DZIEJE DIECEZJI TARNOWSKIEJ Instytucje i wydarzenia Tom 2 Zobacz większe

DZIEJE DIECEZJI TARNOWSKIEJ Instytucje i wydarzenia Tom 2

Nowy

Anna Gąsior, ks. Janusz Królikowski

: Dzieje Diecezji Tarnowskiej
: Książki

49,00 zł

Opis

„Z dojrzewającej świadomości badaczy, z pragnienia zachowania doświadczeń przeszłości, a także dla stworzenia możliwości korzystania z nich, narodził się niniejszy tom studiów poświęconych dziejom diecezji tarnowskiej. Mijające 225 lat jej istnienia zasługuje na głębsze poznanie, gdyż są to przecież dzieje zbawienia urzeczywistniające się na określonym terytorium, za pośrednictwem konkretnych instytucji kościelnych, w których pracują ludzie „z krwi i kości” – ludzie w pełni historyczni. Są to dzieje naznaczone wieloma ważnymi wydarzeniami, które wyraźnie wpisały się w biografie wielu konkretnych wierzących. (...) Pozostaje zachęcić do lektury opracowań zebranych w niniejszym tomie, które starają się najpierw z teologicznego i kościelnego punktu widzenia zwrócić uwagę na sens badań historycznych, a następnie prezentują niektóre instytucje i wydarzenia wpisujące się w dzieje diecezji tarnowskiej” (Z Wprowadzenia).

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-032-8
rok wydania 2012
ilość stron 670
format B5

Spis treści

Anna Gąsior, ks. Janusz Królikowski,
Wprowadzenie

ks. Cezary Smuniewski,
Pamięć Kościoła

ks. Sylwester Jaśkiewicz,
Historia Kościoła i Parádosis

ks. Janusz Królikowski,
Teologiczne i duchowe znaczenie historii Kościoła

ks. Marek Łabuz,
Historiografia diecezji tarnowskiej. Stan badań

bp Jan Kopiec,
Nuncjusz Giuseppe Garampi i utworzenie diecezji tarnowskiej

ks. Andrzej Michalik,
Dwukrotna wizyta papieża błogosławionego Jana Pawła II w Kościele tarnowskim

ks. Janusz Królikowski,
Przesłanie duchowe świętej Kingi w kontekście jej kanonizacji w Starym Sączu

ks. Tomasz Rozkrut,
Tarnowskie synody diecezjalne. Ważne wydarzenia eklezjalne w spojrzeniu historyczno-prawnym

ks. Robert Kantor,
II Synod Diecezji Tarnowskiej o prawach i obowiązkach duchownych. Próba rekonstrukcji nieopublikowanych statutów synodalnych

bp Wiesław Lechowicz,
Kanoniczna organizacja stałej formacji kapłanów diecezji tarnowskiej w trzecim wieku jej istnienia

ks. Michał Drożdż,
Krytyka ateizacji i demoralizacji w wybranych listach wielkopostnych arcybiskupa Jerzego Ablewicza

ks. Teofil Siudy,
Matka Jezusa w pasterskiej posłudze Józefa Życińskiego jako biskupa tarnowskiego (1990–1997)

ks. Antoni Żurek,
Studia o charakterze teologicznym i religijnym w diecezji tarnowskiej od początków jej dziejów. Instytucje

ks. Stanisław Longosz,
Instytut Patrystyczny w Tarnowie

ks. Józef Stala,
Konferencje i sympozja naukowe zorganizowane lub współorganizowane przez pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II

Paweł Kowalski,
„Caritas” diecezji tarnowskiej w latach 1937–1939

ks. Stanisław Wójtowicz,
Związek „Caritas” Diecezji Tarnowskiej w służbie bliźnim w latach 1939–1950

Anna Truś-Kuźma,
Klasztor Dominikanów w Bochni (1375–1777)

Anna Szylar,
Żeńskie zgromadzenia zakonne na obszarze diecezji tarnowskiej w pierwszym okresie jej istnienia (1786–1805)

Urszula Borkowska osu,
Tarnowski klasztor Urszulanek (1877–2011)

ks. Józef Gaweł scj,
Obecność i posługa księży sercanów w diecezji tarnowskiej

ks. Bolesław Margański,
Dwudziestoletnia posługa nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej w diecezji tarnowskiej

ks. Jerzy Jurkiewicz,
Towarzystwo Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie i jego rola w formacji przyszłych kapłanów

Zachariasz Szczepan Jabłoński osppe,
Pątnicze więzi diecezji tarnowskiej z Jasną Górą w latach 1918–1939

Grzegorz Brożek,
Piesza Pielgrzymka Tarnowska

Barbara Glińska,
Kult Matki Bożej Grybowskiej

Danuta Czapczyńska-Kleszczyńska,
Witraże z kościoła w Zabawie

ks. Piotr Pasek,
Kolekcja Olgi Majewskiej w zbiorach Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie

ks. Kazimierz Talarek,
Duchowieństwo i świeccy diecezji tarnowskiej wobec Okólnika Ministerstwa Oświaty w sprawie przestrzegania świeckości szkoły (nr 26 z 4 sierpnia 1958 roku) w świetle doniesień Służby Bezpieczeństwa

Indeks nazwisk