PRYWATNOŚĆ W MEDIACH – TOWAR CZY WARTOŚĆ Zobacz większe

PRYWATNOŚĆ W MEDIACH – TOWAR CZY WARTOŚĆ

Nowy

ks. Michał Drożdż (red.)

: Etyka mediów
: Książki

33,00 zł

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-383-1
ilość stron 312
format B5

Spis treści

Michał Drożdż
Prywatność na sprzedaż?


1. Mediatyzacja prywatności


Michał Drożdż
Sumienie jako osobowe narzędzie etycznej ochrony prywatności w świecie mediów


Walery Pisarek
R. Orwell: Rok 2051


Andrzej Zwoliński
Ludzie dobrowolnie przezroczyści


Małgorzata Lisowska-Magdziarz
Mediatyzacja prywatności, prywatyzacja technologii w społeczeństwie konsumentów


2. Prywatność jako wartość


Michał Drożdż
Antropologiczne podstawy prywatności


Michał Drożdż
Aksjologiczne odsłony prywatności


Piotr Lehr-Spławiński
Prywatność metafory a postlingwizm w mediach i inne uspołecznienia


Maria Teresa Lizisowa
Dobro wspólne czy prywatne w legislacji europejskiej. Medialne echa „Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej”


Katarzyna Drąg
Skoro jesteśmy „na ty”… Wybrane aspekty skracania dystansu interpersonalnego w komunikacji internetowej


3. Prawo do prywatności


Mariusz Makowski
Psychologia haseł dostępu. Bezpieczeństwo, wygoda, prywatność


Zygmunt Drożdżejko
Prawne aspekty ochrony wizerunku w mediach. Wybrane zagadnienia


Wojciech Furman
Personalizacja a prywatność w komunikowaniu politycznym


Marta Bolińska
Za kulisami czarno-białych fotografii (Katarzyna T. Nowak, „Moja mama czarownica. Opowieść o Dorocie Terakowskiej”


4. Medialne gry prywatnością


Beata Wojewoda
Narracja o cierpieniu w przestrzeni medialnej


Sławomir Soczyński SDS
Prawo do prywatności i jej komercjalizacja


Marcin Polakowski
Liberalne źródła współczesnej kondycji sfery publicznej


Kamila Maria Rączy
Prywatność jako narzędzie władzy w serialu „House of Cards”