości na straży godności człowieka


Anna Teler
Prawda w mediach. O konsekwencjach braku granic na przykładzie afery Hackgate


Kamila Rączy
Godność człowieka istotą wolności. Aksjologia ludzkich wyborów w produkcji serialowej Ozark


Ewa Cepil
Godność dziennikarza jako zobowiązanie. Przesłanie filmu Michelangela Antonioniego Zawód: reporter w świetle Karty Etycznej Mediów


V. Godność osoby w reklamie


Michał Drożdż
Reklama godna człowieka – odkrywać w reklamie potencjał dobra


Marzena Barańska
Etyczny wymiar reklamy. Analiza wybranych przykładów


Żaneta Wełna
Godność kandydata w politycznej reklamie negatywnej. Studium porównawcze spotów wyborczych w wybranych kampaniach prezydenckich


VI. Szacunek dla człowieka w praktyce dziennikarskiej


Jolanta Chwastyk-Kowalczyk
Czy na emigracji istnieje etyczne polskie dziennikarstwo?


Marta Woźniak
Godność a łamanie kanonów sztuki dziennikarskiej. Kontekst antynagrody „Hiena Roku”


Beata Szkaradzińska
Godność osoby w sytuacji podejrzenia o popełnienie przestępstwa – perspektywa powinności dziennikarskiej


Julia Piwowarczyk
Rzetelność dziennikarska w świetle godności na przykładzie problematyki smogu w polskich miastach