ETYCZNOŚĆ W MEDIACH – MIĘDZY POGARDĄ A SZACUNKIEM Zobacz większe

ETYCZNOŚĆ W MEDIACH – MIĘDZY POGARDĄ A SZACUNKIEM

Nowy

Klaudia Cymanow-Sosin (red.), ks. Michał Drożdż (red.)

: Etyka mediów
: Książki

39,00 zł

Opis

Kolejny, piętnasty już tom serii „Etyka Mediów” poświęcony jest zagadnieniu etyczności w mediach. Środowiska medialno-dziennikarskie dysponują dziś ogromnym potencjałem oddziaływania na ludzi, który powinien służyć dobru człowieka i postępowi społecznemu. Niestety niejednokrotnie potencjał ten – źle wykorzystany – przynosi również ogromne szkody moralne i społeczne.

Niniejsza publikacja nie koncentruje się tylko na badawczym opisie zjawisk i procesów współczesnej mediosfery z perspektywy etycznej. Autorzy poszczególnych artykułów próbują także wskazać aksjologiczne powinności przezwyciężania wszelkiej medialnej pogardy dla człowieka i potrzebę troski o szacunek dla wartości i godności każdej osoby ludzkiej.

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-569-9
rok wydania 2017
ilość stron 402
format B5

Spis treści

Michał Drożdż
Odsłony etyczności w mediach


1. Konteksty etyczne w mediach


Michał Drożdż
Etyczność wobec ideologizacji medialnych wizji świata


Małgorzata Lisowska-Magdziarz
Mediofilia, mediofobia i negocjowanie wartości w kulturze uczestnictwa. Przypadek fanfiction


Marek Mikos
Etyka w mediach albo krótki traktat o obłudzie


Michał Drożdż
Młodzież w kręgu medialnych mitów etycznych


Lidia Pokrzycka
Etyka w mediach islandzkich


Urszula Sochacka
Misyjne projekty filmowe


2. Etyczne wyzwania w nowych mediach


Dariusz Raś
Etos nowych mediów, czyli o powołaniu sieci


Paweł Kaszuba
Zagrożenie cyfrowym wykluczeniem


Barbara Koc-Kozłowiec
Komunikowanie nienawiści w globalnej sieci na przykładzie hejtów ze strony magahejt.pl


Pavel Izrael
The ethics as a key media competence of Internet users


3. Etyczność medialnego komunikowania politycznego


Michał Drożdż
Edukacja obywatelska mediów jako powinność etyczna


Wojciech Furman
Wina, przebaczenie i obietnica we współczesnym komunikowaniu politycznym


Rafał Leśniczak
Realizacja zasady prawdy i obiektywizmu w kontekście mediatyzacji komunikowania politycznego – zamachy terrorystyczne w Paryżu w listopadzie 2015 r.


Monika Kaczor
Etyczność a marketing wartości. Językowe ujęcie sporu na temat naruszenia zasad etyki (na przykładzie czasopism społeczno-politycznych i społeczno-kulturalnych)


Alicja Jaskiernia
Brytyjska prasa z Kartą królewską. Zmiana w systemie etyki dziennikarskiej po skandalu „News of the World”


4. Etyczność w mediach w kontekście marketingowym, psychologicznym i prawnym


Małgorzata Gajda-Łaszewska
Blokowanie reklam: piractwo czy obrona konieczna?


Maja Megier
Etyczna odpowiedzialność psychologów w mediach


Mariusz Makowski
Product placement jako podwójna imitacja. Refleksje nad przeobrażeniami reklamy


Maria Teresa Lizisowa
Więzi etyki i prawa w obszarach komunikowania społecznego (wokół sporu o Trybunał Konstytucyjny)


Kamila Rączy
Manipulatorzy ze szklanych ekranów. Rewolucja obrazu bohaterów współczesnych seriali zagranicznych