Zaufanie do mediów – między brakiem a naiwnością Zobacz większe

Zaufanie do mediów – między brakiem a naiwnością

Nowy

ks. Michał Drożdż (red.)

: Etyka mediów
: Książki

39,00 zł

Opis

Szesnasty tom serii wydawniczej „Etyka Mediów” poświęcony jest zagadnieniu zaufania wobec mediów. Autorzy poszczególnych artykułów zamieszczonych w niniejszej publikacji starają się ukazać rolę zaufania w przestrzeni medialnej w podwójnym aspekcie: zaufania do mediów oraz zaufania w mediach. Prezentowane refleksje, analizy i badania są ponadto głosem w dyskusji nad różnymi wymiarami zaufania w mediosferze, stanowiącego wyznacznik jakości relacji społecznych, jak i jakości samych mediów.

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-648-1
rok wydania 2019
ilość stron 388
format B5

Spis treści

Michał Drożdż
Zaufać i być zaufanym


I. Zaufanie do mediów jako wartość – podstawy i konteksty


Michał Drożdż
Bycie godnym zaufania w relacjach społecznych


Jerzy Jastrzębski
Dlaczego nie możemy wierzyć mediom? Dlaczego musimy wierzyć mediom?


Grażyna Osika
Strategia konfirmacyjna jako kryterium zaufania


Maja Bednarska
Fenomenologia zaufania w mediach. Próba opisu metodologii badawczej zjawiska zaufania w mediach


Anita Kwiatkowska
Prawda jako podstawa zaufania. Analiza orzeczeń Rady Etyki Mediów dotyczących zasady prawdy


II. Zaufanie do dziennikarzy i do ich przekazów


Wojciech Furman
Czy fake news szkodzą zaufaniu do przekazów dziennikarskich?


Dariusz Raś
Moda na fake news nie zaczęła się w newsroomie. Infoetyka w dobie Internetu


Mariusz Makowski
Rzetelność przekazu obrazowego w pracy fotoreporterskiej – uwarunkowania, szanse, zagrożenia


Lidia Pokrzycka
Społeczeństwo islandzkie a media. Zaufanie czy sceptycyzm


III. Zaufanie w nowych mediach


Tomasz Goban-Klas
Dekompozycja sfery publicznej w erze nowych mediów


Justyna Skrzypnik
Zaufanie użytkowników do wyszukiwarki Google a TrustRank


Magdalena Danek
Media społecznościowe – współczesna agora czy anarchia?


Izabela M. Bogdanowicz
Czy te zdjęcia mogą kłamać? Zaufanie do nowych mediów


IV. Zaufanie w reklamie i public relations


Klaudia Cymanow-Sosin
Od łatwowierności do wiarygodności – zaufanie w reklamowych kampaniach wizerunkowych z wykorzystaniem influencer marketingu


Anna Kurzak-Mabrouk
Zaufanie do zrównoważonej komunikacji marketingowej realizowanej w Internecie w świetle badań empirycznych


V. Filmowo-literackie konteksty zaufania


Jacek Ostaszewski
O pożytkach płynących z… nadużywania zaufania w kinie współczesnym


Piotr Lehr-Spławiński
Literacka i filmowa wielojęzyczność jako kwestia zaufania


Marta Bolińska
Konfesyjność (w obliczu) nowych mediów. Proza Marty Fox


Kamila Rączy
7 motywów zaufania w serialu „Młody Papież”


VI. Zaufanie do mediów w kontekście społecznym


Maksymilian Czaja
Globalizacja mediów masowych i ich jakość a kryzys zaufania


Dorota Narewska
Zaufanie do instytucji papiestwa w dobie migracji i islamskiego terroryzmu