Etyka mediów – utopia czy powinność Zobacz większe

Etyka mediów – utopia czy powinność

Nowy

Katarzyna Drąg (red.), ks. Michał Drożdż (red.)

: Etyka mediów
: Książki

35,00 zł

Opis

Autorzy opracowań zamieszczonych w kolejnym, czternastym tomie serii „Etyka Mediów” starają się odpowiedzieć na pytania o wpływ teorii etyki mediów na praktykę życia oraz o skuteczność mechanizmów regulacji etycznych w praktyce medialno-dziennikarskiej. Podejmują ponadto dyskusję nad wartościami obecnymi we współczesnych mediach, a także odkrywają i wskazują sposoby promocji wartości medialnych służących dobru człowieka i społeczności, dostarczając w ten sposób impulsów do przezwyciężania dużych niespójności czy niekonsekwencji między etyką mediów w teorii i praktyce.

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-482-1
rok wydania 2018
ilość stron 316
format B5

Spis treści

Michał Drożdż, Katarzyna Drąg
Banalizacja etyki mediów w praktyce medialnej


1. Medialny dyskurs etyczny


Michał Drożdż
Pytania o jakość etyki mediów


Marta Bolińska
Konteksty – gatunki – wartości. W stronę deontologii mediów


Wacław Branicki
Etyczne aspekty prywatności w wybranych dyskursach medialnych


Jerzy Jastrzębski
Etyka dziennikarska jako ideologia


Michał Drożdż
Media w świetle Tomaszowej troski o racjonalność


2. Chrześcijańskie inspiracje w etyce mediów


Wojciech Misztal
Misja mediów w świetle nauczania papieża Franciszka


Michał Drożdż
Deontologiczny charakter etyki zawodowej – inspiracje personalistyczne


Klaudia Cymanow-Sosin
Etyczny wymiar kreowania sytuacji kryzysowej w procesie przygotowań do Światowych Dni Młodzieży


Tomasz Goban-Klas
Blisko – bliżej – najbliżej. Zasady i styl komunikacji papieża Franciszka


Paulina Biegaj
„Jak żyć?” pytaniem o dziennikarską (współ)pracę


3. Odsłony etyczności w przekazach medialnych


Sławomir Soczyński
Wpływ zarządzania na proces tworzenia etycznego przekazu medialnego


Tomasz Kornecki
„Antywartości” w przekazie medialnym


Magdalena Idzikowska
Rodzinność w przekazie medialnym


Agnieszka Katarzyńska
Wartości i pozytywne postawy w najnowszych filmach animowanych


Kamila Rączy
Sytuacje graniczne i ich etyczny wymiar w serialu „Breaking Bad”


4. Etyczność w mediach w kontekście dziennikarskim


Karol Klauza
Zasadność „Dekalogu retora” dla dziennikarza


Michał Drożdż
Klauzula sumienia w działaniach dziennikarskich


Katarzyna Drąg
Etyka dziennikarska według „króla reporterów”. „Rady dla dziennikarzy” Feliksa Fryzego


Marek Chyliński
Limity wolności mediów: Kultura i profesjonalizm dziennikarski


Milena Kindziuk
Polska antynagroda Hiena Roku – problem naruszania zasad etyki dziennikarskiej