DZIEJE DIECEZJI TARNOWSKIEJ. Oddany współpracownik  rzymskich kongregacji 25. rocznica śmierci  arcybiskupa Jerzego Ablewicza Zobacz większe

DZIEJE DIECEZJI TARNOWSKIEJ. Oddany współpracownik rzymskich kongregacji 25. rocznica śmierci arcybiskupa Jerzego Ablewicza Tom 5

Nowy

ks. Leszek Rojowski (red.), ks. Janusz Królikowski (red.)

: Dzieje Diecezji Tarnowskiej
: Książki

33,00 zł

Opis

Tom piąty „Dziejów diecezji tarnowskiej” poświęcony jest abp. Jerzemu Ablewiczowi, który wniósł wielki wkład w dzieło budowania Kościoła partykularnego w Tarnowie oraz Kościoła powszechnego w ścisłej współpracy z kolejnymi papieżami. Dwadzieścia osiem lat posługi abp. J. Ablewicza jako biskupa tarnowskiego (od 1962 do 1990 r.) posiada wyjątkowy ciężar gatunkowy, jako że dzisiejszy obraz Kościoła tarnowskiego jest wydatnie ukształtowany pod jego wpływem, a więc nosi osobiste rysy jego wiary i jego zaangażowania. Trzeba powiedzieć, że abp J. Ablewicz zrealizował to, czego Kościół powszechny oczekuje od biskupa Kościoła partykularnego, a mianowicie tego, aby nadał on powierzonemu sobie Kościołowi jakiś własny rys duchowy, ubogacając w ten sposób duchowy kształt całego Kościoła, który istnieje w Kościołach partykularnych i składa się z Kościołów partykularnych – in quibus et ex quibus, jak mówi konstytucja Lumen gentium.

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-377-0
rok wydania 2016
ilość stron 292
format B5

Spis treści

Słowo Biskupa Tarnowskiego


ks. Janusz Królikowski
„W jedności z naszym biskupem”. Sesja wspomnieniowa z okazji 25. rocznicy śmierci arcybiskupa Jerzego Ablewicza, 16 kwietnia 2015 r.


bp Jan Kopiec
Natura relacji Kościołów partykularnych ze Stolicą Apostolską. Refleksje historyka


ks. Piotr M. Gajda
Miłość do Kościoła w życiu arcybiskupa Jerzego Ablewicza


ks. Tomasz Rozkrut
Ogólnokościelny wymiar posługi arcybiskupa Jerzego Ablewicza


ks. Marek Kluz
Troska o dobro moralne w życiu społecznym w nauczaniu arcybiskupa Jerzego Ablewicza


ks. Leszek Rojowski
Troska o trzeźwość narodu w pasterskiej posłudze arcybiskupa Jerzego Ablewicza (1962-1990)


Paweł Glugla
Biskup tarnowski Jerzy Karol Ablewicz w aktach bezpieki z lat sześćdziesiątych XX w.


ks. Władysław Szewczyk
De familia numqam satis. Troska arcybiskupa Jerzego Ablewicza o formy duszpasterstwa „z rodzinami” i „dla rodzin”


ks. Andrzej Dudek
Bibliografia pism arcybiskupa Jerzego Ablewicza i publikacji dotyczących jego osoby


ks. Stanisław Tokarski
Materiały dotyczące życia i posługi arcybiskupa Jerzego Ablewicza w zasobach Archiwum Diecezjalnego w Tarnowie